Show simple item record

dc.contributor.authorvan de Meent D
dc.date.accessioned2017-02-20T07:21:05
dc.date.issued1999-09-30
dc.identifier607504007
dc.description.abstractPAF is de fractie van de soorten waarvoor bij de heersende concentraties van toxische stoffen in het milieu een No Observed Effect Concentratie (NOEC) wordt overschreden. PAF wordt geinterpreteerd als een maat voor de toxische druk die stoffen uitoefenen op ecosystemen. PAF wordt berekend uit gemeten concentraties van stoffen in het milieu, met gebruikmaking van de gevoeligheidsverdelingen van soorten voor die stoffen. Er worden PAF's berekend voor enkelvoedige stoffen, en combiPAF's voor mensels van stoffen. In oppervlaktewater wordt combiPAF ook experimenteel bepaald. De PAF methodiek wordt toegepast voor het vergelijken van stoffen en locaties, aan de hand van de toxische druk die als gevolg van de stoffen heerst. Veruit de belangrijkste toepassingsmogelijkheid van PAF is berekening van toxische druk van mengsels van stoffen. PAF biedt hier een toxicologische betekenisvolle manier van aggregeren van stoffen. Toepassing van de combiPAF berekening op gemeten concentraties van zware metalen en bestrijdingsmiddelen in oppervlaktewater en bodem in Nederland toont dat in de praktijk soms voor meer dan de helft van de soorten een NOEC wordt overschreden. Aanbevolen wordt om het nog doorlopende PAF-onderzoek te concentreren op (1) kwantificeren van de relatie tussen toxische druk en in het veld waargenomen effecten, en (ii) ophelderen van het verband tussen de berekende combiPAF en de PAF meting in water. Xo kan verdere invulling plaats hebben van de graadmeter voor Milieudruk t.b.v. het Natuurplanbureau, en van een Milieu Effect Indicator toxische stoffen t.b.v. Milieubalans en Milieu-programma.<br>
dc.description.abstractPAF is the fraction of species for which, at ambiant concentrations in the environment, the No Observed Effect Concentration (NOEC) is exceeded. PAF is interpreted as a measure of toxic stress on exosytems. PAF is calculated from measured concentrations in the environment, using the substance-characteristic Species Sensitivity Distribution (SSD). PAF;s are calculated for singel chemicals, and combiPAF's for mixtures of chemicals. In surface water, combiPAF is determined experimentally. PAF is applied to compare chemicals and locations, on the basis of their toxic stress. By far the most important application of PAF is the calculation of toxic stress from mixtures of chemicals. Application of the combiPAF calculation to measured concentrations of heavy metals and pesticides in Dutch soils and surface waters shows that sometimes NOECs are exceeded for over half of the species. It is recommended to concentrate the ong-going PAF research onto (i) quatification of the relationship between toxic stress and observed effects on exosystems, and (II) reconciliation of calculated combiPAF with measured PAF in water. This would enable further development of an indicator of toxic effects as a monitor of exosystem toxification.<br>
dc.description.sponsorshipDGM/SVS
dc.formatapplication/pdf
dc.format.extent65 p
dc.format.extent4609 kb
dc.language.isonl
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 607504007
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/607504007.html
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/607504007.pdf
dc.subject04nl
dc.subjectgevaarlijke stoffennl
dc.subjectecosystemennl
dc.subjectindicatorennl
dc.subjectmilieubeleidnl
dc.subjecttoxische effectennl
dc.subjectprioritaire stoffennl
dc.subjectreceptuurnl
dc.subjecttoxische stressnl
dc.subjecthazardous substancesen
dc.subjecttoxic effectsen
dc.subjectecosystemsen
dc.subjectindicatorsen
dc.subjectenvironmental policyen
dc.titlePotentieel Aangetaste Fractie (PAF) als maatlat voor toxische druk op ecosystemennl
dc.title.alternativePotentially Affected Fraction as measure of toxic stress on ecosystemsen
dc.typeOnderzoeksrapport
dc.contributor.departmentECO
dc.date.updated2017-02-20T06:21:05Z
html.description.abstractPAF is de fractie van de soorten waarvoor bij de heersende concentraties van toxische stoffen in het milieu een No Observed Effect Concentratie (NOEC) wordt overschreden. PAF wordt geinterpreteerd als een maat voor de toxische druk die stoffen uitoefenen op ecosystemen. PAF wordt berekend uit gemeten concentraties van stoffen in het milieu, met gebruikmaking van de gevoeligheidsverdelingen van soorten voor die stoffen. Er worden PAF&apos;s berekend voor enkelvoedige stoffen, en combiPAF&apos;s voor mensels van stoffen. In oppervlaktewater wordt combiPAF ook experimenteel bepaald. De PAF methodiek wordt toegepast voor het vergelijken van stoffen en locaties, aan de hand van de toxische druk die als gevolg van de stoffen heerst. Veruit de belangrijkste toepassingsmogelijkheid van PAF is berekening van toxische druk van mengsels van stoffen. PAF biedt hier een toxicologische betekenisvolle manier van aggregeren van stoffen. Toepassing van de combiPAF berekening op gemeten concentraties van zware metalen en bestrijdingsmiddelen in oppervlaktewater en bodem in Nederland toont dat in de praktijk soms voor meer dan de helft van de soorten een NOEC wordt overschreden. Aanbevolen wordt om het nog doorlopende PAF-onderzoek te concentreren op (1) kwantificeren van de relatie tussen toxische druk en in het veld waargenomen effecten, en (ii) ophelderen van het verband tussen de berekende combiPAF en de PAF meting in water. Xo kan verdere invulling plaats hebben van de graadmeter voor Milieudruk t.b.v. het Natuurplanbureau, en van een Milieu Effect Indicator toxische stoffen t.b.v. Milieubalans en Milieu-programma.&lt;br&gt;
html.description.abstractPAF is the fraction of species for which, at ambiant concentrations in the environment, the No Observed Effect Concentration (NOEC) is exceeded. PAF is interpreted as a measure of toxic stress on exosytems. PAF is calculated from measured concentrations in the environment, using the substance-characteristic Species Sensitivity Distribution (SSD). PAF;s are calculated for singel chemicals, and combiPAF&apos;s for mixtures of chemicals. In surface water, combiPAF is determined experimentally. PAF is applied to compare chemicals and locations, on the basis of their toxic stress. By far the most important application of PAF is the calculation of toxic stress from mixtures of chemicals. Application of the combiPAF calculation to measured concentrations of heavy metals and pesticides in Dutch soils and surface waters shows that sometimes NOECs are exceeded for over half of the species. It is recommended to concentrate the ong-going PAF research onto (i) quatification of the relationship between toxic stress and observed effects on exosystems, and (II) reconciliation of calculated combiPAF with measured PAF in water. This would enable further development of an indicator of toxic effects as a monitor of exosystem toxification.&lt;br&gt;


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record