Show simple item record

dc.contributor.authorNagelhout D
dc.contributor.authorWieringa K
dc.contributor.authorJoosten JM
dc.date.accessioned2012-12-12T14:12:08Z
dc.date.available2012-12-12T14:12:08Z
dc.date.issued1989-03-31
dc.identifier738605002
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10029/256574
dc.description.abstractHet rapport bevat gegevens met betrekking tot tien afvalcategorieen. Deze dekken 90% van de hoeveelheid afval (excl. baggerspecie en mestoverschotten). Er wordt informatie verschaft over hoeveelheid en samenstelling, verwijderingswijze, ruimtebeslag, emissies en kosten. Voor het jaar 2000 wordt een prognose gegeven voor het hoeveelheid afval bij ongewijzgd beleid en de gevolgen voor ruimtebeslag, emissies en kosten. De hoeveelheid afval stijgt met 15-35%, het percentage is vooral afhankelijk van de economische ontwikkeling. De kosten stijgen met 40%. Daarnaast wordt ingegaan op de mogelijke effecten van een veranderd afvalstoffenbeleid, zoals dat verwoord is in de Notitie inzake preventie en hergebruik van afvalstoffen. Verwacht wordt dat door preventie de hoeveelheid afval 10% lager ligt dan bij ongewijzigd beleid. Door de nadruk op preventie, hergebruik en verbranden daalt het ruimtebeslag met 75-80%. de kosten stijgen een fractie ten opzichte van het trendscenario.
dc.description.abstractAbstract not available
dc.description.sponsorshipDGM/A /Ford EWJ Schaaf CF van der
dc.format.extent117 p
dc.language.isonl
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 738605002
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/738605002.html
dc.subjectafvalnl
dc.subjecthoeveelheidnl
dc.subjectsamenstellingnl
dc.subjectafvalverwijderingnl
dc.subjectemissies; ruimtebeslagnl
dc.subjectkostennl
dc.subjectinzamelingnl
dc.subjecttransportnl
dc.subjectpreventienl
dc.subjecthergebruik; verbrandennl
dc.subjectstortennl
dc.subjectrekenmodelnl
dc.subjectscenarionl
dc.subjectprognosesnl
dc.titleAfval 2000nl
dc.title.alternativeWaste in 2000en
dc.typeReport
dc.date.updated2012-12-12T14:12:09Z
html.description.abstractHet rapport bevat gegevens met betrekking tot tien afvalcategorieen. Deze dekken 90% van de hoeveelheid afval (excl. baggerspecie en mestoverschotten). Er wordt informatie verschaft over hoeveelheid en samenstelling, verwijderingswijze, ruimtebeslag, emissies en kosten. Voor het jaar 2000 wordt een prognose gegeven voor het hoeveelheid afval bij ongewijzgd beleid en de gevolgen voor ruimtebeslag, emissies en kosten. De hoeveelheid afval stijgt met 15-35%, het percentage is vooral afhankelijk van de economische ontwikkeling. De kosten stijgen met 40%. Daarnaast wordt ingegaan op de mogelijke effecten van een veranderd afvalstoffenbeleid, zoals dat verwoord is in de Notitie inzake preventie en hergebruik van afvalstoffen. Verwacht wordt dat door preventie de hoeveelheid afval 10% lager ligt dan bij ongewijzigd beleid. Door de nadruk op preventie, hergebruik en verbranden daalt het ruimtebeslag met 75-80%. de kosten stijgen een fractie ten opzichte van het trendscenario.
html.description.abstractAbstract not available


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record