Show simple item record

dc.contributor.authorvan Wezel AP
dc.contributor.authorTraas T
dc.contributor.authorPolder M
dc.contributor.authorPosthumus R
dc.contributor.authorvan Vlaardingen P
dc.contributor.authorCrommentuijn T
dc.contributor.authorvan de Plassche EJ
dc.date.accessioned2017-02-20T07:44:33
dc.date.issued1999-06-14
dc.identifier601501006
dc.description.abstractIn dit rapport worden voor verschillende polychloorbifenylen een maximaal toelaatbaar risiconiveau (MTR) en verwaarloosbaar risiconiveau (VR) afgeleid. Hiervoor zijn probalistische voedselweb modellen gebruikt. Toxiciteitsdata voor water organismen, zoogdieren en vogels zijn omgerekend in de bijbehorende toxische concentraties in het organisch koolstof van sediment of bodem. Omdat de verschillende typen studies op deze wijze worden uitgedrukt op dezelfde concentratie-as, kunnen ze met elkaar worden vergeleken en geintegreerd in een MTR. Omdat PCBs altijd in een mengsel voorkomen, en de vlakke PCBs worden verondersteld volgens eenzelfde toxicologisch werkingsmechanisme te werken en daarom concentratie-additief te zijn, is een mengsel-MTR afgeleid.<br>
dc.description.abstractIn this report maximal permissible concentrations (MPCs) and negligible concentrations (NCs) are derived for polychlorinated biphenyls (PCBs). In this derivation probabilistic food-web modeling was used. Toxicity data for aquatic organisms, mammals and birds were recalculated into equivalent toxic concentrations in the organic carbon of sediments or soils. In this way, all types of studies could be readily compared on the same concentration axis and could be integrated into one MPC. As PCBs always occur in a mixture and the planar PCBs are supposed to act via the same toxicological mechanism and thus to be concentration-additive, a mixture-MPC was derived.<br>
dc.description.sponsorshipDGM/SVS
dc.formatapplication/pdf
dc.format.extent128 p
dc.format.extent6346 kb
dc.language.isoen
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 601501006
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/601501006.html
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/601501006.pdf
dc.subject03nl
dc.subjectpcb&apos;snl
dc.subjectmaximale aanvaardbare concentratienl
dc.subjectecosytemennl
dc.subjectmtrnl
dc.subjectvrnl
dc.subjectpcben
dc.subjectmacen
dc.subjectecosystemsen
dc.subjectmpcen
dc.subjectncen
dc.titleMaximum Permissible Concentrations for polychlorinated biphenylsen
dc.title.alternativeMaximaal Toelaatbare Concentraties voor polychloorbifenylennl
dc.typeReport
dc.contributor.departmentCSR
dc.date.updated2017-02-20T06:44:33Z
html.description.abstractIn dit rapport worden voor verschillende polychloorbifenylen een maximaal toelaatbaar risiconiveau (MTR) en verwaarloosbaar risiconiveau (VR) afgeleid. Hiervoor zijn probalistische voedselweb modellen gebruikt. Toxiciteitsdata voor water organismen, zoogdieren en vogels zijn omgerekend in de bijbehorende toxische concentraties in het organisch koolstof van sediment of bodem. Omdat de verschillende typen studies op deze wijze worden uitgedrukt op dezelfde concentratie-as, kunnen ze met elkaar worden vergeleken en geintegreerd in een MTR. Omdat PCBs altijd in een mengsel voorkomen, en de vlakke PCBs worden verondersteld volgens eenzelfde toxicologisch werkingsmechanisme te werken en daarom concentratie-additief te zijn, is een mengsel-MTR afgeleid.&lt;br&gt;
html.description.abstractIn this report maximal permissible concentrations (MPCs) and negligible concentrations (NCs) are derived for polychlorinated biphenyls (PCBs). In this derivation probabilistic food-web modeling was used. Toxicity data for aquatic organisms, mammals and birds were recalculated into equivalent toxic concentrations in the organic carbon of sediments or soils. In this way, all types of studies could be readily compared on the same concentration axis and could be integrated into one MPC. As PCBs always occur in a mixture and the planar PCBs are supposed to act via the same toxicological mechanism and thus to be concentration-additive, a mixture-MPC was derived.&lt;br&gt;


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record