Show simple item record

dc.contributor.authorHoek D
dc.contributor.authorQuarles van Ufford CHA
dc.contributor.authorHoekstra JA
dc.contributor.authorDuvoort G
dc.contributor.authorGlasbergen P
dc.contributor.authorDriessen PPJ
dc.contributor.authorDas MC
dc.contributor.authorPoorter JP de
dc.contributor.authorHabermehl N
dc.contributor.authorKlok PJ
dc.contributor.authorPeppel RA van de
dc.contributor.authorPloeg J van de
dc.date.accessioned2012-12-12T14:31:56Z
dc.date.available2012-12-12T14:31:56Z
dc.date.issued1998-10-19
dc.identifier408137002
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10029/256747
dc.description.abstractEr wordt verslag gedaan van 3 jaar milieubeleidsanalyse voor de milieubalans, met nadruk op de onderbouwing van de in MB95, MB96 en MB97 getrokken conclusies. Samen met de RUU en CSTM zijn kwantitatieve en kwalitatieve methoden ontwikkeld. Aan de hand van een instrumententheorie van Glasbergen is een inventarisatie en karakterisering van beleidsinstrumenten uitgevoerd. De beleidsmixen zijn geanalyseerd per doelgroep en per thema. In de vergelijkende beleidsanalyse zijn voor een groot aantal kwantitatieve en meer kwalitatieve factoren tijdseries opgesteld voor 44 cases (doelgroep-stof-combinaties) over de periode tussen 1970 en 1995. Met behulp van het zo opgebouwde gegevensbestand was het mogelijk kwantitatieve relaties te leggen tussen de beleidsimpuls, maatschappelijke aandacht, kosten van maatregelen enerzijds en de emissiefactor anderzijds. Inzicht is verkregen in het verloop en de duur van beleidsprocessen en het effect van het aandeel juridische, financiele en communicatieve instrumenten in de beleidsmix. Een aparte analyse is gewijd aan de milieu-convenanten en meerjarenafspraken over energie met de industrie.
dc.description.abstractAn Environmental Balance for the Netherlands is drawn up yearly in accordance with the Environmental Management Act to describe the quality of the environment related to the environmental policy realised. In a cooperation project between RIVM, the University of Utrecht, and the Center for Clean Technology and Environmental Policy (CSTM) quantitative and qualitative methods have been developed and used to determine factors to explain the succes or failure of environmental policy. In this report the conclusions drawn in the Environmental Balance of 1995, 1996 and 1997 are underpinned. Using a theory about the effect of policy instruments, the mix of policy instruments towards target groups has been characterized per theme and per target group. Using a correlational design with a limited number of research units, the method of comparitive policy analysis has been developed and improved over the years. Analysing time series in the period from 1970 to 1995 it was possible to determine significant quantitative relations between the policy impuls, the pressure from society, costs and reductions of the emission factor of 44 cases (target group-substance combinations'). The effectivity of agreements between government and industrial sectors as a policy instrument is examined in more detail.
dc.format.extent120 p
dc.language.isonl
dc.publisherRijksuniversiteit Utrecht RUU
dc.publisherCentrum voor Schone Technologie en Milieubeleid CSTM
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
dc.relation.ispartofRIVM rapport 408137002
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/408137002.html
dc.subject04nl
dc.subjectmilieubeleidnl
dc.subjectbeleidsanalysenl
dc.subjectpolicy evaluationnl
dc.subjectkwantiteits onderzoeknl
dc.subjectkwaliteitsonderzoeknl
dc.subjectbelastingennl
dc.subjectsubsidiesnl
dc.subjectvergunningennl
dc.subjectwetgevingnl
dc.subjectvoorlichtingnl
dc.subjectconvenantennl
dc.subjectindustrienl
dc.subjectlandbouwnl
dc.subjectverkeernl
dc.subjectverzuringnl
dc.subjectenergienl
dc.subjectklimaatveranderingnl
dc.subjectenvironmental policyen
dc.subjectpolicy analysisen
dc.subjectpolicy evaluationen
dc.subjectquality researchen
dc.subjectquantity researchen
dc.subjecttaxen
dc.subjectsubsidyen
dc.subjectlicenseen
dc.subjectlegislationen
dc.subjectpublic informationen
dc.subjectconvenanten
dc.subjectindustryen
dc.subjectagricultureen
dc.subjecttrafficen
dc.subjectacidificationen
dc.subjectenergyen
dc.subjectclimatic changesen
dc.titleMilieubeleidsanalyse, de balans opgemaakt. Methodiek en toepassing in milieubalans 1995, 1996 en 1997nl
dc.title.alternativeEnvironmental policy analysis, the balance made up. Methodology and use in the environmental balance of 1995, 1996 and 1997en
dc.typeReport
dc.contributor.departmentMNV
dc.contributor.departmentLAE
dc.contributor.departmentRUU-Faculteit der Ruimtelijke wetenschappen
dc.contributor.departmentCSTM
dc.date.updated2012-12-12T14:31:57Z
html.description.abstractEr wordt verslag gedaan van 3 jaar milieubeleidsanalyse voor de milieubalans, met nadruk op de onderbouwing van de in MB95, MB96 en MB97 getrokken conclusies. Samen met de RUU en CSTM zijn kwantitatieve en kwalitatieve methoden ontwikkeld. Aan de hand van een instrumententheorie van Glasbergen is een inventarisatie en karakterisering van beleidsinstrumenten uitgevoerd. De beleidsmixen zijn geanalyseerd per doelgroep en per thema. In de vergelijkende beleidsanalyse zijn voor een groot aantal kwantitatieve en meer kwalitatieve factoren tijdseries opgesteld voor 44 cases (doelgroep-stof-combinaties) over de periode tussen 1970 en 1995. Met behulp van het zo opgebouwde gegevensbestand was het mogelijk kwantitatieve relaties te leggen tussen de beleidsimpuls, maatschappelijke aandacht, kosten van maatregelen enerzijds en de emissiefactor anderzijds. Inzicht is verkregen in het verloop en de duur van beleidsprocessen en het effect van het aandeel juridische, financiele en communicatieve instrumenten in de beleidsmix. Een aparte analyse is gewijd aan de milieu-convenanten en meerjarenafspraken over energie met de industrie.
html.description.abstractAn Environmental Balance for the Netherlands is drawn up yearly in accordance with the Environmental Management Act to describe the quality of the environment related to the environmental policy realised. In a cooperation project between RIVM, the University of Utrecht, and the Center for Clean Technology and Environmental Policy (CSTM) quantitative and qualitative methods have been developed and used to determine factors to explain the succes or failure of environmental policy. In this report the conclusions drawn in the Environmental Balance of 1995, 1996 and 1997 are underpinned. Using a theory about the effect of policy instruments, the mix of policy instruments towards target groups has been characterized per theme and per target group. Using a correlational design with a limited number of research units, the method of comparitive policy analysis has been developed and improved over the years. Analysing time series in the period from 1970 to 1995 it was possible to determine significant quantitative relations between the policy impuls, the pressure from society, costs and reductions of the emission factor of 44 cases (target group-substance combinations'). The effectivity of agreements between government and industrial sectors as a policy instrument is examined in more detail.


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record