Show simple item record

dc.contributor.authorMuller JJA
dc.contributor.authorBrouwer DH
dc.contributor.authorde Heer C
dc.date.accessioned2013-06-13T23:09:25
dc.date.issued2009-03-27
dc.identifier320023001
dc.description.abstractVoor producten met vluchtige organische oplosmiddelen, zoals sommige industriele schoonmaakmiddelen, is een nieuwe code ontwikkeld die het risico aangeeft voor gebruikers die hieraan staan blootgesteld. De methode die hieraan ten grondslag ligt, de AWARE-methode, levert ten opzichte van het nieuwe Europese stoffenbeleid (REACH) echter weinig meerwaarde op. Dat blijkt uit een evaluatie van het RIVM van de methode. De AWARE-methode is ontwikkeld door de Universiteit van Amsterdam, in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), om het aantal gevallen van de schildersziekte terug te dringen. AWARE wil het gebruik van minder schadelijke producten stimuleren door het risico van schadelijke producten inzichtelijk te maken. De AWARE-code is bedoeld om gebruikers te laten kiezen voor het veiligste product. Producenten kunnen het relatieve risico en gevaar bepalen tijdens de productontwikkeling. De AWARE-methode geeft een indicatie van het risico op basis van een onduidelijke beschrijving en beperkte onderbouwing. Bovendien komt het verschil tussen de AWARE-code op producten niet altijd overeen met het verschil tussen de risico's van producten. De methode zou verbeterd kunnen worden door gebruik te maken van de limietwaarden voor risicobeoordelingen die voor REACH worden afgeleid in de komende jaren. De REACH-wetgeving heeft - net als AWARE - als doel een veilig gebruik van chemische stoffen te bereiken. Bovendien is REACH wettelijk verplicht en geeft meer inzicht in veilig gebruik van stoffen. AWARE communiceert alleen het relatieve risico van een product. De toegevoegde waarde ervan is hierdoor beperkt zodra REACH is geimplementeerd.
dc.description.abstractFor products containing volatile organic compounds, like some industrial cleaning agents, a new code has been developed which indicates the risk for exposed users. The method, on which this is based, named the AWARE-method, has limited added value in comparison to the new European legislation on chemicals (REACH). This results from the peer review of the method by the RIVM. The AWARE-method was developed by the University of Amsterdam, by order of the Ministry of Social Affairs and Employment (SZW) to reduce the incidence of organic solvent neurotoxicity. AWARE wants to stimulate the use of less harmful products by providing insight in the risk of harmful products. The AWARE code allows users to choose the safest product. Producers can determine the relative risk and hazard during product development. The AWARE method provides an indication of the risk based on a limited method description and justification. Further, the difference in AWARE code between products does not always match with the difference in risks of products. The method could be improved by using the limit values that will be derived for REACH over the coming years. The REACH legislation aims, just like AWARE, at the safe use of chemicals. Also, REACH is a legal obligation and provides additional insights in the safe use of chemicals. AWARE only communicates the relative risk of a product. Therefore, AWARE has limited added value after entry into force of REACH.
dc.description.sponsorshipSZW
dc.formatapplication/pdf
dc.format.extent55 p
dc.format.extent750 kb
dc.language.isoen
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
dc.publisherTNO
dc.relation.ispartofRIVM rapport 320023001
dc.relation.ispartofseriesRIVM report 320023001
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/320023001.html
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/320023001.pdf
dc.subjectCHEMIEnl
dc.subjectVEILIGHEIDnl
dc.subjectawarenl
dc.subjectvluchtige organische oplosmiddelennl
dc.subjectorganisch psychosyndroomnl
dc.subjectproduktveiligheidnl
dc.subjectwerknemersnl
dc.subjectawareen
dc.subjectvolatile organic compoundsen
dc.subjectorganic solvent neurotoxicityen
dc.subjectproduct safetyen
dc.subjectworkersen
dc.titlePeer review AWAREen
dc.title.alternativeCollegiale toetsing van AWAREnl
dc.typeReport
dc.contributor.departmentSIR
dc.date.updated2013-06-13T21:09:27Z
refterms.dateFOA2018-12-18T10:25:17Z
html.description.abstractVoor producten met vluchtige organische oplosmiddelen, zoals sommige industriele schoonmaakmiddelen, is een nieuwe code ontwikkeld die het risico aangeeft voor gebruikers die hieraan staan blootgesteld. De methode die hieraan ten grondslag ligt, de AWARE-methode, levert ten opzichte van het nieuwe Europese stoffenbeleid (REACH) echter weinig meerwaarde op. Dat blijkt uit een evaluatie van het RIVM van de methode. De AWARE-methode is ontwikkeld door de Universiteit van Amsterdam, in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW), om het aantal gevallen van de schildersziekte terug te dringen.<br>AWARE wil het gebruik van minder schadelijke producten stimuleren door het risico van schadelijke producten inzichtelijk te maken. De AWARE-code is bedoeld om gebruikers te laten kiezen voor het veiligste product. Producenten kunnen het relatieve risico en gevaar bepalen tijdens de productontwikkeling.<br>De AWARE-methode geeft een indicatie van het risico op basis van een onduidelijke beschrijving en beperkte onderbouwing. Bovendien komt het verschil tussen de AWARE-code op producten niet altijd overeen met het verschil tussen de risico's van producten. De methode zou verbeterd kunnen worden door gebruik te maken van de limietwaarden voor risicobeoordelingen die voor REACH worden afgeleid in de komende jaren. De REACH-wetgeving heeft - net als AWARE - als doel een veilig gebruik van chemische stoffen te bereiken. Bovendien is REACH wettelijk verplicht en geeft meer inzicht in veilig gebruik van stoffen. AWARE communiceert alleen het relatieve risico van een product. De toegevoegde waarde ervan is hierdoor beperkt zodra REACH is geimplementeerd.<br>
html.description.abstractFor products containing volatile organic compounds, like some industrial cleaning agents, a new code has been developed which indicates the risk for exposed users. The method, on which this is based, named the AWARE-method, has limited added value in comparison to the new European legislation on chemicals (REACH). This results from the peer review of the method by the RIVM. The AWARE-method was developed by the University of Amsterdam, by order of the Ministry of Social Affairs and Employment (SZW) to reduce the incidence of organic solvent neurotoxicity.<br>AWARE wants to stimulate the use of less harmful products by providing insight in the risk of harmful products. The AWARE code allows users to choose the safest product. Producers can determine the relative risk and hazard during product development.<br>The AWARE method provides an indication of the risk based on a limited method description and justification. Further, the difference in AWARE code between products does not always match with the difference in risks of products. The method could be improved by using the limit values that will be derived for REACH over the coming years. The REACH legislation aims, just like AWARE, at the safe use of chemicals. Also, REACH is a legal obligation and provides additional insights in the safe use of chemicals. AWARE only communicates the relative risk of a product. Therefore, AWARE has limited added value after entry into force of REACH.<br>


Files in this item

Thumbnail
Name:
320023001.pdf
Size:
749.3Kb
Format:
PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record