Show simple item record

dc.contributor.authorMatthijsen AJCM
dc.date.accessioned2012-12-12T13:53:29Z
dc.date.available2012-12-12T13:53:29Z
dc.date.issued2003-06-05
dc.identifier620100001
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10029/256346
dc.description.abstractIn het "Ontwerp-besluit vaststelling milieukwaliteitseisen voor externe veiligheid van inrichtingen" wordt voor categorale inrichtingen binnen een afstand tot het 1%-letaliteitsniveau een maximaal toegestane bevolkingsdichtheid gehanteerd. Als binnen deze zone deze dichtheid niet wordt overschreden, dan zal de orienterende waarde voor het groepsrisico niet worden overschreden. De berekende dichtheden zijn gebaseerd op 100% aanwezigheid in een "object", zoals een woning, sportaccommodatie of station. Bij een kleiner aanwezigheidspercentage in een object mag een correctie worden toegepast. De correctiefactor, ten gevolge van het niet gedurende de volledige tijd aanwezig zijn van personen, geeft aan met welke getal de bevolkingsdichtheid mag worden vermenigvuldigd, zonder dat de orienterende waarde voor het groepsrisico wordt overschreden. In dit rapport zijn voor 22 objecten waar personen kunnen verblijven, ingedeeld in de categorien kwetsbaar en beperkt kwetsbaar, de verblijftijdfracties bepaald en daaruit zijn correctiefactoren berekend. De correctiefactoren liggen tussen 1,1 voor woningen en asielzoekerscentra en 14 voor stadions.
dc.description.abstractThe "Draft Decree on environmental quality requirements for external safety of establishments" employs a maximum-allowable population density per hectare for categorical establishments situated in a zone, where the lethality level is 1% or more. As long as this density per hectare is not exceeded within this zone, the indicative societal risk limit will not be exceeded either. The densities calculated are based on a 100% presence of a person in an "object", e.g. dwelling, sports facility or railway station. A correction factor is applied for a lower percentage in an object that is caused by people being present for only a fraction of the total time. This correction factor is represented by a number that can be multiplied by the population density without exceeding the indicative limit for societal risk. Here, the residence time fractions have been determined for objects visited by people and categorized into vulnerable and partly vulnerable. Correction factors, calculated from the residence time fractions, are summarized for a total of 22 categories of objects in a table. Correction factors varied from 1.1 for dwellings and asylum seeker centres to 14 for stadiums.
dc.description.sponsorshipVROM-DGM-Directie Externe Veiligheid
dc.formatapplication/pdf
dc.format.extent16 p
dc.format.extent102 kb
dc.language.isonl
dc.relation.ispartofRIVM rapport 620100001
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/620100001.html
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/620100001.pdf
dc.subject11nl
dc.subjectongevallennl
dc.subjectbevolkingnl
dc.subjectdichtheidnl
dc.subjectgebouwennl
dc.subjectrisico'snl
dc.subjectveiligheidnl
dc.subjectnormennl
dc.subjectverblijfstijdnl
dc.subjectaccidentsen
dc.subjectpopulationen
dc.subjectdensityen
dc.subjectbuildingsen
dc.subjectrisksen
dc.subjectsafetyen
dc.subjectstandardsen
dc.subjectresidence timeen
dc.titleVerblijftijdentabel voor kwetsbare en beperkt kwetsbare objectennl
dc.title.alternativeResidence times for vulnerable and partly vulnerable "objects"en
dc.typeReport
dc.contributor.departmentCEV
dc.date.updated2012-12-12T13:53:30Z
html.description.abstractIn het "Ontwerp-besluit vaststelling milieukwaliteitseisen voor externe veiligheid van inrichtingen" wordt voor categorale inrichtingen binnen een afstand tot het 1%-letaliteitsniveau een maximaal toegestane bevolkingsdichtheid gehanteerd. Als binnen deze zone deze dichtheid niet wordt overschreden, dan zal de orienterende waarde voor het groepsrisico niet worden overschreden. De berekende dichtheden zijn gebaseerd op 100% aanwezigheid in een "object", zoals een woning, sportaccommodatie of station. Bij een kleiner aanwezigheidspercentage in een object mag een correctie worden toegepast. De correctiefactor, ten gevolge van het niet gedurende de volledige tijd aanwezig zijn van personen, geeft aan met welke getal de bevolkingsdichtheid mag worden vermenigvuldigd, zonder dat de orienterende waarde voor het groepsrisico wordt overschreden. In dit rapport zijn voor 22 objecten waar personen kunnen verblijven, ingedeeld in de categorien kwetsbaar en beperkt kwetsbaar, de verblijftijdfracties bepaald en daaruit zijn correctiefactoren berekend. De correctiefactoren liggen tussen 1,1 voor woningen en asielzoekerscentra en 14 voor stadions.
html.description.abstractThe "Draft Decree on environmental quality requirements for external safety of establishments" employs a maximum-allowable population density per hectare for categorical establishments situated in a zone, where the lethality level is 1% or more. As long as this density per hectare is not exceeded within this zone, the indicative societal risk limit will not be exceeded either. The densities calculated are based on a 100% presence of a person in an "object", e.g. dwelling, sports facility or railway station. A correction factor is applied for a lower percentage in an object that is caused by people being present for only a fraction of the total time. This correction factor is represented by a number that can be multiplied by the population density without exceeding the indicative limit for societal risk. Here, the residence time fractions have been determined for objects visited by people and categorized into vulnerable and partly vulnerable. Correction factors, calculated from the residence time fractions, are summarized for a total of 22 categories of objects in a table. Correction factors varied from 1.1 for dwellings and asylum seeker centres to 14 for stadiums.


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record