Show simple item record

dc.contributor.authorMontfoort JA
dc.contributor.authorvan der Poel P
dc.contributor.authorLuttik R
dc.date.accessioned2017-02-20T07:16:55
dc.date.issued1996-02-29
dc.identifier679102033
dc.description.abstractIn 1993 werd een beoordelingsmethode voor niet landbouwbestrijdingsmiddelen gepresenteerd. Deze beoordelingsmethode is ingebouwd in het Uniform Beoordelingsysteem voor Stoffen (UBS). Het UBS kan worden gebruikt voor het maken van snelle risico analyses en voor het stellen van prioriteiten bij de beoordeling van nieuwe- en bestaande stoffen, gewasbeschermings-middelen en biociden in het kader van de Wet milieugevaarlijke stoffen en de Bestrijdingsmiddelenwet. In 1996 zal een tweede nationale versie van het UBS worden opgeleverd. In dit rapport worden modellen voor het gebruik van ontsmettingsmiddelen in de veeteelt beschreven in aanvulling op de reeds bestaande modellen voor de beoordeling van niet-landbouwbestrijdingsmiddelen. De gepresenteerde modellen zullen in de tweede versie van het UBS worden geimplementeerd en beschrijven de volgende emissie scenario's: ontsmetting van dierverblijven ; ontsmetting van schoeisel (van mensen) en klauwen van dieren ; desinfectie van melkwininstallaties ; onsmetting van transportmiddelen en desinfectie van kuikenbroederijen.<br>
dc.description.abstractIn 1993 an evaluation system for non-agricultural pesticides was presented. This method was completely incorporated in the Uniform System for the Evaluation of Substances (USES). USES 1, the first version, can be used as a tool in making rapid risk assessments and setting priorities for new and existing substances, plant protection products and biocides within the scope of the Dutch Chemical Substances Act and the Dutch Pesticides Act. In 1996 a second national version of USES (USES 2) will be presented. This report describes models for the use of disinfectant in livestock farming in addition to the existing models for the evaluation of non-agricultural pesticides. The models, to be incorporated in USES, describe the following emission scenarios: disinfection of animal housing ; disinfection of footwear and animal paws ; disinfection of milk extraction systems ; disinfection of means of transport and disinfection of hatcheries.<br>
dc.description.sponsorshipDGM/SVS
dc.description.sponsorshipDGM/DWL
dc.formatapplication/pdf
dc.format.extent27 p
dc.format.extent882 kb
dc.language.isoen
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 679102033
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/679102033.html
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/679102033.pdf
dc.subject03nl
dc.subjectveehouderijnl
dc.subjectontsmettennl
dc.subjectmodelnl
dc.subjectemissienl
dc.subjectanimal husbandryen
dc.subjectdisinfectionen
dc.subjectmodelen
dc.subjectemissionen
dc.titleThe use of disinfectants in livestock farmingen
dc.title.alternativeHet gebruik van ontsmettingsmiddelen in de veeteeltnl
dc.typeOnderzoeksrapport
dc.contributor.departmentLAE
dc.contributor.departmentACT
dc.date.updated2017-02-20T06:16:55Z
html.description.abstractIn 1993 werd een beoordelingsmethode voor niet landbouwbestrijdingsmiddelen gepresenteerd. Deze beoordelingsmethode is ingebouwd in het Uniform Beoordelingsysteem voor Stoffen (UBS). Het UBS kan worden gebruikt voor het maken van snelle risico analyses en voor het stellen van prioriteiten bij de beoordeling van nieuwe- en bestaande stoffen, gewasbeschermings-middelen en biociden in het kader van de Wet milieugevaarlijke stoffen en de Bestrijdingsmiddelenwet. In 1996 zal een tweede nationale versie van het UBS worden opgeleverd. In dit rapport worden modellen voor het gebruik van ontsmettingsmiddelen in de veeteelt beschreven in aanvulling op de reeds bestaande modellen voor de beoordeling van niet-landbouwbestrijdingsmiddelen. De gepresenteerde modellen zullen in de tweede versie van het UBS worden geimplementeerd en beschrijven de volgende emissie scenario&apos;s: ontsmetting van dierverblijven ; ontsmetting van schoeisel (van mensen) en klauwen van dieren ; desinfectie van melkwininstallaties ; onsmetting van transportmiddelen en desinfectie van kuikenbroederijen.&lt;br&gt;
html.description.abstractIn 1993 an evaluation system for non-agricultural pesticides was presented. This method was completely incorporated in the Uniform System for the Evaluation of Substances (USES). USES 1, the first version, can be used as a tool in making rapid risk assessments and setting priorities for new and existing substances, plant protection products and biocides within the scope of the Dutch Chemical Substances Act and the Dutch Pesticides Act. In 1996 a second national version of USES (USES 2) will be presented. This report describes models for the use of disinfectant in livestock farming in addition to the existing models for the evaluation of non-agricultural pesticides. The models, to be incorporated in USES, describe the following emission scenarios: disinfection of animal housing ; disinfection of footwear and animal paws ; disinfection of milk extraction systems ; disinfection of means of transport and disinfection of hatcheries.&lt;br&gt;


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record