Show simple item record

dc.contributor.authorStruijs J
dc.contributor.authorDuvoort-van Engers LE
dc.contributor.authorGerlofsma A
dc.contributor.authorRos JPM
dc.date.accessioned2012-12-12T13:57:21Z
dc.date.available2012-12-12T13:57:21Z
dc.date.issued1987-07-31
dc.identifier738622001
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10029/256370
dc.description.abstractHet gedrag van een stof in een rioolewaterzuiveringsinstallatie (RWZI) hangt samen met de proceskenmerken en de stofeigenschappen. In dit rapport wordt een korte toelichting op de processen gegeven, waarbij van belang zijnde ontwerpcriteria voor RWZI's worden vermeld. Naast de veelal beschikbare gegeven over fysisch-chemische eigenschappen van stoffen zoals wateroplosbaarheid, dampdruk en octanol-water-partitiecoefficient wordt het gedrag bepaald door de afbreekbaarheid. De vertaling van toetsresultaten betreffende biologische afbreekbaarheid naar het gedrag in de praktijk wordt aangegeven. Praktijkgegevens over het gedrag in een RWZI zijn gebruikt om tot een (vooral kwalitatieve) schematische weergegeven voorspelling van dit gedrag te komen. Voor kleurstoffen is dit meer in detail uitgewerkt met een indeling naar diverse kleurstofklassen. Algemeen verworven inzichten aangaande de relatie tussen de chemische structuur en de afbreekbaarheid zijn samengevat. Voor slecht oplosbare stoffen is een rekenmodel ontwikkeld. Hiermee kan het gedrag kwantitatief worden voorspeld. Voor een voorbeeldsituatie (een actief slib installatie met een aeratietank) worden berekeningsresultaten gepresenteerd.
dc.description.abstractAbstract not available
dc.description.sponsorshipDGMH/BWS-S /Roghair CJ
dc.format.extent0 p
dc.language.isonl
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 738622001
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/738622001.html
dc.subjectrioolwaterzuiveringsinrichtingnl
dc.subjectrioolwaterzuiveringsinstallatie; stofgedragnl
dc.subjectuitworpverwachtingnl
dc.subjectmhnl
dc.subjectwet milieugevaarlijke stoffen.nl
dc.titleBeoordelingssysteem nieuwe stoffen: gedrag van een stof in een RWZInl
dc.title.alternativeBehaviour of new chemicals in sewage treatment plantsen
dc.typeReport
dc.date.updated2012-12-12T13:57:22Z
html.description.abstractHet gedrag van een stof in een rioolewaterzuiveringsinstallatie (RWZI) hangt samen met de proceskenmerken en de stofeigenschappen. In dit rapport wordt een korte toelichting op de processen gegeven, waarbij van belang zijnde ontwerpcriteria voor RWZI's worden vermeld. Naast de veelal beschikbare gegeven over fysisch-chemische eigenschappen van stoffen zoals wateroplosbaarheid, dampdruk en octanol-water-partitiecoefficient wordt het gedrag bepaald door de afbreekbaarheid. De vertaling van toetsresultaten betreffende biologische afbreekbaarheid naar het gedrag in de praktijk wordt aangegeven. Praktijkgegevens over het gedrag in een RWZI zijn gebruikt om tot een (vooral kwalitatieve) schematische weergegeven voorspelling van dit gedrag te komen. Voor kleurstoffen is dit meer in detail uitgewerkt met een indeling naar diverse kleurstofklassen. Algemeen verworven inzichten aangaande de relatie tussen de chemische structuur en de afbreekbaarheid zijn samengevat. Voor slecht oplosbare stoffen is een rekenmodel ontwikkeld. Hiermee kan het gedrag kwantitatief worden voorspeld. Voor een voorbeeldsituatie (een actief slib installatie met een aeratietank) worden berekeningsresultaten gepresenteerd.
html.description.abstractAbstract not available


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record