Show simple item record

dc.contributor.authorvan Vlaardingen PLA
dc.contributor.authorVerbruggen EMJ
dc.date.accessioned2013-06-13T22:28:30
dc.date.issued2007-11-13
dc.identifier601782001
dc.description.abstractDit rapport is de handleiding voor het afleiden van milieurisicogrenzen die worden gebruikt in het Nederlandse milieubeleid. Het rapport is een herziening van de INS-handleiding uit 2001. Nederland onderscheidt vier milieurisicogrenzen: het verwaarloosbaar risiconiveau (VR), het maximaal toelaatbaar risiconiveau (MTR), het ernstig risiconiveau (ER) en de maximaal toelaatbare concentratie voor ecosystemen (MACeco). Welke basisgegevens zijn nodig voor het afleiden van een milieurisicogrens? De handleiding geeft dit overzicht en beschrijft hoe deze literatuurgegevens moeten worden geevalueerd op juistheid en bruikbaarheid. Vervolgens wordt de methodiek voor het afleiden van milieurisicogrenzen beschreven, inclusief de benodigde berekeningen. Voor water en sediment is deze gelijk aan de methodiek zoals voorgeschreven voor de Europese Kaderrichtlijn Water. Voor bodem is direct aangesloten op de technical guidance documenten (TGD) voor EU risicobeoordelingen van nieuwe en bestaande stoffen en biociden. De overige milieurisicogrenzen, bijvoorbeeld het VR en het ER, zijn onderdeel van het Nederlandse milieubeleid en voor de afleiding van deze risicogrenzen worden aparte procedures beschreven.
dc.description.abstractThis report forms the guidance document for the derivation of environmental risk limits used in environmental policy in the Netherlands. The report is a revision of the INS-guidance from 2001. The following four environmental risk limits are distinguished in the Netherlands: negligible concentration (NC), maximum permissible concentration (MPC), serious risk concentration (SRC) and the maximum acceptable concentration for ecosystems (MACeco). The guidance document answers the question on what data are needed for the derivation of an environmental risk limit by overviewing and describing how data from the literature should be evaluated for reliability and usefulness. The method of derivation, including the necessary calculations, is described. For water and sediment, the methodology is the same as that prescribed to meet requirements in the European Water Framework Directive. For soil, the methodology for the European risk assessment for new and existing substances and biocides is followed. The remaining risk limits (e.g. NC and SRC) which are required to comply with Dutch environmental policy, are subject to separate derivation procedures. These too are presented here.
dc.description.sponsorshipDirectorate-General for Environmental Protection
dc.description.sponsorshipDirectorate for Chemicals
dc.description.sponsorshipWaste and Radiation
dc.formatapplication/pdf
dc.format.extent146 p
dc.format.extent829 kb
dc.language.isoen
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
dc.relation.ispartofRIVM rapport 601782001
dc.relation.ispartofseriesRIVM rapport 601782001
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/601782001.html
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/601782001.pdf
dc.subjectLEEFOMGEVINGnl
dc.subjectWATERnl
dc.subjectBODEMnl
dc.subjectOVERHEIDSBELEIDnl
dc.subjectmilieubeleidnl
dc.subjectmilieugevaarlijke stoffennl
dc.subjectrisico'snl
dc.subjectrichtlijnennl
dc.subjectnederlandnl
dc.subjectmilieurisicogrenzennl
dc.subjectkaderrichtlijn waternl
dc.subjecthandleidingnl
dc.subjectrichtsnoernl
dc.subjectmilieukwaliteitsnormennl
dc.subjectenvironmental policyen
dc.subjectenvironmentally hazardous substancesen
dc.subjectrisksen
dc.subjectguidelinesen
dc.subjectnetherlandsen
dc.subjectenvironmental risk limitsen
dc.subjectwater framework directiveen
dc.subjectguidanceen
dc.subjectenvironmental quality standardsen
dc.titleGuidance for the derivation of environmental risk limits within the framework of 'International and national environmental quality standards for substances in the Netherlands' (INS). Revision 2007en
dc.title.alternativeHandleiding voor de afleiding van milieurisicogrenzen binnen het raamwerk '(Inter)nationale Normen Stoffen' (INS) - Revisie 2007nl
dc.typeReport
dc.contributor.departmentSEC
dc.date.updated2013-06-13T20:28:32Z
refterms.dateFOA2018-12-18T10:24:38Z
html.description.abstractDit rapport is de handleiding voor het afleiden van milieurisicogrenzen die worden gebruikt in het Nederlandse milieubeleid. Het rapport is een herziening van de INS-handleiding uit 2001. Nederland onderscheidt vier milieurisicogrenzen: het verwaarloosbaar risiconiveau (VR), het maximaal toelaatbaar risiconiveau (MTR), het ernstig risiconiveau (ER) en de maximaal toelaatbare concentratie voor ecosystemen (MACeco).<br>Welke basisgegevens zijn nodig voor het afleiden van een milieurisicogrens? De handleiding geeft dit overzicht en beschrijft hoe deze literatuurgegevens moeten worden geevalueerd op juistheid en bruikbaarheid. Vervolgens wordt de methodiek voor het afleiden van milieurisicogrenzen beschreven, inclusief de benodigde berekeningen. Voor water en sediment is deze gelijk aan de methodiek zoals voorgeschreven voor de Europese Kaderrichtlijn Water. Voor bodem is direct aangesloten op de technical guidance documenten (TGD) voor EU risicobeoordelingen van nieuwe en bestaande stoffen en biociden. De overige milieurisicogrenzen, bijvoorbeeld het VR en het ER, zijn onderdeel van het Nederlandse milieubeleid en voor de afleiding van deze risicogrenzen worden aparte procedures beschreven.<br>
html.description.abstractThis report forms the guidance document for the derivation of environmental risk limits used in environmental policy in the Netherlands. The report is a revision of the INS-guidance from 2001. The following four environmental risk limits are distinguished in the Netherlands: negligible concentration (NC), maximum permissible concentration (MPC), serious risk concentration (SRC) and the maximum acceptable concentration for ecosystems (MACeco).<br>The guidance document answers the question on what data are needed for the derivation of an environmental risk limit by overviewing and describing how data from the literature should be evaluated for reliability and usefulness. The method of derivation, including the necessary calculations, is described. For water and sediment, the methodology is the same as that prescribed to meet requirements in the European Water Framework Directive. For soil, the methodology for the European risk assessment for new and existing substances and biocides is followed. The remaining risk limits (e.g. NC and SRC) which are required to comply with Dutch environmental policy, are subject to separate derivation procedures. These too are presented here.<br>


Files in this item

Thumbnail
Name:
601782001.pdf
Size:
828.9Kb
Format:
PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record