Show simple item record

dc.contributor.authorSomers HHJ
dc.contributor.authorStolker AAM
dc.contributor.authorGelderen CEM van
dc.contributor.authorSavelkoul TJF
dc.contributor.authorGinkel LA van
dc.date.accessioned2012-12-12T14:17:10Z
dc.date.available2012-12-12T14:17:10Z
dc.date.issued1995-01-31
dc.identifier348801006
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10029/256635
dc.description.abstractDit rapport beschrijft een snelle vloeistofchromatografische methode voor de bepaling van glycyrrhetinezuur in monsters humaan plasma. Na denaturatie van de plasma-eiwitten door toevoegen van ureum, wordt het glycyrrhetinezuur uit plasma geextraheerd met ionpaar vaste-fase extractie. Het glycyrrhetinezuur wordt van de plasma componenten gescheiden met isocratische hoge-druk vloeistofchromatografie (UV-absorptie bij 248 nm). De detectielimiet bedraagt 0,23 mg/l en de bepaalbaarheidsgrens 0,38 mg/l. De extractie-opbrengsten (gemiddelde (n=15) +- S.D.) voor de concentraties van 0,36 ; 0,9 en 1,8 mg/l zijn respectievelijk (78 +- 39)%, (71 +- 17)% en (86 +- 10)%. De methode is toegepast bij de analyse van 577 plasma monsters afkomstig van menselijke vrijwilligers die deelnamen aan een onderzoek ter bepaling van het no-effect level voor glycyrrhizine inname.
dc.description.abstractThis report describes a simple liquid chromatographic method for the determination of glycyrrhetinic acid in samples of human plasma. After denaturation of the plasma proteins with urea, glycyrrhetinic acid is extracted from the matrix by ionparing solid-phase extraction. Glycyrrhetinic acid is separated from plasma components by isocratic reversed-phase high performance liquid chromatography (UV-absorbance 248 nm). The limit of detection is 0,23 mg/l and the limit of determination is 0,38 mg/l. The extraction recoveries (mean(n=15)+- S.D.) at concentration levels of 0,36 ; 0,90 and 1,8 mg/l are respectively (78 +- 39)%, (71+- 17)% and (86 +- 10)%.The method was applied on 577 samples of human plasma, obtained from human volunteers participating in a study determining the no-effect level of glycyrrhizine intake.
dc.description.sponsorshipHIGB
dc.format.extent25 p
dc.language.isonl
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 348801006
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/348801006.html
dc.subject10nl
dc.subjectglycyrrhetinezuurnl
dc.subjectplasmanl
dc.subjectanalysenl
dc.subjecthplcnl
dc.subjectglycyrrhetinic aciden
dc.subjectplasmaen
dc.subjectanalysisen
dc.subjecthplcen
dc.subjectdropen
dc.titleBepaling van glycyrrhetinezuur in humaan plasma met hoge-druk vloeistofchromatografie ; methode-ontwikkeling en monsteranalysenl
dc.title.alternativeDetermination of Glycyrrhetinic Acid in Human Plasma by High Performance Liquid Chromatographyen
dc.typeReport
dc.contributor.departmentARO
dc.contributor.departmentVIC
dc.date.updated2012-12-12T14:17:10Z
html.description.abstractDit rapport beschrijft een snelle vloeistofchromatografische methode voor de bepaling van glycyrrhetinezuur in monsters humaan plasma. Na denaturatie van de plasma-eiwitten door toevoegen van ureum, wordt het glycyrrhetinezuur uit plasma geextraheerd met ionpaar vaste-fase extractie. Het glycyrrhetinezuur wordt van de plasma componenten gescheiden met isocratische hoge-druk vloeistofchromatografie (UV-absorptie bij 248 nm). De detectielimiet bedraagt 0,23 mg/l en de bepaalbaarheidsgrens 0,38 mg/l. De extractie-opbrengsten (gemiddelde (n=15) +- S.D.) voor de concentraties van 0,36 ; 0,9 en 1,8 mg/l zijn respectievelijk (78 +- 39)%, (71 +- 17)% en (86 +- 10)%. De methode is toegepast bij de analyse van 577 plasma monsters afkomstig van menselijke vrijwilligers die deelnamen aan een onderzoek ter bepaling van het no-effect level voor glycyrrhizine inname.
html.description.abstractThis report describes a simple liquid chromatographic method for the determination of glycyrrhetinic acid in samples of human plasma. After denaturation of the plasma proteins with urea, glycyrrhetinic acid is extracted from the matrix by ionparing solid-phase extraction. Glycyrrhetinic acid is separated from plasma components by isocratic reversed-phase high performance liquid chromatography (UV-absorbance 248 nm). The limit of detection is 0,23 mg/l and the limit of determination is 0,38 mg/l. The extraction recoveries (mean(n=15)+- S.D.) at concentration levels of 0,36 ; 0,90 and 1,8 mg/l are respectively (78 +- 39)%, (71+- 17)% and (86 +- 10)%.The method was applied on 577 samples of human plasma, obtained from human volunteers participating in a study determining the no-effect level of glycyrrhizine intake.


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record