Show simple item record

dc.contributor.authorKram T
dc.date.accessioned2012-12-12T14:33:16Z
dc.date.available2012-12-12T14:33:16Z
dc.date.issued2003-02-19
dc.identifier481508023
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10029/256774
dc.description.abstractIn 2001 is het IMAGE 2.2 model afgerond als afsluiting van een meerjarig ontwikkelingstraject. Naast een binnen RIVM gestarte discussie over de verder te volgen strategie t.a.v. het mondiale Integrated Assessment instrumentarium, heeft het Directoraat-Generaal Milieubeheer (DGM) van VROM de vraag opgeworpen of de IMAGE lijn nog voldoende uitzicht biedt op adequate bijdragen aan de huidige en toekomstige beleidsthema's en vragen. Deze notitie bevat de uitkomst van die twee discussies en geeft aan hoe de daaruit gedestilleerde plannen van het IMAGE team voor 2002 en tentatief voor de volgende jaren eruit zien. Een coherent pakket modelaanpassingen, verbeteringen uitbreidingen richt zich op: een verbeterde capaciteit om state-of-the-art analyses voor de klimaatdiscussie te kunnen leveren; een verbreding naar belangrijke thema's rond Duurzame Ontwikkeling; versterken van de samenwerking binnen Europa in de richting van een gemeenschappelijk ontwikkeld, beheerd en toegepast instrumentarium. Door een stapsgewijze, modulaire aanpak kan parallel aan het ontwikkelingstraject voldoende capaciteit voor belangrijke MNP beleidsadvisering geleverd worden.
dc.description.abstractIn 2001, version 2.2 of the IMAGE model was completed as result of a multi-year development trajectory. Besides an ensuing internal discussion at RIVM on the way forward with global integrated assessment tools, the Directorate General of the Environment (DGM) of the Ministry of Housing and the Environment raised the question of whether or not the IMAGE path would still offer sufficient potential to address current and emerging policy themes and questions adequately. This report summarizes the outcome of these two discussions and outlines the derived plans with IMAGE in 2002 and the next couple of years. The plans for further development of methodologies and tools, initiated in 2002, offer good prospects to build enhanced capacities to perform state-of-the-art analyses in support of ongoing climate policy discussions; to broaden the scope by embedding the climate issue in the broader context of Sustainable Development; and to strengthen the European research area aiming for a jointly developed, maintained and applied set of tools. A step-by-step, modular development strategy implies that sufficient capacity continues to be available to contribute to major MNP policy advice work.
dc.description.sponsorshipVROM-DGM
dc.format.extent39 p
dc.language.isoen
dc.relation.ispartofRIVM rapport 481508023
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/481508023.html
dc.subject11nl
dc.subjectklimaatveranderingnl
dc.subjectmodellennl
dc.subjectintegrated assessmentnl
dc.titleAn IMAGE of the Futureen
dc.title.alternativeStrategienota IMAGE ontwikkelingnl
dc.typeOnderzoeksrapport
dc.contributor.departmentKMD
dc.date.updated2012-12-12T14:33:17Z
html.description.abstractIn 2001 is het IMAGE 2.2 model afgerond als afsluiting van een meerjarig ontwikkelingstraject. Naast een binnen RIVM gestarte discussie over de verder te volgen strategie t.a.v. het mondiale Integrated Assessment instrumentarium, heeft het Directoraat-Generaal Milieubeheer (DGM) van VROM de vraag opgeworpen of de IMAGE lijn nog voldoende uitzicht biedt op adequate bijdragen aan de huidige en toekomstige beleidsthema's en vragen. Deze notitie bevat de uitkomst van die twee discussies en geeft aan hoe de daaruit gedestilleerde plannen van het IMAGE team voor 2002 en tentatief voor de volgende jaren eruit zien. Een coherent pakket modelaanpassingen, verbeteringen uitbreidingen richt zich op: een verbeterde capaciteit om state-of-the-art analyses voor de klimaatdiscussie te kunnen leveren; een verbreding naar belangrijke thema's rond Duurzame Ontwikkeling; versterken van de samenwerking binnen Europa in de richting van een gemeenschappelijk ontwikkeld, beheerd en toegepast instrumentarium. Door een stapsgewijze, modulaire aanpak kan parallel aan het ontwikkelingstraject voldoende capaciteit voor belangrijke MNP beleidsadvisering geleverd worden.
html.description.abstractIn 2001, version 2.2 of the IMAGE model was completed as result of a multi-year development trajectory. Besides an ensuing internal discussion at RIVM on the way forward with global integrated assessment tools, the Directorate General of the Environment (DGM) of the Ministry of Housing and the Environment raised the question of whether or not the IMAGE path would still offer sufficient potential to address current and emerging policy themes and questions adequately. This report summarizes the outcome of these two discussions and outlines the derived plans with IMAGE in 2002 and the next couple of years. The plans for further development of methodologies and tools, initiated in 2002, offer good prospects to build enhanced capacities to perform state-of-the-art analyses in support of ongoing climate policy discussions; to broaden the scope by embedding the climate issue in the broader context of Sustainable Development; and to strengthen the European research area aiming for a jointly developed, maintained and applied set of tools. A step-by-step, modular development strategy implies that sufficient capacity continues to be available to contribute to major MNP policy advice work.


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record