Show simple item record

dc.contributor.authorHollander AEM de
dc.contributor.authorHanemaaijer AH (eds)
dc.date.accessioned2012-12-12T14:02:33Z
dc.date.available2012-12-12T14:02:33Z
dc.date.issued2003-10-01
dc.identifier251701047
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10029/256452
dc.description.abstractBij het beheersen van milieurisico's zal de politiek regelmatig een afweging moeten maken tussen rechtvaardigheid en betaalbaarheid (doelmatigheid). Hiervoor heeft het Milieu- en Natuurplanbureau van het RIVM een systematiek ontwikkeld. Dit staat in het rapport 'Nuchter omgaan met risico's' dat op verzoek van staatssecretaris Van Geel is geschreven. De systematiek biedt handvatten om op een transparante en te verantwoorden manier tot beschermingsniveaus te komen, afhankelijk van de beleving van risico's door de burger en de kosten van risicovermindering. De aanvaarde risico's zouden bij zo'n 'nuchtere' aanpak niet perse overal even groot hoeven te zijn, maar in bepaalde situaties kunnen afwijken van de huidige risiconorm. Het huidige risicobeleid van de overheid voor het milieu gaat uit van het recht op bescherming van iedere inwoner van Nederland. Niemand in Nederland mag blootgesteld worden aan een kans op sterfte van meer dan 1 op de miljoen (de zogenaamde miljoen norm) door grote ongevallen, giftige stoffen en straling. Deze norm voldoet in de praktijk niet voor alle risicovolle situaties. Het rapport 'Nuchter omgaan met risico's' bespreekt de mogelijkheid het huidige beleid uit te breiden met drie stappen. Er kan dan bewust gekozen worden voor een andere strategie voor de beheersing van risico's, wanneer:1. het oplossen van de knelpunten te duur is; 2. de berekende sterfte risico's geen goede maat zijn voor de maatschappelijke onrust; 3. de complexiteit en de wetenschappelijke onzekerheid groot is. Centraal in de gepresenteerde aanpak staat een zogenaamde 'risicoladder' om verschillende soorten risico's te typeren. Hiermee kan de overheid bewuste keuzen maken tussen de kosten van een mogelijke ingreep (doelmatigheid) en het oorspronkelijke uitgangspunt van het recht op risicobescherming voor iedereen
dc.description.abstractAt the request of the Dutch State Secretary of the Environment the RIVM developed a set of procedures (rules) to manage (newly emerging) risks in a 'sensible' manner, taking into account a number of controversial aspects of environmental health risks, such as: 1. The concept of risk is more than just numbers, it is a social construct as well. 2. There is no single universal measure to quantify health risk; all are value laden. 3. The result of quantitative risk assessment depends largely on the definition of the system boundaries. 4. The incertitude of risk assessments varies greatly, ranging from measurement error to ambiguity, from construct uncertainty all the way to complete ignorance. 5. Standard rights-based risk management strategies often fail cost-effectiveness tests. An approach is presented consisting of 4 steps of intricacy: simple quantitative risk assessment (e.g. tolerable risk criterion) on the one end and full participation of stakeholders and representatives of the public on the other. The report includes a discussion of a number of case studies (indoor radon, Legionella in drinking water systems, electric power lines, safety around airports).
dc.description.sponsorshipVROM
dc.formatapplication/pdf
dc.format.extent52 p
dc.format.extent1761 kb
dc.language.isonl
dc.publisherMilieu- en Natuurplanbureau MNP
dc.relation.ispartofRIVM rapport 251701047
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/251701047.html
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/251701047.pdf
dc.subject04nl
dc.subjectmilieubeleidnl
dc.subjectrisicobeleidnl
dc.subjectdifferentiatienl
dc.subjectrisicovergelijkingnl
dc.subjectrisicobeoordelingnl
dc.subjectrisiconl
dc.subjectnuchternl
dc.subjectrisicoladdernl
dc.subjectkosteneffectiviteitnl
dc.subjectafwegingskadernl
dc.subjectrisicobeheersingnl
dc.subjectrisicoanalysenl
dc.subjectbelevingnl
dc.subjectacceptatienl
dc.subjectgezondheid en milieunl
dc.titleNuchter omgaan met risico'snl
dc.title.alternativeCoping rationally with risksen
dc.typeOnderzoeksrapport
dc.contributor.departmentMNP
dc.contributor.departmentVTV
dc.contributor.departmentMEV
dc.date.updated2012-12-12T14:02:33Z
html.description.abstractBij het beheersen van milieurisico's zal de politiek regelmatig een afweging moeten maken tussen rechtvaardigheid en betaalbaarheid (doelmatigheid). Hiervoor heeft het Milieu- en Natuurplanbureau van het RIVM een systematiek ontwikkeld. Dit staat in het rapport 'Nuchter omgaan met risico's' dat op verzoek van staatssecretaris Van Geel is geschreven. De systematiek biedt handvatten om op een transparante en te verantwoorden manier tot beschermingsniveaus te komen, afhankelijk van de beleving van risico's door de burger en de kosten van risicovermindering. De aanvaarde risico's zouden bij zo'n 'nuchtere' aanpak niet perse overal even groot hoeven te zijn, maar in bepaalde situaties kunnen afwijken van de huidige risiconorm. Het huidige risicobeleid van de overheid voor het milieu gaat uit van het recht op bescherming van iedere inwoner van Nederland. Niemand in Nederland mag blootgesteld worden aan een kans op sterfte van meer dan 1 op de miljoen (de zogenaamde miljoen norm) door grote ongevallen, giftige stoffen en straling. Deze norm voldoet in de praktijk niet voor alle risicovolle situaties. Het rapport 'Nuchter omgaan met risico's' bespreekt de mogelijkheid het huidige beleid uit te breiden met drie stappen. Er kan dan bewust gekozen worden voor een andere strategie voor de beheersing van risico's, wanneer:1. het oplossen van de knelpunten te duur is; 2. de berekende sterfte risico's geen goede maat zijn voor de maatschappelijke onrust; 3. de complexiteit en de wetenschappelijke onzekerheid groot is. Centraal in de gepresenteerde aanpak staat een zogenaamde 'risicoladder' om verschillende soorten risico's te typeren. Hiermee kan de overheid bewuste keuzen maken tussen de kosten van een mogelijke ingreep (doelmatigheid) en het oorspronkelijke uitgangspunt van het recht op risicobescherming voor iedereen
html.description.abstractAt the request of the Dutch State Secretary of the Environment the RIVM developed a set of procedures (rules) to manage (newly emerging) risks in a 'sensible' manner, taking into account a number of controversial aspects of environmental health risks, such as: 1. The concept of risk is more than just numbers, it is a social construct as well. 2. There is no single universal measure to quantify health risk; all are value laden. 3. The result of quantitative risk assessment depends largely on the definition of the system boundaries. 4. The incertitude of risk assessments varies greatly, ranging from measurement error to ambiguity, from construct uncertainty all the way to complete ignorance. 5. Standard rights-based risk management strategies often fail cost-effectiveness tests. An approach is presented consisting of 4 steps of intricacy: simple quantitative risk assessment (e.g. tolerable risk criterion) on the one end and full participation of stakeholders and representatives of the public on the other. The report includes a discussion of a number of case studies (indoor radon, Legionella in drinking water systems, electric power lines, safety around airports).


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record