Show simple item record

dc.contributor.authorvan Andel I
dc.contributor.authorSchenk E
dc.contributor.authorRambali B
dc.contributor.authorWolterink G
dc.contributor.authorvan de Werken G
dc.contributor.authorStevenson H
dc.contributor.authorvan Aerts LAGJM
dc.contributor.authorVleeming W
dc.date.accessioned2017-02-20T07:22:48
dc.date.issued2003-04-01
dc.identifier650270003
dc.description.abstractIn deze literatuurstudie worden de gezondheids- en mogelijke verslavende effecten van blootstelling aan aldehyden ten gevolge van het roken van sigaretten beschreven. Dit literatuuronderzoek richt zich met name op acetaldehyde, formaldehyde, acrolein, en propionaldehyde. Alle aldehyden veroorzaken pathologische schade aan de luchtwegen en bereiken hoge piekconcentraties in de luchtwegen tijdens het roken. In ratten leidt een gecombineerde blootstelling aan de genoemde aldehyden tot een significante toename van de schade aan de luchtwegen en tot een afname van de ademfrequentie. Bij lage concentraties wordt als gevolg van combineren geen potentiering van de schade gezien. Onduidelijk is of tijdens het roken van sigaretten, waarbij hoge piek concentraties ontstaan, potentiering van de schade optreedt. Alhoewel er vanuit dierexperimenteel onderzoek aanwijzingen zijn dat met name acetaldehyde verslavende eigenschappen heeft, is in de geraadpleegde literatuur geen onderbouwing gevonden voor verslaving aan ge6nhaleerde aldehyden.<br>
dc.description.abstractIn the desk study presented here, health effects and possible addictive effects of aldehyde exposure due to cigarette smoking are discussed. In the light of currently available literature the health effects of exposure to acetaldehyde, formaldehyde, acrolein and propionaldehyde were assessed. All aldehydes cause pathological damage to the respiratory tract and reach high peak concentrations in the respiratory tract during smoking. In rats, combined exposure of the above-mentioned aldehydes leads to a significant increase in damage to the respiratory tract and to a decrease in breathing frequency. The combined effect is, at most, the sum of the individual effects; no dose addition or potentiation occurs at minimal-observed-effect levels (MOEL). However, it's uncertain if the extent of the combined effects during cigarette smoking take place, when high peak concentrations occur. Although there is some evidence from studies on animals that acetaldehyde has addictive properties, we found no such evidence for inhaled aldehydes.<br>
dc.description.sponsorshipVWS
dc.description.sponsorshipKvW
dc.formatapplication/pdf
dc.format.extent86 p
dc.format.extent755 kb
dc.language.isoen
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
dc.relation.ispartofRIVM rapport 650270003
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/650270003.html
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/650270003.pdf
dc.subject02nl
dc.subjectaldehydenl
dc.subjectsigaretnl
dc.subjectformaldehydenl
dc.subjectacroleinnl
dc.subjectpropionaldehydenl
dc.subjectrokennl
dc.subjectaldehydeen
dc.subjectcigaretteen
dc.subjectacetaldehydeen
dc.subjectformaldehydeen
dc.subjectacroleinen
dc.subjectpropionaldehydeen
dc.subjectsmokingen
dc.titleThe health- and addictive effectes due to exposure to aldehydes of cigarette smoke. Part 1; Acetaldehyde, Formaldehyde, Acrolein and Propionaldehydeen
dc.title.alternativeDe gezondheids- en verslavende effecten van blootstelling aan aldehyde ten gvolge van het roken van sigaretten. Deel 1: Acetaldehyde, formaldehyde, acrolein en propionaldehydenl
dc.typeReport
dc.contributor.departmentLEO
dc.contributor.departmentLGM
dc.contributor.departmentLOC
dc.contributor.departmentCRV
dc.date.updated2017-02-20T06:22:49Z
html.description.abstractIn deze literatuurstudie worden de gezondheids- en mogelijke verslavende effecten van blootstelling aan aldehyden ten gevolge van het roken van sigaretten beschreven. Dit literatuuronderzoek richt zich met name op acetaldehyde, formaldehyde, acrolein, en propionaldehyde. Alle aldehyden veroorzaken pathologische schade aan de luchtwegen en bereiken hoge piekconcentraties in de luchtwegen tijdens het roken. In ratten leidt een gecombineerde blootstelling aan de genoemde aldehyden tot een significante toename van de schade aan de luchtwegen en tot een afname van de ademfrequentie. Bij lage concentraties wordt als gevolg van combineren geen potentiering van de schade gezien. Onduidelijk is of tijdens het roken van sigaretten, waarbij hoge piek concentraties ontstaan, potentiering van de schade optreedt. Alhoewel er vanuit dierexperimenteel onderzoek aanwijzingen zijn dat met name acetaldehyde verslavende eigenschappen heeft, is in de geraadpleegde literatuur geen onderbouwing gevonden voor verslaving aan ge6nhaleerde aldehyden.&lt;br&gt;
html.description.abstractIn the desk study presented here, health effects and possible addictive effects of aldehyde exposure due to cigarette smoking are discussed. In the light of currently available literature the health effects of exposure to acetaldehyde, formaldehyde, acrolein and propionaldehyde were assessed. All aldehydes cause pathological damage to the respiratory tract and reach high peak concentrations in the respiratory tract during smoking. In rats, combined exposure of the above-mentioned aldehydes leads to a significant increase in damage to the respiratory tract and to a decrease in breathing frequency. The combined effect is, at most, the sum of the individual effects; no dose addition or potentiation occurs at minimal-observed-effect levels (MOEL). However, it&apos;s uncertain if the extent of the combined effects during cigarette smoking take place, when high peak concentrations occur. Although there is some evidence from studies on animals that acetaldehyde has addictive properties, we found no such evidence for inhaled aldehydes.&lt;br&gt;


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record