Show simple item record

dc.contributor.authorPotma CJM
dc.contributor.authorOnderdelinden D
dc.contributor.authorSlanina J
dc.date.accessioned2017-02-20T08:05:57
dc.date.issued1986-05-31
dc.identifier228202004
dc.description.abstractVoor een directe bepaling van de bijdrage van een kolengestookte elektriciteitscentrale aan de lokale luchtconcentratie en depositieniveaus werden metingen uitgevoerd benedenwinds van een representatieve centrale. Voor een aantal componenten werden pluimbijdragen vastgesteld. Een verspreidings- en uitwasmodel werd aan de metingen getoetst. Met het aldus getoetste model werden jaargemiddelde concentraties en deposities voor stofgebonden en gasvormige componenten berekend voor de omgeving van een 1000 MWe centrale. Voor de stofgebonden componenten Al, Ba, Be, Fe, Sr en Ti werd een significante bijdrage aan de heersende achtergrondniveaus berekend. Dit is eveneens het geval voor de gasvormige componenten F, CL, B, Se en Hg. Voor de andere componenten is de bijdrage kleiner dan 10%<br>
dc.description.sponsorshipPEO
dc.language.isonl
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 228202004
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/228202004.html
dc.subjectspoorelementennl
dc.subjectverspreidingsmodelnl
dc.subjectpluim-uitwasnl
dc.subjectdroge depositie; natte depositienl
dc.subjectzware metalennl
dc.subjectzuurvormende componentennl
dc.subjectmhnl
dc.subjectvgz;nl
dc.titleBijdrage van een kolengestookte elektriciteitscentrale aan de lokale luchtconcentratie- en depositieniveausnl
dc.title.alternativeThe contribution of a coal-fired power plant to the local ambient concentrations and depositionsen
dc.typeOnderzoeksrapport
dc.date.updated2017-02-20T07:05:58Z
html.description.abstractVoor een directe bepaling van de bijdrage van een kolengestookte elektriciteitscentrale aan de lokale luchtconcentratie en depositieniveaus werden metingen uitgevoerd benedenwinds van een representatieve centrale. Voor een aantal componenten werden pluimbijdragen vastgesteld. Een verspreidings- en uitwasmodel werd aan de metingen getoetst. Met het aldus getoetste model werden jaargemiddelde concentraties en deposities voor stofgebonden en gasvormige componenten berekend voor de omgeving van een 1000 MWe centrale. Voor de stofgebonden componenten Al, Ba, Be, Fe, Sr en Ti werd een significante bijdrage aan de heersende achtergrondniveaus berekend. Dit is eveneens het geval voor de gasvormige componenten F, CL, B, Se en Hg. Voor de andere componenten is de bijdrage kleiner dan 10%&lt;br&gt;


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record