Show simple item record

dc.contributor.authorde Haas R
dc.contributor.authorMintjes-de Groot AJ
dc.contributor.authorGeubbels ELPE
dc.contributor.authorvan den Berg JMJ
dc.contributor.authorde Boer AS
dc.date.accessioned2017-02-20T07:36:16
dc.date.issued1998-04-30
dc.identifier212200005
dc.description.abstractDoel was om na een inventarisatie van methoden voor Surveillance Na Ontslag (SNO) in de aan het PREZIES-project deelnemende ziekenhuizen en in het buitenland te komen tot een aanbeveling voor een gestandaardiseerde methode van SNO. Methodes waren telefonische interviews over de uitvoering van SNO in de deelnemende ziekenhuizen en literatuurstudie naar methoden van SNO in het buitenland. Twintig ziekenhuizen namen deel aan de inventarisatie (respons 95%), waarbij de validiteit, efficientie en haalbaarheid van de methode werden beoordeeld. De preferente methode van SNO lijkt een actief surveillancesysteem in de poliklinische setting waarbij de controlerend specialist schriftelijk vastlegt of de patient wel of geen POWI heeft. Een goed alternatief is onderzoek van de dossiers van polikliniekpatienten. Poliklinische controle rond 30 dagen na de operatie heeft de voorkeur. POWI die ontstaan binnen 30 dagen na de operatie worden gerelateerd aan de operatie, behalve bij operaties met implantaten. Dan is die periode een jaar.<br>
dc.description.abstractThe objectives were to make recommendations for a standard method of Post-Discharge Surveillance (PDS) based on an inventory of PDS methods in hospitals participating in the PREZIES project and in foreign countries. Methods were telephone interviews on the PDS methods in the participating hospitals and a literature search on PDS methods in foreign countries. Twenty hospitals participated in the inventory, representing a response of 95%, in which the validity, efficiency and feasibility of the method were assessed. The preferred PDS method would seem to be an active system of surveillance in the outpatient clinic in which the examining specialist states in writing whether a patient has a post-operative infection or not. A good alternative is the outpatient medical record review. Checkups in the outpatient clinic about 30 days after the operation is thought preferable. SSIs occurring within 30 days of the operation are concluded to be related to the operation, except infections occurring after implantations, for which the interval is one year.<br>
dc.description.sponsorshipGZB
dc.description.sponsorshipIGZ
dc.formatapplication/pdf
dc.format.extent32 p
dc.format.extent1428 kb
dc.language.isonl
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
dc.publisherCBO
dc.relation.ispartofRIVM rapport 212200005
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/212200005.html
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/212200005.pdf
dc.subject02nl
dc.subjectsurveillancenl
dc.subjectziekenhuisinfectiesnl
dc.subjectmethodennl
dc.titleInventarisatie van surveillance na ontslag in het PREZIES-projectnl
dc.title.alternativeInventory of surveillance after discharge in the PREZIES projecten
dc.typeReport
dc.contributor.departmentCIE
dc.date.updated2017-02-20T06:36:17Z
html.description.abstractDoel was om na een inventarisatie van methoden voor Surveillance Na Ontslag (SNO) in de aan het PREZIES-project deelnemende ziekenhuizen en in het buitenland te komen tot een aanbeveling voor een gestandaardiseerde methode van SNO. Methodes waren telefonische interviews over de uitvoering van SNO in de deelnemende ziekenhuizen en literatuurstudie naar methoden van SNO in het buitenland. Twintig ziekenhuizen namen deel aan de inventarisatie (respons 95%), waarbij de validiteit, efficientie en haalbaarheid van de methode werden beoordeeld. De preferente methode van SNO lijkt een actief surveillancesysteem in de poliklinische setting waarbij de controlerend specialist schriftelijk vastlegt of de patient wel of geen POWI heeft. Een goed alternatief is onderzoek van de dossiers van polikliniekpatienten. Poliklinische controle rond 30 dagen na de operatie heeft de voorkeur. POWI die ontstaan binnen 30 dagen na de operatie worden gerelateerd aan de operatie, behalve bij operaties met implantaten. Dan is die periode een jaar.&lt;br&gt;
html.description.abstractThe objectives were to make recommendations for a standard method of Post-Discharge Surveillance (PDS) based on an inventory of PDS methods in hospitals participating in the PREZIES project and in foreign countries. Methods were telephone interviews on the PDS methods in the participating hospitals and a literature search on PDS methods in foreign countries. Twenty hospitals participated in the inventory, representing a response of 95%, in which the validity, efficiency and feasibility of the method were assessed. The preferred PDS method would seem to be an active system of surveillance in the outpatient clinic in which the examining specialist states in writing whether a patient has a post-operative infection or not. A good alternative is the outpatient medical record review. Checkups in the outpatient clinic about 30 days after the operation is thought preferable. SSIs occurring within 30 days of the operation are concluded to be related to the operation, except infections occurring after implantations, for which the interval is one year.&lt;br&gt;


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record