Show simple item record

dc.contributor.authorRunia S
dc.contributor.authorBueno de Mesquita HB
dc.date.accessioned2014-01-17T13:23:24
dc.date.issued1989-02-28
dc.identifier528478003
dc.description.abstractTen behoeve van het internationale patient-controle onderzoek naar de relatie tussen voeding en kanker van pancreas, galblaas en galwegen (SEARCH-project IARC, Lyon) is het noodzakelijk een voedingsmiddelentabel samen te stellen, hierna te noemen SEARCH tabel, bestaande uit nutrienten die voor het onderzoek van belang worden geacht. Bij het samenstellen van de SEARCH tabel is onder meer gebruik gemaakt van rapport nr. V 84.320/080156 CIVO/TNO (auteurs M. Bovens e.a.), dat nutrientwaarden bevat van de zogenaamde aanvullende nutrienten, nutrienten die niet in de UCV tabel zijn opgenomen. Bij de verwerking van de gegevens uit dit rapport in de SEARCH tabel bleek dat de nutrientwaarden niet compleet waren en dat er enkele onvolkomenheden bestonden zoals verkeerde uitgangswaarden bij berekeningen, gemaakte rekenfouten en verschrijvingen. De opgespoorde fouten werden gecorrigeerd. De ontbrekende nutrientwaarden van magnesium, koper, zink, vitamine E, vitamine B12, vitamine D, vitamine A en beta-caroteen werden opgespoord door middel van verder literatuuronderzoek of door berekeningen en inschattingen op basis van een gelijksoortig produkt. Door gebrek aan betrouwbare bronnen bleek het helaas niet mogelijk de nutrientwaarden van vrij foliumzuur, totaal foliumzuur, pantotheenzuur en biotine te completeren.<br>
dc.description.sponsorshipDGVGZ/STABO
dc.format.extent35 p
dc.language.isonl
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 528478003
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/528478003.html
dc.subjectvoedingsmiddelentabelnl
dc.subjectkankernl
dc.subjectepidemiologienl
dc.titleNutrientsamenstelling van voedingsmiddelen en berekening van opname van voedingsstoffen ten behoeve van een patient-controle onderzoek naar der ol van voeding bij het ontstaan van kanker deel 3: Aanvullingen en correcties bij nutrientwaarden behorende bij rapport nr. V 84/320/080156 CIVO/TNOnl
dc.title.alternativeNutrientanalyses of foods and computation of nutrient intake for the purpose of a case-control study on diet and cancer part 3: Additions to and corrections on nutrientvalues in report no. V 84/320/080156 CIVO/TNOen
dc.typeReport
dc.date.updated2014-01-17T12:25:54Z
html.description.abstractTen behoeve van het internationale patient-controle onderzoek naar de relatie tussen voeding en kanker van pancreas, galblaas en galwegen (SEARCH-project IARC, Lyon) is het noodzakelijk een voedingsmiddelentabel samen te stellen, hierna te noemen SEARCH tabel, bestaande uit nutrienten die voor het onderzoek van belang worden geacht. Bij het samenstellen van de SEARCH tabel is onder meer gebruik gemaakt van rapport nr. V 84.320/080156 CIVO/TNO (auteurs M. Bovens e.a.), dat nutrientwaarden bevat van de zogenaamde aanvullende nutrienten, nutrienten die niet in de UCV tabel zijn opgenomen. Bij de verwerking van de gegevens uit dit rapport in de SEARCH tabel bleek dat de nutrientwaarden niet compleet waren en dat er enkele onvolkomenheden bestonden zoals verkeerde uitgangswaarden bij berekeningen, gemaakte rekenfouten en verschrijvingen. De opgespoorde fouten werden gecorrigeerd. De ontbrekende nutrientwaarden van magnesium, koper, zink, vitamine E, vitamine B12, vitamine D, vitamine A en beta-caroteen werden opgespoord door middel van verder literatuuronderzoek of door berekeningen en inschattingen op basis van een gelijksoortig produkt. Door gebrek aan betrouwbare bronnen bleek het helaas niet mogelijk de nutrientwaarden van vrij foliumzuur, totaal foliumzuur, pantotheenzuur en biotine te completeren.&lt;br&gt;


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record