Show simple item record

dc.contributor.authorvan Asperen IA
dc.contributor.authorMedema GJ
dc.contributor.authorHavelaar AH
dc.contributor.authorBorgdorff MW
dc.date.accessioned2012-12-12T14:08:50Z
dc.date.available2012-12-12T14:08:50Z
dc.date.issued1997-01-31
dc.identifier289202017
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10029/256512
dc.description.abstractOm eventuele gezondheidseffecten van recreatie in zoetwaterplassen die voldoen aan de huidige zwemwaternormen vast te stellen, is grootschalig epidemiologisch onderzoek bij baders nodig. Een opzet wordt beschreven van een onderzoek bij schoolkinderen, dat uiteindelijk tot doel heeft de huidige zwemwaternormen te evalueren. Het betreft een gerandomiseerde expositiestudie, waarvan in de zomer van 1996 een pilot is uitgevoerd om de haalbaarheid van het onderzoek en de gehanteerde onderzoeksmethoden uit te testen. 69 zwemmers en 74 niet-zemmers in de leeftijd van 9-14 jaar namen gedurende twee onderzoeksdagen at random deel aan estafetteraces en trefbal in het water, of aan sport- en spelactiviteiten op de kant. Het zwemwater, dat goedgekeurd was door de provincie, werd op de onderzoeksdag uitvoerig bemonsterd om blootstelling van de zwemmers aan microbiologische waterkwaliteitsparameters vast te stellen. Met behulp van vragenlijsten werd het optreden van gezondheidsklachten nagegaan. Uit de pilotstudie is gebleken dat gezondheidseffecten van recreatie in zoet water kunnen worden bestudeerd bij leerlingen op een basisschool met behulp van geringe wijzigingen in de gepresenteerde onderzoeksopzet. Wel is gebleken dat het onderzoek tijdrovend en complex is en sterk afhankelijk van de bereidheid van scholen en ouders om deel te nemen, alsmede van de weersomstandigheden in de zomer.<br>
dc.description.abstractTo study the health effects of bathing in freshwaters that meet current water quality standard, large epidemiological studies are needed. A design is presented of a study among primary school children, that aims to evaluate current water quality standard. The study concerns a randomised exposure survey of which the feasibility and methods were tested in the summer of 1996. 69 bathers and 74 non-bathers, aged 9-14 year, participated at random in closely supervised water activities (relay race or hit ball) or in non-water related games during two trial days. Water quality at the beach met European water quality standard. Intensive water quality monitoring was used to estimate exposure to microbiological indicator organisms and detailed questionnaires were used to measure health effects. It was concluded that health effects of freshwater bathing can be studied among primary school children using a slight modification of the design used in the summer of 1996. The study, however, will be time consuming and complex and strongly dependent on the ability to find volunteers to participate in the study and on weather conditions.<br>
dc.description.sponsorshipDGM/DWL
dc.formatapplication/pdf
dc.format.extent50 p
dc.format.extent2852 kb
dc.language.isoen
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 289202017
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/289202017.html
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/289202017.pdf
dc.subject02nl
dc.subjectsurface wateren
dc.subjectswimming wateren
dc.subjecthealth effectsen
dc.subjectchildrenen
dc.subjectwater quality standard evaluationen
dc.subjectrandomised trialsen
dc.titleHealth effects of freshwater bathing among primary school children; Design for a randomised exposure studyen
dc.title.alternativeGezondheidseffecten bij schoolkinderen na recreatie in zoet oppervlaktewater ; Opzet voor een gerandomiseerde expositiestudienl
dc.typeReport
dc.contributor.departmentCIE
dc.contributor.departmentMGB
dc.date.updated2012-12-12T14:08:51Z
html.description.abstractOm eventuele gezondheidseffecten van recreatie in zoetwaterplassen die voldoen aan de huidige zwemwaternormen vast te stellen, is grootschalig epidemiologisch onderzoek bij baders nodig. Een opzet wordt beschreven van een onderzoek bij schoolkinderen, dat uiteindelijk tot doel heeft de huidige zwemwaternormen te evalueren. Het betreft een gerandomiseerde expositiestudie, waarvan in de zomer van 1996 een pilot is uitgevoerd om de haalbaarheid van het onderzoek en de gehanteerde onderzoeksmethoden uit te testen. 69 zwemmers en 74 niet-zemmers in de leeftijd van 9-14 jaar namen gedurende twee onderzoeksdagen at random deel aan estafetteraces en trefbal in het water, of aan sport- en spelactiviteiten op de kant. Het zwemwater, dat goedgekeurd was door de provincie, werd op de onderzoeksdag uitvoerig bemonsterd om blootstelling van de zwemmers aan microbiologische waterkwaliteitsparameters vast te stellen. Met behulp van vragenlijsten werd het optreden van gezondheidsklachten nagegaan. Uit de pilotstudie is gebleken dat gezondheidseffecten van recreatie in zoet water kunnen worden bestudeerd bij leerlingen op een basisschool met behulp van geringe wijzigingen in de gepresenteerde onderzoeksopzet. Wel is gebleken dat het onderzoek tijdrovend en complex is en sterk afhankelijk van de bereidheid van scholen en ouders om deel te nemen, alsmede van de weersomstandigheden in de zomer.&lt;br&gt;
html.description.abstractTo study the health effects of bathing in freshwaters that meet current water quality standard, large epidemiological studies are needed. A design is presented of a study among primary school children, that aims to evaluate current water quality standard. The study concerns a randomised exposure survey of which the feasibility and methods were tested in the summer of 1996. 69 bathers and 74 non-bathers, aged 9-14 year, participated at random in closely supervised water activities (relay race or hit ball) or in non-water related games during two trial days. Water quality at the beach met European water quality standard. Intensive water quality monitoring was used to estimate exposure to microbiological indicator organisms and detailed questionnaires were used to measure health effects. It was concluded that health effects of freshwater bathing can be studied among primary school children using a slight modification of the design used in the summer of 1996. The study, however, will be time consuming and complex and strongly dependent on the ability to find volunteers to participate in the study and on weather conditions.&lt;br&gt;


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record