Show simple item record

dc.contributor.authorCornelese AA
dc.contributor.authorLinden AMA van der
dc.date.accessioned2012-12-12T13:57:20Z
dc.date.available2012-12-12T13:57:20Z
dc.date.issued1998-11-02
dc.identifier714801020
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10029/256383
dc.description.abstractVan het fungicide fenpropimorf wordt verwacht dat het accumuleert in de bouwvoor op basis van laboratorium gegevens over het gedrag in het milieu. In 1996 werd een meetprogramma uitgevoerd waarbij de concentratie van fenpropimorf in de bovengrond werd bepaald ongeveer 1 jaar na toepassing. De gemeten resultaten werden vergeleken met modelberekeningen. De belangrijkste conclusies van het onderzoek zijn: 1) Op 4 van de 6 velden welke zijn onderzocht werden fenpropimorf residuen gemeten in de bovengrond. 2) De gemeten concentraties op velden met ook een eerdere toepassing waren hoger dan de concentraties gemeten op velden met slechts een bekende toepassing. 3) Modelberekeningen komen in het algemeen goed overeen met gemeten concentraties indien model invoerparameters de veldsituatie zoveel mogelijk benaderen. 4) De gemeten concentraties overschrijden een geschatte risicowaarde voor bodemecosystemen niet.
dc.description.abstractThe fungicide fenpropimorph is expected to accumulate in the top soil, based on results from laboratory experiments on environmental fate.To check whether in practice accumulation occurs, a monitoring program was performed in 1996 to measure the concentration of fenpropimorph in the top soil approximately one year after application. Measurements were compared to model calculations. The main conclusions are: 1) On four out of six fields under investigation fenpropimorph residues were measured in the top soil. 2) Measured concentrations on fields with a history of fenpropimorph applications were higher than measured concentrations on fields with only a single known application. The differences could not be explained. 3) Model calculations are in the same order of magnitude as measured concentrations. Small differences between model calculations and measured concentrations are probably caused by uncertainties in model input values. 4) Measured concentrations do not exceed an estimated risk value for soil ecosystems.
dc.description.sponsorshipDGM/DWL
dc.format.extent30 p
dc.language.isoen
dc.relation.ispartofRIVM rapport 714801020
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/714801020.html
dc.subject05nl
dc.subjectleeflaagnl
dc.subjectfungicidennl
dc.subjectaccumulatienl
dc.subjectmonitoringnl
dc.subjectgrondgebruiknl
dc.subjectfenpropimorfnl
dc.subjecttopsoilen
dc.subjectfungicidesen
dc.subjectaccumulationen
dc.subjectmonitoringen
dc.subjectagricultural landen
dc.subjectfenpropimorphen
dc.titleMonitoring of potential accumulation of fenpropimorph in soil in the Netherlandsen
dc.title.alternativeMetingen naar de potentiele accumulatie van fenpropimorf in de bodem in Nederlandnl
dc.typeReport
dc.contributor.departmentLBG
dc.date.updated2012-12-12T13:57:21Z
html.description.abstractVan het fungicide fenpropimorf wordt verwacht dat het accumuleert in de bouwvoor op basis van laboratorium gegevens over het gedrag in het milieu. In 1996 werd een meetprogramma uitgevoerd waarbij de concentratie van fenpropimorf in de bovengrond werd bepaald ongeveer 1 jaar na toepassing. De gemeten resultaten werden vergeleken met modelberekeningen. De belangrijkste conclusies van het onderzoek zijn: 1) Op 4 van de 6 velden welke zijn onderzocht werden fenpropimorf residuen gemeten in de bovengrond. 2) De gemeten concentraties op velden met ook een eerdere toepassing waren hoger dan de concentraties gemeten op velden met slechts een bekende toepassing. 3) Modelberekeningen komen in het algemeen goed overeen met gemeten concentraties indien model invoerparameters de veldsituatie zoveel mogelijk benaderen. 4) De gemeten concentraties overschrijden een geschatte risicowaarde voor bodemecosystemen niet.
html.description.abstractThe fungicide fenpropimorph is expected to accumulate in the top soil, based on results from laboratory experiments on environmental fate.To check whether in practice accumulation occurs, a monitoring program was performed in 1996 to measure the concentration of fenpropimorph in the top soil approximately one year after application. Measurements were compared to model calculations. The main conclusions are: 1) On four out of six fields under investigation fenpropimorph residues were measured in the top soil. 2) Measured concentrations on fields with a history of fenpropimorph applications were higher than measured concentrations on fields with only a single known application. The differences could not be explained. 3) Model calculations are in the same order of magnitude as measured concentrations. Small differences between model calculations and measured concentrations are probably caused by uncertainties in model input values. 4) Measured concentrations do not exceed an estimated risk value for soil ecosystems.


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record