Show simple item record

dc.contributor.authorVuuren DP van
dc.contributor.authorFengqi Zhou
dc.contributor.authorVries HJM de
dc.contributor.authorKejun Jiang
dc.contributor.authorGraveland C
dc.contributor.authorYun Li
dc.date.accessioned2012-12-12T13:45:17Z
dc.date.available2012-12-12T13:45:17Z
dc.date.issued2001-01-18
dc.identifier410002001
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10029/256274
dc.description.abstractIn dit onderzoeksproject zijn met behulp van het simulatiemodel IMAGE/TIMER enkele lange termijn energie- en emissiescenario's voor China ontwikkeld (1995-2100). Het doel van de studie was het verkennen van mogelijke baseline ontwikkelingen en van beschikbare opties voor het reduceren van emissies. Om allereerst een goed beeld te krijgen van de huidige situatie in China en het IMAGE/TIMER model aan te passen aan specifieke informatie over China is eerst een overzicht gemaakt van relevante informatie over energieproductie en -verbruik tussen 1980 en 2000. Speciale aandacht is besteed aan de periode 1995-2000, omdat in deze periode volgens beschikbare gegevens de Chinese emissies zijn gedaald. Ook is gekeken naar energievoorraden in China. De ontwikkelde scenario's zijn gebaseerd op de IPCC SRES scenario's, zoals uitgewerkt voor de wereld in het IMAGE 2.2 model. Deze scenario's zijn echter nader ingevuld op basis van data en expert judgement over mogelijke ontwikkelingen van Chinese experts. De twee belangrijkste baseline scenario's van de studie verschillen met name in de openheid van de Chinese economie en in het niveau van economische groei, hoewel beide een snelle groei van CO2-emissies laten zien (2.0% en 2.6% per jaar in de periode 2000-2050). Een alternatief baseline scenario laat zien dat een orientatie op duurzaamheid (met accent op milieu) het mogelijk maakt niet alleen regionale luchtverontreiniging te verminderen maar tevens de CO2-emissies terug te brengen. In de analyse van de reductiemogelijkheden is een elftal opties geevalueerd in termen van impact op investeringen, kosten voor de gebruikers van energie, brandstof-importkosten en vanzelfsprekend op het niveau van de emissies. Deze analyse liet zien dat er een groot potentieel is om de CO2-emissies in China te verminderen door middel van vrij beperkte maatregelen (maatregelen die vooral zijn gebaseerd op het huidige beleid in West Europa). Hieronder vallen onder meer het verbeteren van de energie-efficientie en maatregelen in de elektriciteitssector. Door alle opties te combineren lijkt het mogelijk om emissies in 2050 in vergelijking met de baseline scenario's met 50% te reduceren. Een deel van de maatregelen heeft positieve neveneffecten in de vorm van emissiereductie van andere stoffen of vermindering van importkosten van brandstoffen. Andere maatregelen leiden juist tot een sterke toename van importkosten.
dc.description.abstractThe purpose of the study reported here was to explore possible baseline developments and available options for mitigating emissions in China. The first part of the report deals with an analysis and overview of available data on historic energy production and consumption trends and current energy resources. Special attention was paid to the 1995-2000 period, in which the trend of Chinese carbon dioxide emissions seems to have temporarily reversed. The major part of the project focused at developing a set of energy and emission scenarios for China for the 1995-2100 period on the basis of the global IPCC baseline scenarios, with the use of the simulation model IMAGE/TIMER. The two main baseline scenarios of the study differed, among other aspects, in the openness of the Chinese economy and in economic growth. However, both indicate a rapid growth in carbon emissions (2.0 and 2.6% per year in the 2000-2050 period). The baseline scenario analysis showed that an orientation on environmental sustainability may not only reduce other environmental pressures but also carbon emissions. In the mitigation analysis, a large number of options were evaluated in terms of impacts on investments, user costs, fuel imports costs and emissions. A large potential was found to exist for mitigating carbon emissions in China, for example, in the form of energy efficiency improvement (with large co-benefits) and through measures in the electricity sector. Combining all options considered would appear to offer a possibility for reducing emissions by 50% in comparison to the baseline scenarios.
dc.description.sponsorshipChina Council
dc.formatapplication/pdf
dc.format.extent109 p
dc.format.extent1672 kb
dc.language.isoen
dc.publisherEnergy Research Institute
dc.publisherBeijing
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 410002001
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/410002001.html
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/410002001.pdf
dc.subject09nl
dc.subjectchinaen
dc.subjectscenariosen
dc.subjectenergyen
dc.subjectemissionen
dc.subjectenvironmenten
dc.subjectimageen
dc.subjectpolicy optionsen
dc.subjectmitigation measuresen
dc.titleEnergy and emission scenarios for China in the 21st century. Exploration of baseline development and mitigation optionsen
dc.title.alternativeEnergie en emissie scenario's voor China in de 21-ste eeuw. Verkenning van baseline ontwikkelingen en broeikasgas emissie reductie optiesnl
dc.typeReport
dc.contributor.departmentMNV
dc.date.updated2012-12-12T13:45:18Z
html.description.abstractIn dit onderzoeksproject zijn met behulp van het simulatiemodel IMAGE/TIMER enkele lange termijn energie- en emissiescenario's voor China ontwikkeld (1995-2100). Het doel van de studie was het verkennen van mogelijke baseline ontwikkelingen en van beschikbare opties voor het reduceren van emissies. Om allereerst een goed beeld te krijgen van de huidige situatie in China en het IMAGE/TIMER model aan te passen aan specifieke informatie over China is eerst een overzicht gemaakt van relevante informatie over energieproductie en -verbruik tussen 1980 en 2000. Speciale aandacht is besteed aan de periode 1995-2000, omdat in deze periode volgens beschikbare gegevens de Chinese emissies zijn gedaald. Ook is gekeken naar energievoorraden in China. De ontwikkelde scenario's zijn gebaseerd op de IPCC SRES scenario's, zoals uitgewerkt voor de wereld in het IMAGE 2.2 model. Deze scenario's zijn echter nader ingevuld op basis van data en expert judgement over mogelijke ontwikkelingen van Chinese experts. De twee belangrijkste baseline scenario's van de studie verschillen met name in de openheid van de Chinese economie en in het niveau van economische groei, hoewel beide een snelle groei van CO2-emissies laten zien (2.0% en 2.6% per jaar in de periode 2000-2050). Een alternatief baseline scenario laat zien dat een orientatie op duurzaamheid (met accent op milieu) het mogelijk maakt niet alleen regionale luchtverontreiniging te verminderen maar tevens de CO2-emissies terug te brengen. In de analyse van de reductiemogelijkheden is een elftal opties geevalueerd in termen van impact op investeringen, kosten voor de gebruikers van energie, brandstof-importkosten en vanzelfsprekend op het niveau van de emissies. Deze analyse liet zien dat er een groot potentieel is om de CO2-emissies in China te verminderen door middel van vrij beperkte maatregelen (maatregelen die vooral zijn gebaseerd op het huidige beleid in West Europa). Hieronder vallen onder meer het verbeteren van de energie-efficientie en maatregelen in de elektriciteitssector. Door alle opties te combineren lijkt het mogelijk om emissies in 2050 in vergelijking met de baseline scenario's met 50% te reduceren. Een deel van de maatregelen heeft positieve neveneffecten in de vorm van emissiereductie van andere stoffen of vermindering van importkosten van brandstoffen. Andere maatregelen leiden juist tot een sterke toename van importkosten.
html.description.abstractThe purpose of the study reported here was to explore possible baseline developments and available options for mitigating emissions in China. The first part of the report deals with an analysis and overview of available data on historic energy production and consumption trends and current energy resources. Special attention was paid to the 1995-2000 period, in which the trend of Chinese carbon dioxide emissions seems to have temporarily reversed. The major part of the project focused at developing a set of energy and emission scenarios for China for the 1995-2100 period on the basis of the global IPCC baseline scenarios, with the use of the simulation model IMAGE/TIMER. The two main baseline scenarios of the study differed, among other aspects, in the openness of the Chinese economy and in economic growth. However, both indicate a rapid growth in carbon emissions (2.0 and 2.6% per year in the 2000-2050 period). The baseline scenario analysis showed that an orientation on environmental sustainability may not only reduce other environmental pressures but also carbon emissions. In the mitigation analysis, a large number of options were evaluated in terms of impacts on investments, user costs, fuel imports costs and emissions. A large potential was found to exist for mitigating carbon emissions in China, for example, in the form of energy efficiency improvement (with large co-benefits) and through measures in the electricity sector. Combining all options considered would appear to offer a possibility for reducing emissions by 50% in comparison to the baseline scenarios.


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record