Show simple item record

dc.contributor.authorWuijts S
dc.contributor.authorZijp MC
dc.contributor.authorDik HHJ
dc.contributor.authorBoumans LJM
dc.date.accessioned2017-02-20T07:49:43
dc.date.issued2010-03-29
dc.identifier607300013
dc.description.abstractDe Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) schrijft lidstaten onder andere voor om mogelijke knelpunten in de kwaliteit van bij grondwaterwinningen voor drinkwater in beeld te brengen. Om deze goed te kunnen inventariseren zijn meetgegevens van individuele onttrekkingsputten noodzakelijk. De gegevens die nu in de zogeheten REWAB-database (Registratie opgaven van Drinkwaterbedrijven) worden verzameld zijn hiervoor ontoereikend. Deze database bevat jaargemiddelde informatie van het gemengde opgepompte grondwater, en niet van individuele onttrekkingsputten. De KRW stelt dus nieuwe eisen aan de verzameling van kwaliteitsgegevens van grondwater voor drinkwater. Dit blijkt uit een analyse van het RIVM van acht grondwaterwinningen. Hiervoor zijn kwaliteitsgegevens van alle individuele onttrekkingsputten die bij deze grondwaterwinningen horen vergeleken met kwaliteitsgegevens van de totale hoeveelheid grondwater die per winning wordt onttrokken. Mogelijk volstaat voor diepe grondwaterwinningen, die nauwelijks door menselijke activiteit worden beinvloed, wel een analyse van de kwaliteit van verzameld onttrokken grondwater. Om invulling te kunnen geven aan de rapportageverplichtingen van de KRW hadden het ministerie van VROM, de provincies en de drinkwaterbedrijven afgesproken dat de drinkwaterbedrijven hiervoor de gegevens uit de REWAB-database beschikbaar stellen. De drinkwaterbedrijven hebben deze database opgezet om op grond van de Waterleidingwet te kunnen rapporteren over de drinkwaterkwaliteit in Nederland. De dataverzameling focust vooral op de kwaliteit van het drinkwater; data over de kwaliteit van de bronnen voor drinkwater worden vooralsnog alleen gebruikt om een globaal beeld te geven. Het RIVM beveelt aan om de informatievraag van de KRW voor drinkwater zo concreet mogelijk te beschrijven en vervolgens te bepalen hoe deze behoefte pragmatisch kan worden ingevuld. Hiervoor zouden bij voorkeur landelijk nadere afspraken moeten worden gemaakt tussen genoemde partijen.
dc.description.abstractThe European Water Framework Directive (WFD) requires that Member States assess risks associated with grondwater abstractions for human consumption. Such an assessment necessitates the availability of good monitoring data on individual abstraction wells. However, the data collected up to now in the so-called REWAB-database (information system for quality reports of drinking water companies) are insufficient for this purpose. This database contains annual average information on the totally abstracted groundwater at a site - and not data on individual abstraction wells. The WFD therefore sets new requirements to the collection of groundwater monitoring data for drinking water. These observations are based on an analysis of eight abstraction sites carried out by the National Institute for Public Health and the Environment (RIVM). In this analysis, monitoring data of all individual abstraction wells belonging to these abstractions were compared to monitoring data of the totally abstracted groundwater at the sites. It is possible that average information will be sufficient for deep abstractions from a confined aquifer, as such aquifers are scarcely affected by human activity. To satisfy the reporting requirements of the WFD, the Ministry of Housing, Spatial Planning and the Environment of the Netherlands (VROM), the provinces and the drinking water companies agreed that the drinking water companies would make the data in the REWAB database available for this purpose. The drinking water companies constructed this database to facilitate the reporting requirements of the Dutch Drinking Water Act on the drinking water quality in the Netherlands. The information contained in the system focuses primarily on the quality of drinking water; data on the quality of the drinking water resources are currently only used to obtain a global picture. The RIVM recommends describing the information needs of the WFD on drinking water resources in as concrete and precise a manner as possible. This knowledge should then be used to find a practical solution to fill the information gap. The RIVM also recommends that more specific agreements on how to accomplish this should preferably occur at the national level.
dc.description.sponsorshipVROM-DP
dc.formatapplication/pdf
dc.format.extent60 p
dc.format.extent3532 kb
dc.language.isonl
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
dc.relation.ispartofseriesRIVM rapport 607300013
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/607300013.html
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/607300013.pdf
dc.subjectWATERnl
dc.subjectgrondwaterwinningnl
dc.subjectkaderrichtlijn waternl
dc.subjectgrondwaterrichtlijnnl
dc.subjectrewabnl
dc.subjectonttrekkingsputtennl
dc.subjectgroundwater abstractionen
dc.subjectwater framework directiveen
dc.subjectgroundwater directiveen
dc.subjectrewaben
dc.subjectabstraction wellsen
dc.titleBeoordeling kwaliteitsrisico's grondwaterwinningen met REWAB-data en data van individuele onttrekkingsputten. Data voor de karakterisering van grondwaterlichamennl
dc.title.alternativeRisk-assessment of groundwater abstractions based on REWAB-data and data from individual abstraction wells. Data for the characterisation of groundwater bodiesen
dc.typeReport
dc.contributor.departmentLER ; IMG ; CMM
dc.date.updated2017-02-20T06:49:43Z
dc.contributor.divisionmev
refterms.dateFOA2018-12-18T10:26:15Z
html.description.abstractDe Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) schrijft lidstaten onder andere voor om mogelijke knelpunten in de kwaliteit van bij grondwaterwinningen voor drinkwater in beeld te brengen. Om deze goed te kunnen inventariseren zijn meetgegevens van individuele onttrekkingsputten noodzakelijk. De gegevens die nu in de zogeheten REWAB-database (Registratie opgaven van Drinkwaterbedrijven) worden verzameld zijn hiervoor ontoereikend. Deze database bevat jaargemiddelde informatie van het gemengde opgepompte grondwater, en niet van individuele onttrekkingsputten. De KRW stelt dus nieuwe eisen aan de verzameling van kwaliteitsgegevens van grondwater voor drinkwater.<br>Dit blijkt uit een analyse van het RIVM van acht grondwaterwinningen. Hiervoor zijn kwaliteitsgegevens van alle individuele onttrekkingsputten die bij deze grondwaterwinningen horen vergeleken met kwaliteitsgegevens van de totale hoeveelheid grondwater die per winning wordt onttrokken. Mogelijk volstaat voor diepe grondwaterwinningen, die nauwelijks door menselijke activiteit worden beinvloed, wel een analyse van de kwaliteit van verzameld onttrokken grondwater.<br>Om invulling te kunnen geven aan de rapportageverplichtingen van de KRW hadden het ministerie van VROM, de provincies en de drinkwaterbedrijven afgesproken dat de drinkwaterbedrijven hiervoor de gegevens uit de REWAB-database beschikbaar stellen. De drinkwaterbedrijven hebben deze database opgezet om op grond van de Waterleidingwet te kunnen rapporteren over de drinkwaterkwaliteit in Nederland. De dataverzameling focust vooral op de kwaliteit van het drinkwater; data over de kwaliteit van de bronnen voor drinkwater worden vooralsnog alleen gebruikt om een globaal beeld te geven.<br>Het RIVM beveelt aan om de informatievraag van de KRW voor drinkwater zo concreet mogelijk te beschrijven en vervolgens te bepalen hoe deze behoefte pragmatisch kan worden ingevuld. Hiervoor zouden bij voorkeur landelijk nadere afspraken moeten worden gemaakt tussen genoemde partijen.<br>
html.description.abstractThe European Water Framework Directive (WFD) requires that Member States assess risks associated with grondwater abstractions for human consumption. Such an assessment necessitates the availability of good monitoring data on individual abstraction wells. However, the data collected up to now in the so-called REWAB-database (information system for quality reports of drinking water companies) are insufficient for this purpose. This database contains annual average information on the totally abstracted groundwater at a site - and not data on individual abstraction wells. The WFD therefore sets new requirements to the collection of groundwater monitoring data for drinking water.<br>These observations are based on an analysis of eight abstraction sites carried out by the National Institute for Public Health and the Environment (RIVM). In this analysis, monitoring data of all individual abstraction wells belonging to these abstractions were compared to monitoring data of the totally abstracted groundwater at the sites. It is possible that average information will be sufficient for deep abstractions from a confined aquifer, as such aquifers are scarcely affected by human activity.<br>To satisfy the reporting requirements of the WFD, the Ministry of Housing, Spatial Planning and the Environment of the Netherlands (VROM), the provinces and the drinking water companies agreed that the drinking water companies would make the data in the REWAB database available for this purpose. The drinking water companies constructed this database to facilitate the reporting requirements of the Dutch Drinking Water Act on the drinking water quality in the Netherlands. The information contained in the system focuses primarily on the quality of drinking water; data on the quality of the drinking water resources are currently only used to obtain a global picture.<br>The RIVM recommends describing the information needs of the WFD on drinking water resources in as concrete and precise a manner as possible. This knowledge should then be used to find a practical solution to fill the information gap. The RIVM also recommends that more specific agreements on how to accomplish this should preferably occur at the national level.<br>


Files in this item

Thumbnail
Name:
607300013.pdf
Size:
3.448Mb
Format:
PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record