Show simple item record

dc.contributor.authorManavakis M
dc.contributor.authorvan Dommelen JA
dc.contributor.authorMooijman KA
dc.contributor.authorHavelaar AH
dc.date.accessioned2017-02-20T08:02:51
dc.date.issued1995-07-31
dc.identifier281008010
dc.description.abstractIn september 1994 werd een ringonderzoek voor watermicrobiologische laboratoria georganiseerd waarin Salmonella panama referentie materialen werden getest. Twintig Europese laboratoria namen deel aan dit internationaal ringonderzoek. Ieder laboratorium analyseerde 25 capsules, waarvan vijf capsules negatieve controle monsters waren. Na voorophoping in Buffered Peptone Water (BPW) werd Salmonella geisoleerd met twee detectiemethoden. Een methode was gestandaardiseerd voor alle laboratoria, deze methode was gebaseerd op de ISO 6579 methode (REF methode). De andere methode werd door ieder deelnemend laboratorium zelf uitgekozen (OWN methode). De doelstellingen van het ringonderzoek waren: -Evaluatie van de geschiktheid van het Salmonella panama referentie materiaal voor de kwaliteitscontrole van de detectie van Salmonella in aan/afwezigheid testen. -Identificatie van de redenen voor verschillen in individuele laboratoria. Het gemiddeld besmettingsniveau van de batch Salmonella panama referentie materialen, die in het ringonderzoek gebruikt werd, was 4.49 cfp. per capsule. Gebaseerd op dit besmettingsniveau en uitgaande van de Poisson verdeling werd berekend dat ieder laboratorium uit ten minste 18 van de 20 besmette capsules Salmonella zou moeten isoleren. Statistische analyse toonde geen significante verschillen in percentage positieven tussen laboratoria aan. De REF en de OWN methode gaven vergelijkbare resultaten. Met de REF methode werd 95,5% van de met Salmonella panama besmette capsules positief bevonden en vonden 18 van de 20 laboratoria het verwachte aantal positieve isolaties (>18). De 2 resterende laboratoria vonden slechts 1 postieve isolatie minder dan het verwachte aantal. Met de OWN methode was het percentage positieve isolaties 95,8% en vonden 19 van de 20 laboratoria het verwachte aantal positieve isolaties. Een laboratorium kon met de OWN methode slechts in 17 capsules Salmonella aantonen. Indien een capsule positief werd bevonden, dan werd dit in vrijwel alle gevallen reeds na 24 uur selectieve ophoping (eerste isolatie) vastgesteld. Drie van de 20 laboratoria vonden vals postieve resultaten met de negatieve controle monsters. Gedurende 2 jaar opslag bij -20 graden C nam het besmettingsniveau van het Salmonella panama referentie materiaal niet af. De stabiliteit tijdens 4 weken opslag bij hogere temperaturen was slechter. Al bij 22 graden C trad er een significante daling van het besmettingsniveau op. Aangezien er in het ringonderzoek geen significant verschillen tussen laboratoria werden waargenomen en omdat de meeste laboratoria in staat waren Salmonella in verwachte aantallen capsules te isoleren met minstens 1 van de 2 methoden, kon geconcludeerd worden dat er geen effect van transport werd waargenomen en dat de Salmonella panama referentie materialen bruikbaar zijn om de kwaliteit van een bepalingsmethode in een laboratorium te testen.<br>
dc.description.abstractA collaborative study for water microbiology was organized in September 1994 to test low level reference materials containing Salmonella panama, Twenty European laboratories participated in this international colaborative study. Each laboratory examined 25 capsules five of which dit not contain Salmomelle panama. After pre-enrichment in Buffered Peptone Water (BPW) Salmonella was detected using two procedures. One method was based on the ISO 6579 method and standardized for all laboratories (REF method), the other method was chosen by each participating laboratory (OWN method). The objectives of the collaborative study were: -Evaluation of the suitability of the Salmonella panama reference material for quality control of the detection of Salmonella by a presence/absence test for water microbiology. -Identification of the reasons for any deviating results obtained by the participating laboratories. The mean contamination level of the bath of Salmonella panama reference materials used in the trial was 4.49 cfp per capsule. Based on this mean contamination level and assuming a Poisson distribution each laboratory was expected to isolate Salmonella from at least 18 out of the 20 contaminated capsules. Statistical analysis demonstrated no significant differences in proportions of positives between laboratories. The results obtained with the REF and OWN method were comparable. Using the REF method Salmonella was detected in 95,5% of the Salmonella panama contaminated capsules and 18 of the 20 laboratories found the expected number of at least 18 positive isolations. The two remaining laboratories found only one less positive than the expected number. With the OWN method 95,8% of the contaminated capsules were found to be positive and 19 of the 20 laboratories reported the expected number of isolations. One laboratory reported Salmonella in only 17 of the positive capsules using the OWN method. Virtually all capsules were found to be positive after 24 hours of selective enrichment (first isolation) with both the REF en OWN method. Three of the 20 laboratories reported false positive results with the blank capsules. The Salmonella panama reference material showed no decrease in the mean number of colony forming particles in one capsule (z) during 2 years storage at -20 degrees C. However at elevated temperatures the mean number of z decreased after 4 weeks storage. Even at 22 degrees C a significant decrease was observed. Since no significant differences between laboratories were observed and virtually all laboratories were able to isolate Salmonella in the expected number of capsules with at least one of the two methods, it can be concluded that there was no effect due to the mailing of the materials and that the Salmonella panama reference materials are suitable for testing laboratory performance.<br>
dc.description.sponsorshipRIVM
dc.description.sponsorshipEG/Standards
dc.description.sponsorshipMeasurement en Testing Programme
dc.format.extent70 p
dc.language.isoen
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 281008010
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/281008010.html
dc.subject01nl
dc.titleCollaborative study with reference materials containing Salmonella panama for water microbiology (trial 7)en
dc.title.alternativeRingonderzoek met Salmonella panama referentiematerialen voor watermicrobiologie (trial 7)nl
dc.typeOnderzoeksrapport
dc.contributor.departmentLWL
dc.date.updated2017-02-20T07:02:51Z
html.description.abstractIn september 1994 werd een ringonderzoek voor watermicrobiologische laboratoria georganiseerd waarin Salmonella panama referentie materialen werden getest. Twintig Europese laboratoria namen deel aan dit internationaal ringonderzoek. Ieder laboratorium analyseerde 25 capsules, waarvan vijf capsules negatieve controle monsters waren. Na voorophoping in Buffered Peptone Water (BPW) werd Salmonella geisoleerd met twee detectiemethoden. Een methode was gestandaardiseerd voor alle laboratoria, deze methode was gebaseerd op de ISO 6579 methode (REF methode). De andere methode werd door ieder deelnemend laboratorium zelf uitgekozen (OWN methode). De doelstellingen van het ringonderzoek waren: -Evaluatie van de geschiktheid van het Salmonella panama referentie materiaal voor de kwaliteitscontrole van de detectie van Salmonella in aan/afwezigheid testen. -Identificatie van de redenen voor verschillen in individuele laboratoria. Het gemiddeld besmettingsniveau van de batch Salmonella panama referentie materialen, die in het ringonderzoek gebruikt werd, was 4.49 cfp. per capsule. Gebaseerd op dit besmettingsniveau en uitgaande van de Poisson verdeling werd berekend dat ieder laboratorium uit ten minste 18 van de 20 besmette capsules Salmonella zou moeten isoleren. Statistische analyse toonde geen significante verschillen in percentage positieven tussen laboratoria aan. De REF en de OWN methode gaven vergelijkbare resultaten. Met de REF methode werd 95,5% van de met Salmonella panama besmette capsules positief bevonden en vonden 18 van de 20 laboratoria het verwachte aantal positieve isolaties (&gt;18). De 2 resterende laboratoria vonden slechts 1 postieve isolatie minder dan het verwachte aantal. Met de OWN methode was het percentage positieve isolaties 95,8% en vonden 19 van de 20 laboratoria het verwachte aantal positieve isolaties. Een laboratorium kon met de OWN methode slechts in 17 capsules Salmonella aantonen. Indien een capsule positief werd bevonden, dan werd dit in vrijwel alle gevallen reeds na 24 uur selectieve ophoping (eerste isolatie) vastgesteld. Drie van de 20 laboratoria vonden vals postieve resultaten met de negatieve controle monsters. Gedurende 2 jaar opslag bij -20 graden C nam het besmettingsniveau van het Salmonella panama referentie materiaal niet af. De stabiliteit tijdens 4 weken opslag bij hogere temperaturen was slechter. Al bij 22 graden C trad er een significante daling van het besmettingsniveau op. Aangezien er in het ringonderzoek geen significant verschillen tussen laboratoria werden waargenomen en omdat de meeste laboratoria in staat waren Salmonella in verwachte aantallen capsules te isoleren met minstens 1 van de 2 methoden, kon geconcludeerd worden dat er geen effect van transport werd waargenomen en dat de Salmonella panama referentie materialen bruikbaar zijn om de kwaliteit van een bepalingsmethode in een laboratorium te testen.&lt;br&gt;
html.description.abstractA collaborative study for water microbiology was organized in September 1994 to test low level reference materials containing Salmonella panama, Twenty European laboratories participated in this international colaborative study. Each laboratory examined 25 capsules five of which dit not contain Salmomelle panama. After pre-enrichment in Buffered Peptone Water (BPW) Salmonella was detected using two procedures. One method was based on the ISO 6579 method and standardized for all laboratories (REF method), the other method was chosen by each participating laboratory (OWN method). The objectives of the collaborative study were: -Evaluation of the suitability of the Salmonella panama reference material for quality control of the detection of Salmonella by a presence/absence test for water microbiology. -Identification of the reasons for any deviating results obtained by the participating laboratories. The mean contamination level of the bath of Salmonella panama reference materials used in the trial was 4.49 cfp per capsule. Based on this mean contamination level and assuming a Poisson distribution each laboratory was expected to isolate Salmonella from at least 18 out of the 20 contaminated capsules. Statistical analysis demonstrated no significant differences in proportions of positives between laboratories. The results obtained with the REF and OWN method were comparable. Using the REF method Salmonella was detected in 95,5% of the Salmonella panama contaminated capsules and 18 of the 20 laboratories found the expected number of at least 18 positive isolations. The two remaining laboratories found only one less positive than the expected number. With the OWN method 95,8% of the contaminated capsules were found to be positive and 19 of the 20 laboratories reported the expected number of isolations. One laboratory reported Salmonella in only 17 of the positive capsules using the OWN method. Virtually all capsules were found to be positive after 24 hours of selective enrichment (first isolation) with both the REF en OWN method. Three of the 20 laboratories reported false positive results with the blank capsules. The Salmonella panama reference material showed no decrease in the mean number of colony forming particles in one capsule (z) during 2 years storage at -20 degrees C. However at elevated temperatures the mean number of z decreased after 4 weeks storage. Even at 22 degrees C a significant decrease was observed. Since no significant differences between laboratories were observed and virtually all laboratories were able to isolate Salmonella in the expected number of capsules with at least one of the two methods, it can be concluded that there was no effect due to the mailing of the materials and that the Salmonella panama reference materials are suitable for testing laboratory performance.&lt;br&gt;


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record