Show simple item record

dc.contributor.authorAarnoutse PJ
dc.contributor.authorJong APJM de
dc.contributor.authorBeurskens JEM
dc.date.accessioned2012-12-12T14:09:48Z
dc.date.available2012-12-12T14:09:48Z
dc.date.issued1996-04-30
dc.identifier502501041
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10029/256536
dc.description.abstractOnderzoek is verricht naar dichloorbenzeen in sediment en poriewater van een boorkern, gestoken in het Ketelmeer. Er is gebruik gemaakt van gaschromatografie-hoge resolutie massaspectrometrie, waarbij ter kwantificering de isotoopverdunningstechniek is gehanteerd ([2,3,5,6 exp.2H4]-1,4-dichloorbenzeen). Uit de water/sediment concentratieratio, genormeerd naar het sediment organisch koolstofgehalte, zijn Koc-waarden berekend. De gemiddelde concentraties van 1,4-dichloorbenzeen in poriewater en sediment bedroegen respectievelijk 71+-17 ng/l en 1.10+-0.4 mg/kg droge stof. Dit resulteert in een gemiddelde log Koc waarde van 5.3+-0.1. Deze waarde komt overeen met het resultaat van een eerder, door het RIZA uitgevoerd onderzoek aan vergelijkbaar materiaal, maar wijkt sterk af van de waarde die in modelberekeningen is gehanteerd (log Koc = 2.7). Uitgaande van een totaalconcentratie van DCB's van 800 mug/kg droge stof, resulteert deze modelwaarde in een poriewaterconcentratie van 35 mug/l, wat een sterke overschatting blijkt te zijn ten opzichte van de experimenteel bepaalde poriewaterconcentratie. Modelberekeningen voorspellen aan de hand van deze getallen een overschrijding van de grondwaternorm met een factor 3200, terwijl de praktijkmetingen wijzen op een overschrijding met een factor 24. Het verschil tussen de Koc waarde, zoals gehanteerd in modelberekeningen, en de waarde die in dit onderzoek in situ is bepaald, wordt toegeschreven aan de afname van de mobiliteit van contaminanten naarmate deze langer in contact hebben gestaan met het sediment (ageing).
dc.description.abstractAnalysis of dichlorobenzene in porewater and sediment in a core taken from the lake 'Ketelmeer' has been performed by means of gaschromatography-high resolution mass spectrometry using the stable isotope dilution technique. Results were expressed in the concentration-ratio in the aqueous and the solid matter, normalised to the sediment organic carbon content (Koc). Mean values in porewater and sediment were 71+-17 ng/l and 1.1+-0.4 mg/kg dry matter respectively, resulting in a mean log Koc value of 5.3+-0.1. This result was in accordance with that of a previous study (RIZA), but was significantly higher than the value used in modelcalculation (2.7). Based on the latter value, porewater levels of 32 mug/l were predicted, starting from a sediment concentration of 800 mug/kg dry matter. The predicted value exceeds the current quality objective for groundwater by a factor of 3200, whereas the experimentally assessed values exceeds the norm value 24 times. This discrepancy is ascribed to reduced mobility of the pollutant as a result of ageing.
dc.description.sponsorshipRWS RIVM
dc.format.extent30 p
dc.language.isonl
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 502501041
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/502501041.html
dc.subject06nl
dc.subjectmeernl
dc.subjectanalysenl
dc.subjectdichloorbenzeennl
dc.subjectsedimentnl
dc.subjectgrondwaternl
dc.subjectketelmeernl
dc.subjectporiewaternl
dc.subjectlakesen
dc.subjectanalysisen
dc.subjectdichlorobenzeneen
dc.subjectsedimenten
dc.subjectgroundwateren
dc.subjectketelmeeren
dc.subjectporewateren
dc.titleOnderzoek naar in situ 1,4-dichloorbenzeengehalten in sediment en poriewater van het Ketelmeernl
dc.title.alternativeAnalysis of dichloro benzene in porewater and sediment from the lake 'Ketelmeer'en
dc.typeReport
dc.contributor.departmentLOC
dc.date.updated2012-12-12T14:09:49Z
html.description.abstractOnderzoek is verricht naar dichloorbenzeen in sediment en poriewater van een boorkern, gestoken in het Ketelmeer. Er is gebruik gemaakt van gaschromatografie-hoge resolutie massaspectrometrie, waarbij ter kwantificering de isotoopverdunningstechniek is gehanteerd ([2,3,5,6 exp.2H4]-1,4-dichloorbenzeen). Uit de water/sediment concentratieratio, genormeerd naar het sediment organisch koolstofgehalte, zijn Koc-waarden berekend. De gemiddelde concentraties van 1,4-dichloorbenzeen in poriewater en sediment bedroegen respectievelijk 71+-17 ng/l en 1.10+-0.4 mg/kg droge stof. Dit resulteert in een gemiddelde log Koc waarde van 5.3+-0.1. Deze waarde komt overeen met het resultaat van een eerder, door het RIZA uitgevoerd onderzoek aan vergelijkbaar materiaal, maar wijkt sterk af van de waarde die in modelberekeningen is gehanteerd (log Koc = 2.7). Uitgaande van een totaalconcentratie van DCB's van 800 mug/kg droge stof, resulteert deze modelwaarde in een poriewaterconcentratie van 35 mug/l, wat een sterke overschatting blijkt te zijn ten opzichte van de experimenteel bepaalde poriewaterconcentratie. Modelberekeningen voorspellen aan de hand van deze getallen een overschrijding van de grondwaternorm met een factor 3200, terwijl de praktijkmetingen wijzen op een overschrijding met een factor 24. Het verschil tussen de Koc waarde, zoals gehanteerd in modelberekeningen, en de waarde die in dit onderzoek in situ is bepaald, wordt toegeschreven aan de afname van de mobiliteit van contaminanten naarmate deze langer in contact hebben gestaan met het sediment (ageing).
html.description.abstractAnalysis of dichlorobenzene in porewater and sediment in a core taken from the lake 'Ketelmeer' has been performed by means of gaschromatography-high resolution mass spectrometry using the stable isotope dilution technique. Results were expressed in the concentration-ratio in the aqueous and the solid matter, normalised to the sediment organic carbon content (Koc). Mean values in porewater and sediment were 71+-17 ng/l and 1.1+-0.4 mg/kg dry matter respectively, resulting in a mean log Koc value of 5.3+-0.1. This result was in accordance with that of a previous study (RIZA), but was significantly higher than the value used in modelcalculation (2.7). Based on the latter value, porewater levels of 32 mug/l were predicted, starting from a sediment concentration of 800 mug/kg dry matter. The predicted value exceeds the current quality objective for groundwater by a factor of 3200, whereas the experimentally assessed values exceeds the norm value 24 times. This discrepancy is ascribed to reduced mobility of the pollutant as a result of ageing.


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record