Show simple item record

dc.contributor.authorRunia S
dc.contributor.authorBueno de Mesquita HB
dc.date.accessioned2014-01-17T13:21:32
dc.date.issued1989-02-28
dc.identifier528478005
dc.description.abstractTen behoeve van het internationale patient-controle onderzoek naar de relatie tussen voeding en kanker van de pancreas, galblaas en galwegen (SEARCH-project, IARC, Lyon) is het noodzakelijk een voedingsmiddelentabel samen te stellen hierna te nomen SEARCH tabel, bestaande uit nutrienten die voor het onderzoek van belang worden geacht. Deel 1 van dit rapport beschrijft de componenten van de SEARCH voedingsmiddelentabel. Hierbij is ondermeer gebruik gemaakt van een voedingsmiddelentabel bevattende vetzuurgehalten die ontwikkeld is door de afdeling Voeding van het Centraal Instituut voor Voedingsonderzoek TNO te Zeist. Bij het integreren van de vetzuurtabel met de SEARCH tabel bleek dat niet alle voedingsmiddelen uit het onderzoek in de vetzuurtabel aanwezig waren. De elf ontbrekende vetzuurpatronen zijn alsnog berekend op geleide van de vetzuurberekening van de afdeling Voeding TNO/CIVO.<br>
dc.description.sponsorshipDGVGZ/STABO
dc.format.extent15 p
dc.language.isonl
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 528478005
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/528478005.html
dc.subjectvoedingsmiddelentabelnl
dc.subjectkankernl
dc.subjectepidemiologienl
dc.titleNutrientsamenstelling van voedingsmiddelen en berekening van opname van voedingsstoffen ten behoeve van een patientcontrole onderzoek naar de rol van voeding bij het ontstaan van kanker deel 5: Aanvullingen op de tabel met vetzuurgehaltennl
dc.title.alternativeNutrientanalyses of foods and computation of nutrient intake for the purpose of a case-control study on diet and cancer part 5: Additions to fatty-acid foodtableen
dc.typeReport
dc.date.updated2014-01-17T12:23:49Z
html.description.abstractTen behoeve van het internationale patient-controle onderzoek naar de relatie tussen voeding en kanker van de pancreas, galblaas en galwegen (SEARCH-project, IARC, Lyon) is het noodzakelijk een voedingsmiddelentabel samen te stellen hierna te nomen SEARCH tabel, bestaande uit nutrienten die voor het onderzoek van belang worden geacht. Deel 1 van dit rapport beschrijft de componenten van de SEARCH voedingsmiddelentabel. Hierbij is ondermeer gebruik gemaakt van een voedingsmiddelentabel bevattende vetzuurgehalten die ontwikkeld is door de afdeling Voeding van het Centraal Instituut voor Voedingsonderzoek TNO te Zeist. Bij het integreren van de vetzuurtabel met de SEARCH tabel bleek dat niet alle voedingsmiddelen uit het onderzoek in de vetzuurtabel aanwezig waren. De elf ontbrekende vetzuurpatronen zijn alsnog berekend op geleide van de vetzuurberekening van de afdeling Voeding TNO/CIVO.&lt;br&gt;


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record