Show simple item record

dc.contributor.authorvan Hinsberg A
dc.contributor.authorNoordijk H
dc.contributor.authorEsbroek MLP
dc.contributor.authorvan Pul WAJ
dc.contributor.authorLammers W
dc.date.accessioned2017-02-20T07:38:00
dc.date.issued2003-09-19
dc.identifier408768002
dc.description.abstractDit rapport evalueert met een quick scan methode een aantal beleidsvarianten voor zonering rond VHR en WAV-gebieden, wat betreft de effectiviteit inzake de bescherming van natuurgebieden. Tevens wordt ingegaan op de mogelijke risico's van de beleidsvarianten. Uit de resultaten blijkt dat voor realisatie van de gestelde natuurdoelen (inclusief Habitatrichtlijn verplichtingen), los van de discussie over zoneringsmaatregelen, het terugdringen van de hoge achtergronddepositie met generiek beleid een conditio sine qua non is. De zoneringsvarianten kunnen wel een afwaartse beweging van landbouw ten opzichte van natuur ingang zetten. Bovendien kan zonering, mits resulterend in emissiereductie, een bijdrage leveren aan de aanpak van lokale 'hot spots', waar hoge natuurwaarde worden beinvloed door hoge lokale emissiebronnen.<br>
dc.description.sponsorshipLNV
dc.formatapplication/pdf
dc.format.extent38 p
dc.format.extent2895 kb
dc.language.isonl
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
dc.relation.ispartofRIVM rapport 408768002
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/408768002.html
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/408768002.pdf
dc.subject04nl
dc.subjectnatuurgebiedennl
dc.subjectnatuurbschermingnl
dc.subjectzoneringnl
dc.subjectdepositienl
dc.subjectlandbouwurenl
dc.subjectbeleidnl
dc.subjectvhrnl
dc.subjectwavnl
dc.subjectnature areasen
dc.subjectnature conservationen
dc.subjectzoningen
dc.subjectdepositionen
dc.subjectagricultureen
dc.subjectpolicyen
dc.titleQuick scan van mogelijke gevolgen en effectiviteit van zoneringsvarianten rond VHR en WAVnl
dc.title.alternativeQuickscan of possible consequences and efficiency of zoning measures to mitigate deposition of NH3en
dc.typeReport
dc.contributor.departmentNLB
dc.contributor.departmentLDL
dc.date.updated2017-02-20T06:38:00Z
html.description.abstractDit rapport evalueert met een quick scan methode een aantal beleidsvarianten voor zonering rond VHR en WAV-gebieden, wat betreft de effectiviteit inzake de bescherming van natuurgebieden. Tevens wordt ingegaan op de mogelijke risico&apos;s van de beleidsvarianten. Uit de resultaten blijkt dat voor realisatie van de gestelde natuurdoelen (inclusief Habitatrichtlijn verplichtingen), los van de discussie over zoneringsmaatregelen, het terugdringen van de hoge achtergronddepositie met generiek beleid een conditio sine qua non is. De zoneringsvarianten kunnen wel een afwaartse beweging van landbouw ten opzichte van natuur ingang zetten. Bovendien kan zonering, mits resulterend in emissiereductie, een bijdrage leveren aan de aanpak van lokale &apos;hot spots&apos;, waar hoge natuurwaarde worden beinvloed door hoge lokale emissiebronnen.&lt;br&gt;


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record