Show simple item record

dc.contributor.authorVerheul JHAM
dc.contributor.authorPool WG
dc.contributor.authorvan Oers JAM
dc.date.accessioned2017-02-20T07:55:55
dc.date.issued1986-09-30
dc.identifier840220003
dc.description.abstractEr werd een onderzoek verricht naar de sorptie van de stoffen chloroform ; 1,1,1-trichloorethaan; trichlooretheen; tetrachlooretheen en 1,4-dichloorbenzeen aan drie karakteristieke Nederlandse grondsoorten t.w.: een Podzol een Enkeerd en een Koopveengrond. Adsorptie isothermen werden bepaald d.m.v. 24-uurs-schudexperimenten. De isothermen konden beschreven worden met het Freundlich model, waarbij de constante 1/n in een derde van de gevallen significant afweek van een. Worden de gevonden Freundlich sorptie coefficienten betrokken op het organisch koolstofgehalte dan correleren deze KOc- waarden goed met de Kow-waarden van de onderzochte stoffen. Uit berekeningen met in de literatuur gevonden K-oc-K-ow-reelaties bleek dat de gemeten sorptie van de onderzochte stoffen tot afwijkingen van een factor twee geschat kunnen worden. Voorzichtigheid bij de hantering van de K-oc-K-ow-relatie blijft echter geboden.<br>
dc.description.sponsorshipDGMH/BWS-B/Willems
dc.description.sponsorshipW.J.
dc.language.isonl
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 840220003
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/840220003.html
dc.subjectsorptienl
dc.subjectmh;nl
dc.titleAdsorptie van Vluchtige Gechloreerde Koolwaterstoffen in de Bodemnl
dc.title.alternativeSorption of Volatile Chlorinated Hydrocarbons in the Soilen
dc.typeReport
dc.date.updated2017-02-20T06:55:56Z
html.description.abstractEr werd een onderzoek verricht naar de sorptie van de stoffen chloroform ; 1,1,1-trichloorethaan; trichlooretheen; tetrachlooretheen en 1,4-dichloorbenzeen aan drie karakteristieke Nederlandse grondsoorten t.w.: een Podzol een Enkeerd en een Koopveengrond. Adsorptie isothermen werden bepaald d.m.v. 24-uurs-schudexperimenten. De isothermen konden beschreven worden met het Freundlich model, waarbij de constante 1/n in een derde van de gevallen significant afweek van een. Worden de gevonden Freundlich sorptie coefficienten betrokken op het organisch koolstofgehalte dan correleren deze KOc- waarden goed met de Kow-waarden van de onderzochte stoffen. Uit berekeningen met in de literatuur gevonden K-oc-K-ow-reelaties bleek dat de gemeten sorptie van de onderzochte stoffen tot afwijkingen van een factor twee geschat kunnen worden. Voorzichtigheid bij de hantering van de K-oc-K-ow-relatie blijft echter geboden.&lt;br&gt;


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record