Show simple item record

dc.contributor.authorHamberg-van Reenen HH
dc.contributor.authorBovendeur I
dc.contributor.authorMeijer SA
dc.contributor.authorSavelkoul M
dc.contributor.authorvan den Berg M
dc.date.accessioned2017-02-20T07:30:02
dc.date.issued2010-08-23
dc.identifier270091012
dc.description.abstractVan een minderheid van de interventies voor lokaal gezondheidsbeleid is bewezen dat ze bijdragen aan het terugdringen van roken, schadelijk alcoholgebruik, overgewicht en depressie. Van de meeste interventies is dit niet bekend. Dit blijkt uit een literatuuronderzoek van het RIVM dat in opdracht van het ministerie van VWS is uitgevoerd. Sinds 2007 bestaan handleidingen voor lokaal gezondheidsbeleid. Onderdeel hiervan zijn overzichten van de beschikbare maatregelen die de leefstijl preventief verbeteren. Gemeenten kunnen kiezen welke interventies zij hieruit aanbieden. In het onderzoek zijn gegevens over effectiviteit en kosteneffectiviteit van preventieve leefstijlinterventies uit Nederlands en buitenlands onderzoek verzameld. De meeste interventies die in Nederlandse gemeenten worden aangeboden, zijn niet onderzocht of in onderzoek met voldoende bewijskracht. Of deze interventies er daadwerkelijk aan bijdragen dat roken, schadelijk alcoholgebruik, overgewicht en depressie op lange termijn afnemen is niet bekend. Bovendien was er zeer weinig informatie beschikbaar over de kosteneffectiviteit van de interventies. De (kosten)effectiviteit van preventieve interventies zou meer voorop kunnen staan bij lokaal beleid en in de praktijk. In de nieuwe interventieoverzichten die eind 2010 als onderdeel van de Handleiding Gezonde Gemeente verschijnen is hier al meer aandacht voor. Voor effectieve gezondheidsbevordering op lokaal niveau moet echter ook voldaan worden aan praktische randvoorwaarden, zoals voldoende begeleiders en deelnemers onder de doelgroep tegen acceptabele kosten. Meer onderzoek naar langetermijneffecten van leefstijlinterventies op risicofactoren of ziekte is nodig.
dc.description.abstractInformation regarding the efficacy of preventive interventions in Dutch local health policy is often lacking. Only a minority of interventions is effective on the prevalence of smoking, excessive alcohol consumption, or overweight, or on the incidence of depression. This can be concluded from a research conducted by the National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) by order of the Dutch Ministry of Health, Welfare and Sport (VWS). In 2007, guides on local health policy were published including intervention lists on smoking, excessive alcohol consumption, overweight and depression. Local authorities are able to offer interventions from these lists at local scale. For this study, a literature search was performed on efficacy and cost-effectiveness of lifestyle interventions in Dutch local health policy. Information on efficacy from high evidence studies was often lacking. Furthermore, some interventions were only analysed on determinants of risks factors, such as increased knowledge on healthy food or intention to quit smoking. If these interventions contribute to a decrease in risk factors or depression in the long term remains unknown. Moreover, very less information was available on cost-effectiveness. Efficacy and cost-effectiveness should be more pronounced in local policy and in practice. In 2010, updated intervention lists will be published in the Netherlands, which pay more attention on these issues. However, next to efficacy, conditions such as enough intermediaries, sufficient reach and acceptable costs are needed as well. More research is needed on long term effects of lifestyle interventions on risk factors and diseases.
dc.description.sponsorshipVWS
dc.formatapplication/pdf
dc.format.extent112 p
dc.format.extent2129 kb
dc.language.isonl
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
dc.relation.ispartofRIVM rapport 270091012
dc.relation.ispartofseriesRIVM rapport 270091012
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/270091012.html
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/270091012.pdf
dc.subjectGEZONDHEIDnl
dc.subjectOVERHEIDSBELEIDnl
dc.subjecteffectiviteitnl
dc.subjectkosteneffectiviteitnl
dc.subjectpreventienl
dc.subjectleefstijlinterventiesnl
dc.subjecteffectivenessen
dc.subjectcost-effectivenessen
dc.subjectpreventionen
dc.subjectlifestyle interventionsen
dc.titleKosteneffectiviteit van lokaal gezondheidsbeleid : Overzicht van preventieve interventies uit de leeflijnen Tabakspreventie, Integraal alcoholbeleid, Overgewicht en Depressiepreventienl
dc.title.alternative(Cost)effectiveness of local health policy : Overview of preventive interventions on smoking, excessive alcohol consumption, overweight and depressionen
dc.typeReport
dc.contributor.departmentVTV
dc.date.updated2017-02-20T06:30:04Z
dc.contributor.divisionvz
refterms.dateFOA2018-12-18T10:30:48Z
html.description.abstractVan een minderheid van de interventies voor lokaal gezondheidsbeleid is bewezen dat ze bijdragen aan het terugdringen van roken, schadelijk alcoholgebruik, overgewicht en depressie. Van de meeste interventies is dit niet bekend. Dit blijkt uit een literatuuronderzoek van het RIVM dat in opdracht van het ministerie van VWS is uitgevoerd.<br>Sinds 2007 bestaan handleidingen voor lokaal gezondheidsbeleid. Onderdeel hiervan zijn overzichten van de beschikbare maatregelen die de leefstijl preventief verbeteren. Gemeenten kunnen kiezen welke interventies zij hieruit aanbieden.<br>In het onderzoek zijn gegevens over effectiviteit en kosteneffectiviteit van preventieve leefstijlinterventies uit Nederlands en buitenlands onderzoek verzameld. De meeste interventies die in Nederlandse gemeenten worden aangeboden, zijn niet onderzocht of in onderzoek met voldoende bewijskracht. Of deze interventies er daadwerkelijk aan bijdragen dat roken, schadelijk alcoholgebruik, overgewicht en depressie op lange termijn afnemen is niet bekend. Bovendien was er zeer weinig informatie beschikbaar over de kosteneffectiviteit van de interventies. <br>De (kosten)effectiviteit van preventieve interventies zou meer voorop kunnen staan bij lokaal beleid en in de praktijk. In de nieuwe interventieoverzichten die eind 2010 als onderdeel van de Handleiding Gezonde Gemeente verschijnen is hier al meer aandacht voor. Voor effectieve gezondheidsbevordering op lokaal niveau moet echter ook voldaan worden aan praktische randvoorwaarden, zoals voldoende begeleiders en deelnemers onder de doelgroep tegen acceptabele kosten. Meer onderzoek naar langetermijneffecten van leefstijlinterventies op risicofactoren of ziekte is nodig.<br>
html.description.abstractInformation regarding the efficacy of preventive interventions in Dutch local health policy is often lacking. Only a minority of interventions is effective on the prevalence of smoking, excessive alcohol consumption, or overweight, or on the incidence of depression. This can be concluded from a research conducted by the National Institute for Public Health and the Environment (RIVM) by order of the Dutch Ministry of Health, Welfare and Sport (VWS).<br>In 2007, guides on local health policy were published including intervention lists on smoking, excessive alcohol consumption, overweight and depression. Local authorities are able to offer interventions from these lists at local scale.<br>For this study, a literature search was performed on efficacy and cost-effectiveness of lifestyle interventions in Dutch local health policy. Information on efficacy from high evidence studies was often lacking. Furthermore, some interventions were only analysed on determinants of risks factors, such as increased knowledge on healthy food or intention to quit smoking. If these interventions contribute to a decrease in risk factors or depression in the long term remains unknown. Moreover, very less information was available on cost-effectiveness.<br>Efficacy and cost-effectiveness should be more pronounced in local policy and in practice. In 2010, updated intervention lists will be published in the Netherlands, which pay more attention on these issues. However, next to efficacy, conditions such as enough intermediaries, sufficient reach and acceptable costs are needed as well. More research is needed on long term effects of lifestyle interventions on risk factors and diseases.<br>


Files in this item

Thumbnail
Name:
270091012.pdf
Size:
2.078Mb
Format:
PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record