Show simple item record

dc.contributor.authorDuzijn, RF
dc.contributor.authorvan Andel, JG
dc.date.accessioned2012-12-12T14:06:21Z
dc.date.available2012-12-12T14:06:21Z
dc.date.issued1988-12-31
dc.identifier738517003
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10029/256450
dc.description.abstractPentachloorfenol (PCP) is een toxische verbinding die t.g.v. veelvuldig gebruik als bestrijdingsmiddel in verschillende afvalstromen terecht is gekomen. In dit onderzoek werd de biodegradatie van PCP nagestreefd door - in aeroob milieu - PCP-afbrekende micro-organismen op te hopen uit een actief slibinstallatie, in batch- en continusystemen met en zonder dragermateriaal. Met PCP als enig substraat vindt selectie plaats op PCP-tolerantie ; afbraak ervan wordt niet aangetoond. De geadapteerde biomassa blijkt in staat PCP goed te verdragen zonder het af te breken, wanneer naast PCP een ander substraat wordt toegediend. Groei (op dit secundaire substraat) start direct na enting. Niet-geadapteerde cellen vertonen na enting op lactaat + PCP een lagfase die langer duurt naarmate de PCP-concentratie stijgt. PCP werkt groeiremmend: ongeacht eventuele adaptie veroorzaakt een hogere PCP-concentratie (naast lactaat) een afnemende groeisnelheid. In cultures met actieve kool daalt de PCP-concentratie in het supernatant t.g.v. adsorptie en - in twee instantie - biodegradatie.
dc.description.abstractAbstract not available
dc.description.sponsorshipDGM/A
dc.format.extent71 p
dc.language.isonl
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 738517003
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/738517003.html
dc.subjectbiodegradatienl
dc.subjectpentachloorgfenolnl
dc.subjectbiologische afbraaknl
dc.titleBiodegradatie xenobiotica III. Studie naar de biologische afbreekbaarheid van pentachloorfenol. Voortgangsrapportnl
dc.title.alternativeBiodegradation of xenobiotica III. Study on the biodegradability of pentachlorophenolen
dc.typeReport
dc.date.updated2012-12-12T14:06:23Z
html.description.abstractPentachloorfenol (PCP) is een toxische verbinding die t.g.v. veelvuldig gebruik als bestrijdingsmiddel in verschillende afvalstromen terecht is gekomen. In dit onderzoek werd de biodegradatie van PCP nagestreefd door - in aeroob milieu - PCP-afbrekende micro-organismen op te hopen uit een actief slibinstallatie, in batch- en continusystemen met en zonder dragermateriaal. Met PCP als enig substraat vindt selectie plaats op PCP-tolerantie ; afbraak ervan wordt niet aangetoond. De geadapteerde biomassa blijkt in staat PCP goed te verdragen zonder het af te breken, wanneer naast PCP een ander substraat wordt toegediend. Groei (op dit secundaire substraat) start direct na enting. Niet-geadapteerde cellen vertonen na enting op lactaat + PCP een lagfase die langer duurt naarmate de PCP-concentratie stijgt. PCP werkt groeiremmend: ongeacht eventuele adaptie veroorzaakt een hogere PCP-concentratie (naast lactaat) een afnemende groeisnelheid. In cultures met actieve kool daalt de PCP-concentratie in het supernatant t.g.v. adsorptie en - in twee instantie - biodegradatie.
html.description.abstractAbstract not available


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record