Show simple item record

dc.contributor.authorEllen G
dc.contributor.authorLoon JW van
dc.date.accessioned2012-12-12T13:42:58Z
dc.date.available2012-12-12T13:42:58Z
dc.date.issued1988-06-30
dc.identifier388706001
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10029/256256
dc.description.abstractDe in dit rapport beschreven methoden zijn gebaseerd op grafietoven-AAS met Zeeman achtergrondcorrectie. Als ontsluiting wordt drukvatontsluiting met salpeterzuur resp. droge verassing toegepast. De methoden zijn op betrouwbaarheid getoetst via analyse van 16 referentiematerialen van plantaardige en dierlijke herkomst. Voor cadmium was de gemiddelde variatiecoefficient over alle 16 monsters 5,9 en 4,1% en voor lood 6,1 en 6,4%. De gemiddelde waarden gemeten voor cadmium uitgedrukt als percentage van de gecertificeerde gehalten voor de 16 referentiematerialen waren 99 en 103% en voor lood 99 en 98%. De cadmiumgehalten van de referentiematerialen liepen uiteen van 10 mug/kg tot 3 mg/kg en voor lood van 40 mug/kg tot 10 mg/kg. De detectielimieten voor cadmium zijn ca. 5 mug/kg of lager, afhankelijk van de aard van het monstermateriaal (droge of natte produkten) en voor lood ca. 80 mug/kg tot ca. 10 mug/kg. Geconcludeerd wordt dat de methoden bruikbaar zijn voor de kwantitatieve analyse van een breed scala aan levensmiddelen voor gehalten zoals die veelal voorkomen en daarvoor betrouwbare resultaten geven.
dc.description.abstractAbstract not available
dc.description.sponsorshipRIVM
dc.format.extent46 p
dc.language.isonl
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 388706001
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/388706001.html
dc.subjectstandaardreferentiematerialennl
dc.subjectvlam-aasnl
dc.subjectdifferentiele puls heroplossingsvoltametrienl
dc.subjectherhaalbaarheidnl
dc.subjectvariatiecoefficient; blanco-waardennl
dc.subjectdetectielimietnl
dc.subjectgecertificeerde gehaltennl
dc.titleHet ontwikkelen en valideren van twee bepalingsmethoden voor cadmium en lood in levensmiddelen en biologisch materiaal, gebaseerd op vlamloze atomaire-absorptiespectrometrie met Zeeman achtergrondcorrectienl
dc.title.alternativeDevelopment and validation of two analytical methods for cadmium and lead in foodstuffs and biological materials, based upon flameless atomic absorption spectrometry with Zeeman background correctionen
dc.typeOnderzoeksrapport
dc.date.updated2012-12-12T13:42:59Z
html.description.abstractDe in dit rapport beschreven methoden zijn gebaseerd op grafietoven-AAS met Zeeman achtergrondcorrectie. Als ontsluiting wordt drukvatontsluiting met salpeterzuur resp. droge verassing toegepast. De methoden zijn op betrouwbaarheid getoetst via analyse van 16 referentiematerialen van plantaardige en dierlijke herkomst. Voor cadmium was de gemiddelde variatiecoefficient over alle 16 monsters 5,9 en 4,1% en voor lood 6,1 en 6,4%. De gemiddelde waarden gemeten voor cadmium uitgedrukt als percentage van de gecertificeerde gehalten voor de 16 referentiematerialen waren 99 en 103% en voor lood 99 en 98%. De cadmiumgehalten van de referentiematerialen liepen uiteen van 10 mug/kg tot 3 mg/kg en voor lood van 40 mug/kg tot 10 mg/kg. De detectielimieten voor cadmium zijn ca. 5 mug/kg of lager, afhankelijk van de aard van het monstermateriaal (droge of natte produkten) en voor lood ca. 80 mug/kg tot ca. 10 mug/kg. Geconcludeerd wordt dat de methoden bruikbaar zijn voor de kwantitatieve analyse van een breed scala aan levensmiddelen voor gehalten zoals die veelal voorkomen en daarvoor betrouwbare resultaten geven.
html.description.abstractAbstract not available


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record