Show simple item record

dc.contributor.authorvan Stijn TL
dc.contributor.authorvan Eijkeren JCH
dc.contributor.authorPraagman N
dc.date.accessioned2014-01-17T13:51:07
dc.date.issued1987-08-31
dc.identifier958702007
dc.description.abstractIn dit rapport wordt een vergelijkende studie gepresenteerd van een 6-tal numerieke methoden om de 2-dimensionale advectie vergelijking benaderend op te kunnen lossen. Deze methoden zijn vergeleken op twee gewenste theoretische eigenschappen, zijnde nauwkeurigheid van benadering en de positiviteit daarvan, en op twee gewenste praktische eigenschappen, zijnde de rekentijd en het vereiste geheugenbeslag. Ten einde een duidelijke en coherente indruk te verkrijgen over de prestatie van de verschillende schema's is een consistent pakket van tests uitgevoerd.<br>
dc.description.sponsorshipRIVM
dc.language.isoen
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 958702007
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/958702007.html
dc.subjectsecond moment methodnl
dc.subjectpseudo-spectral methodnl
dc.subjectchapeau function method; multi-dimensional positive advection transportnl
dc.subjectmulti-dimensional flux-corrected transportnl
dc.subjectpartiele methodnl
dc.titleA comparison of numerical methods for air-quality modelsen
dc.title.alternativeEen vergelijking van numerieke methoden voor luchtkwaliteitsmodellennl
dc.typeReport
dc.date.updated2014-01-17T12:53:38Z
html.description.abstractIn dit rapport wordt een vergelijkende studie gepresenteerd van een 6-tal numerieke methoden om de 2-dimensionale advectie vergelijking benaderend op te kunnen lossen. Deze methoden zijn vergeleken op twee gewenste theoretische eigenschappen, zijnde nauwkeurigheid van benadering en de positiviteit daarvan, en op twee gewenste praktische eigenschappen, zijnde de rekentijd en het vereiste geheugenbeslag. Ten einde een duidelijke en coherente indruk te verkrijgen over de prestatie van de verschillende schema&apos;s is een consistent pakket van tests uitgevoerd.&lt;br&gt;


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record