Show simple item record

dc.contributor.authorHrubec J
dc.date.accessioned2012-12-12T13:43:00Z
dc.date.available2012-12-12T13:43:00Z
dc.date.issued1996-03-31
dc.identifier715810006
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10029/256257
dc.description.abstractDe resultaten van deze studie naar de mogelijke negatieve gevolgen van de infiltratie van rivierwater in de Nederlandse duinen voor de drinkwaterkwaliteit en duinecologie wijzen er op dat de grootste bedreiging voor de ecologie de belasting van de duinen met nutrienten, (fosfaat, nitraat en ammonia) is. De beheersing van de nutrientenrijkdom in de door de infiltratie beinvloede duingebieden kan waarschijnlijk door de toepassing van de inrichtings- en beheersmaatregelen bereikt worden. De accumulatie van sporenelementen in de ondergrond onder infiltratiemiddelen is vrij beperkt. De gegevens over de omvang van de verontreiniging van water en ondergrond in natte duinvalleien met sporenelementen zijn echter schaars en nader onderzoek is noodzakelijk. De informatie over accumulatie van organische microverontreinigingen is onvoldoende om de accumulatie betrouwbaar te kwantificeren. Niettemin bestaan er geen aanwijzingen van een ernstige accumulatie van organische microverontreinigigen als gevolg van de infiltratie.
dc.description.abstractThe study on the risks of the artificial groundwater recharge of pretreated river water in the dune area for drinking water quality and dune ecology suggests, that the most serious ecological consequence of the recharge is the eutrophication by phosphate and nitrate. An effective control of eutrophication can be achieved by additional ecological management measures. Accumulation of the suspended matter and heavy metals taking place in the upper layers of the underground beneath the recharge surfaces does not pose a serious threat. Information on the pollution of moist dune slacks by trace elements is however scarce and further study is needed. The risks related to accumulation of organic pollutants could not be properly evaluated due to the lack of reliable data. Nevertheless there exists no indication of a serious accumulation of organic micropollutants in the underground related to the recharge.
dc.description.sponsorshipDGM/DWL
dc.format.extent60 p
dc.language.isonl
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 715810006
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/715810006.html
dc.subject06nl
dc.subjectinfiltratienl
dc.subjectduinennl
dc.subjectdrinkwaternl
dc.subjecteffectennl
dc.subjectecologienl
dc.subjectnutrientennl
dc.subjectaccumulatienl
dc.subjectinfiltrationen
dc.subjectdunesen
dc.subjectdrinking wateren
dc.subjecteffectsen
dc.subjectecologyen
dc.subjectnutrientsen
dc.subjectaccumulationen
dc.titleUitgestelde effecten van infiltratie van voorgezuiverd rivierwater in duinen op ecologie en drinkwaterkwaliteitnl
dc.title.alternativeDelayed effects of artificial groundwater recharge of pretreated river water on drinking water quality and dune ecologyen
dc.typeReport
dc.contributor.departmentLWD
dc.date.updated2012-12-12T13:43:00Z
html.description.abstractDe resultaten van deze studie naar de mogelijke negatieve gevolgen van de infiltratie van rivierwater in de Nederlandse duinen voor de drinkwaterkwaliteit en duinecologie wijzen er op dat de grootste bedreiging voor de ecologie de belasting van de duinen met nutrienten, (fosfaat, nitraat en ammonia) is. De beheersing van de nutrientenrijkdom in de door de infiltratie beinvloede duingebieden kan waarschijnlijk door de toepassing van de inrichtings- en beheersmaatregelen bereikt worden. De accumulatie van sporenelementen in de ondergrond onder infiltratiemiddelen is vrij beperkt. De gegevens over de omvang van de verontreiniging van water en ondergrond in natte duinvalleien met sporenelementen zijn echter schaars en nader onderzoek is noodzakelijk. De informatie over accumulatie van organische microverontreinigingen is onvoldoende om de accumulatie betrouwbaar te kwantificeren. Niettemin bestaan er geen aanwijzingen van een ernstige accumulatie van organische microverontreinigigen als gevolg van de infiltratie.
html.description.abstractThe study on the risks of the artificial groundwater recharge of pretreated river water in the dune area for drinking water quality and dune ecology suggests, that the most serious ecological consequence of the recharge is the eutrophication by phosphate and nitrate. An effective control of eutrophication can be achieved by additional ecological management measures. Accumulation of the suspended matter and heavy metals taking place in the upper layers of the underground beneath the recharge surfaces does not pose a serious threat. Information on the pollution of moist dune slacks by trace elements is however scarce and further study is needed. The risks related to accumulation of organic pollutants could not be properly evaluated due to the lack of reliable data. Nevertheless there exists no indication of a serious accumulation of organic micropollutants in the underground related to the recharge.


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record