Show simple item record

dc.contributor.authorTangena BH
dc.contributor.authorMaas RJM
dc.contributor.authorvan Latesteijn HC
dc.contributor.authorUdo de Haes HA
dc.contributor.authorMurk AJ
dc.date.accessioned2017-02-20T07:25:33
dc.date.issued1985-12-31
dc.identifier851603001
dc.description.abstractDit rapport geeft een evaluatie van een in 1983 uitgevoerd haalbaarheidsonderzoek naar de mogelijkheden om op provinciaal niveau een lange termijn milieuverkenning (milieuscenario) op te stellen. Aandacht is besteed aan: - maatschappelijke ontwikkelingen die op enigerlei wijze het milieu beinvloeden zoals economische groei, overheidsbeleid en regionale activiteiten ; - fysieke ingrepen in het milieu die veroorzaakt worden door regionale activiteiten; daartoe is een zgn. ecosysteem- en soortmethode verder ontwikkeld; - verontreiniging van het milieu, waarbij een selectieprocedure is ontwikkeld om tot een gewenst niveau van scenario-ontwikkeling te komen (emissie, belasting, concentratie, effecten) ; - effecten van ingrepen en verontreinigingen op doelstellingen van het milieubeleid (volksgezondheid, milieugebruiksfuncties en natuurbehoud).<br>
dc.description.sponsorshipDGMH/B / Vaart
dc.description.sponsorshipJ.van der
dc.language.isonl
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 851603001
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/851603001.html
dc.subjectmilieuscenarionl
dc.subjectecosysteemethodenl
dc.subjectsoortmethodenl
dc.subjectverontreinigingen; fysische milieu-ingrepennl
dc.subjectmh;nl
dc.titleProvinciale milieuscenario&apos;s-evaluatie van een studie in Gelderlandnl
dc.title.alternativeProvincial environmental scenarios-evaluation of a study in the province of Gelderlanden
dc.typeReport
dc.date.updated2017-02-20T06:25:34Z
html.description.abstractDit rapport geeft een evaluatie van een in 1983 uitgevoerd haalbaarheidsonderzoek naar de mogelijkheden om op provinciaal niveau een lange termijn milieuverkenning (milieuscenario) op te stellen. Aandacht is besteed aan: - maatschappelijke ontwikkelingen die op enigerlei wijze het milieu beinvloeden zoals economische groei, overheidsbeleid en regionale activiteiten ; - fysieke ingrepen in het milieu die veroorzaakt worden door regionale activiteiten; daartoe is een zgn. ecosysteem- en soortmethode verder ontwikkeld; - verontreiniging van het milieu, waarbij een selectieprocedure is ontwikkeld om tot een gewenst niveau van scenario-ontwikkeling te komen (emissie, belasting, concentratie, effecten) ; - effecten van ingrepen en verontreinigingen op doelstellingen van het milieubeleid (volksgezondheid, milieugebruiksfuncties en natuurbehoud).&lt;br&gt;


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record