Show simple item record

dc.contributor.authorBovekamp A van de
dc.contributor.authorSterkenburg A
dc.contributor.authorWesselink LG
dc.date.accessioned2012-12-12T14:07:50Z
dc.date.available2012-12-12T14:07:50Z
dc.date.issued1999-12-10
dc.identifier601503018
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10029/256504
dc.description.abstractHet rapport beschrijft de ontwikkeling van een Milieudrukindicator Verspreiding, die gebruikt kan worden in beleids- en beleidsondersteunende documenten om inzicht te geven in de ontwikkeling van de milieubelasting van het milieu door emissies van stoffen met een mogelijk ongewenst effect op het milieu. Om praktische redenen is dit alleen voor de prioritaire stoffen gedaan; bestrijdingsmiddelen en radioactieve stoffen zijn in het onderzoek niet beschouwd. Deze rapportage bevat primair de beschrijving van de ontwikkeling van de Milieudrukindicator; de conclusies en de analyse van de bijdragen per stof worden hier niet beschreven. Dit zal gedaan worden in de interdepartementale notitie "Prioritaire Stoffen". Dit rapport bevat daarom de essenti6le gegevens die de rekenkundige basis vormen van deze notitie.
dc.description.abstractThis report describes the development of an indicator for environmental pressure on the basis of the so-called distance-to-target principle. Such an indicator may be used in policy and policy supporting documents in order to provide insight in the development of the burdening of the environment with chemicals. This has only been carried out for priority chemicals because of practical reasons.
dc.description.sponsorshipDMG
dc.formatapplication/pdf
dc.format.extent227 p
dc.format.extent5152 kb
dc.language.isonl
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 601503018
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/601503018.html
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/601503018.pdf
dc.subject04nl
dc.subjectchemicaliennl
dc.subjectemissiesnl
dc.subjectmilieunl
dc.subjectindicatorennl
dc.subjectverspreidingnl
dc.subjectmilieudruknl
dc.subjectemissiereductiepercentagenl
dc.subjectchemicalsen
dc.subjectemissionen
dc.subjectenvironmenten
dc.subjectindicatorsen
dc.subjectdistributionen
dc.subjectenvironmental pressureen
dc.titleMilieudrukindicator Verspreidingnl
dc.title.alternativeEnvironmental pressure indicator for dispertionen
dc.typeOnderzoeksrapport
dc.contributor.departmentLAE
dc.date.updated2012-12-12T14:07:51Z
html.description.abstractHet rapport beschrijft de ontwikkeling van een Milieudrukindicator Verspreiding, die gebruikt kan worden in beleids- en beleidsondersteunende documenten om inzicht te geven in de ontwikkeling van de milieubelasting van het milieu door emissies van stoffen met een mogelijk ongewenst effect op het milieu. Om praktische redenen is dit alleen voor de prioritaire stoffen gedaan; bestrijdingsmiddelen en radioactieve stoffen zijn in het onderzoek niet beschouwd. Deze rapportage bevat primair de beschrijving van de ontwikkeling van de Milieudrukindicator; de conclusies en de analyse van de bijdragen per stof worden hier niet beschreven. Dit zal gedaan worden in de interdepartementale notitie "Prioritaire Stoffen". Dit rapport bevat daarom de essenti6le gegevens die de rekenkundige basis vormen van deze notitie.
html.description.abstractThis report describes the development of an indicator for environmental pressure on the basis of the so-called distance-to-target principle. Such an indicator may be used in policy and policy supporting documents in order to provide insight in the development of the burdening of the environment with chemicals. This has only been carried out for priority chemicals because of practical reasons.


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record