Show simple item record

dc.contributor.authorKrajenbrink GJW
dc.date.accessioned2012-12-12T14:13:33Z
dc.date.available2012-12-12T14:13:33Z
dc.date.issued1987-05-31
dc.identifier728472004
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10029/256585
dc.description.abstractIn het kader van het stikstofproject doet het RIVM o.a. onderzoek onder hoge zandgronden. Bij Putten betreft dit de grondwaterbelasting onder bouwland en bos, het effect van een veranderd bemestingsregime, de denitrificatie in de onverzadigde zone en het transportproces in de onverzadigde zone. Kenmerken van het gebied: een grofzandige freatische aquifer, een diepe grondwaterspiegel (ongeveer 9 meter), gemengd bos met daarin enkele landbouwpercelen. Er zijn grond- en watermonsters genomen onder bouwland en bos. Het rapport geeft een verslag van het onderzoek in de onverzadigde zone en het bovenste grondwater. Enkele resultaten: sterk varierende globale verblijftijden in de onverzadigde zone, watertransport via voorkeursstroombanen in de onverzadigde zone, een verminderde maar nog te hoge nitraat-uitspoeling onder bouwland, een hoge nitraat-uitspoeling onder (naald-)bomen, bodemverzuringseffecten in bodemvocht (o.a. hoge A1-gehalten) en grondwater.
dc.description.abstractAbstract not available
dc.description.sponsorshipDGMH/BWS-B
dc.format.extent0 p
dc.language.isonl
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 728472004
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/728472004.html
dc.subjectbemestingsregimenl
dc.subjectverblijftijdennl
dc.subjectnitraatuitspoelingnl
dc.subjectdepositienl
dc.subjectmh; vochttransportnl
dc.subjectbodemverzuringnl
dc.titleStofbelasting van de onverzadigde zone en het bovenste grondwater onder bouwland en bos in de beschermingszones van waterwingebied Puttennl
dc.title.alternativeImpact of pollutants on the unsaturated zone and the uppermost groundwater under arable land and woodland in the protection zones of the water catchment area of Puttenen
dc.typeReport
dc.date.updated2012-12-12T14:13:33Z
html.description.abstractIn het kader van het stikstofproject doet het RIVM o.a. onderzoek onder hoge zandgronden. Bij Putten betreft dit de grondwaterbelasting onder bouwland en bos, het effect van een veranderd bemestingsregime, de denitrificatie in de onverzadigde zone en het transportproces in de onverzadigde zone. Kenmerken van het gebied: een grofzandige freatische aquifer, een diepe grondwaterspiegel (ongeveer 9 meter), gemengd bos met daarin enkele landbouwpercelen. Er zijn grond- en watermonsters genomen onder bouwland en bos. Het rapport geeft een verslag van het onderzoek in de onverzadigde zone en het bovenste grondwater. Enkele resultaten: sterk varierende globale verblijftijden in de onverzadigde zone, watertransport via voorkeursstroombanen in de onverzadigde zone, een verminderde maar nog te hoge nitraat-uitspoeling onder bouwland, een hoge nitraat-uitspoeling onder (naald-)bomen, bodemverzuringseffecten in bodemvocht (o.a. hoge A1-gehalten) en grondwater.
html.description.abstractAbstract not available


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record