Show simple item record

dc.contributor.authorBroekman MH
dc.contributor.authorMennen MG
dc.contributor.authorBloemen HJTh
dc.date.accessioned2017-02-20T06:40:58
dc.date.issued2004-09-10
dc.identifier609021026
dc.description.abstractBij het bedrijf Van Voorden Gieterij BV in Zaltbommel zijn emissiemetingen uitgevoerd. Deze metingen maken deel uit van een onderzoek naar de blootstelling van omwonenden aan stoffen, die door de gieterij worden geemitteerd, en naar de gezondheidsklachten en hinder van omwonenden. Het doel van de emissiemetingen was vast te stellen welke stoffen door het bedrijf worden uitgestoten en te bepalen hoeveel van elke stof wordt ge6mitteerd. De resultaten van deze metingen zijn met name van belang voor vervolgonderzoek in de leefomgeving. Uit het emissieonderzoek is gebleken dat het bedrijf de volgende stoffen in relatief hoge mate uitstoot: stof, respirabel kwarts, metalen (waaronder chroom, koper, mangaan, kobalt, nikkel, lood en zink), formaldehyde, isopropanol, benzeen, tolueen en andere vluchtige organische componenten en zwavelhoudende verbindingen, waaronder waterstofsulfide, carbonylsulfide en zwaveldioxide. De meeste van deze stoffen konden in verband worden gebracht met de bij de processen gebruikte grond- en hulpstoffen, met reacties tijdens de bedrijfsprocessen of met het bewerken (slijpen en afbramen) van gietstukken. De resultaten blijken goed overeen te komen met die van twee eerder verrichte emissieonderzoeken bij het bedrijf.
dc.description.abstractOn commission of the Inspectorate of the Netherlands Ministry of Spatial Planning, Housing and the Environment and the municipality of Zaltbommel the RIVM was asked to measure emissions of gaseous and particulate compounds from the foundry, 'Van Voorden Gieterij BV', in Zaltbommel in 2003. These measurements formed part of a study on both the exposure of residents to compounds emitted by the foundry, and the health effects and annoyance experienced by the residents. The results of the emission measurements will be used to conduct further research in the surroundings of the foundry. Measurement results revealed emission of the following compounds in relatively high amounts: particulate matter, respirable quartz, heavy metals (particularly chromium, copper, manganese, cobalt, nickel, lead and zinc), formaldehyde, isopropanol, benzene, toluene and other volatile organic compounds and sulphurous compounds such as hydrogen sulphide, carbonyl sulphide and sulphur dioxide. Most of these compounds could be related to the materials used in the manufacturing processes, chemical reactions during these processes or to the finishing of the products (e.g. polishing).
dc.description.sponsorshipGemeente Zaltbommel
dc.description.sponsorshipVROM Inspectie Oost
dc.formatapplication/pdf
dc.format.extent118 p
dc.format.extent2809 kb
dc.language.isonl
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 609021026
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/609021026.html
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/609021026.pdf
dc.subject09nl
dc.subjectemissiesnl
dc.subjectmeetgegevensnl
dc.subjectmetaalindustrienl
dc.subjectmetaalbewerkingnl
dc.subjectzware metalennl
dc.subjectvluchtige organische verbindingennl
dc.subjectorganische zwavelverbindingennl
dc.subjectmetingennl
dc.subjectmetaalgieterijnl
dc.subjectstofnl
dc.subjectisopropanolnl
dc.subjectemissionen
dc.subjectmeasurementsen
dc.subjectmetal industryen
dc.subjectmetal workingen
dc.subjectheavy metalsen
dc.subjectvolatile organic compoundsen
dc.subjectorganic sulfur compoundsen
dc.subjectfoundryen
dc.subjectparticlesen
dc.subjectisopropanolen
dc.subjectsulphurous compoundsen
dc.titleEmissieonderzoek bij Van Voorden gieterij BV te Zaltbommelnl
dc.title.alternativeEmission measurements at the Van Voorden gieterij BV foundry in Zaltbommel, the Netherlandsen
dc.typeReport
dc.contributor.departmentIMD
dc.contributor.departmentLVM
dc.date.updated2017-02-20T05:40:58Z
refterms.dateFOA2018-12-18T10:35:37Z
html.description.abstractBij het bedrijf Van Voorden Gieterij BV in Zaltbommel zijn emissiemetingen uitgevoerd. Deze metingen maken deel uit van een onderzoek naar de blootstelling van omwonenden aan stoffen, die door de gieterij worden geemitteerd, en naar de gezondheidsklachten en hinder van omwonenden. Het doel van de emissiemetingen was vast te stellen welke stoffen door het bedrijf worden uitgestoten en te bepalen hoeveel van elke stof wordt ge6mitteerd. De resultaten van deze metingen zijn met name van belang voor vervolgonderzoek in de leefomgeving. Uit het emissieonderzoek is gebleken dat het bedrijf de volgende stoffen in relatief hoge mate uitstoot: stof, respirabel kwarts, metalen (waaronder chroom, koper, mangaan, kobalt, nikkel, lood en zink), formaldehyde, isopropanol, benzeen, tolueen en andere vluchtige organische componenten en zwavelhoudende verbindingen, waaronder waterstofsulfide, carbonylsulfide en zwaveldioxide. De meeste van deze stoffen konden in verband worden gebracht met de bij de processen gebruikte grond- en hulpstoffen, met reacties tijdens de bedrijfsprocessen of met het bewerken (slijpen en afbramen) van gietstukken. De resultaten blijken goed overeen te komen met die van twee eerder verrichte emissieonderzoeken bij het bedrijf.<br>
html.description.abstractOn commission of the Inspectorate of the Netherlands Ministry of Spatial Planning, Housing and the Environment and the municipality of Zaltbommel the RIVM was asked to measure emissions of gaseous and particulate compounds from the foundry, 'Van Voorden Gieterij BV', in Zaltbommel in 2003. These measurements formed part of a study on both the exposure of residents to compounds emitted by the foundry, and the health effects and annoyance experienced by the residents. The results of the emission measurements will be used to conduct further research in the surroundings of the foundry. Measurement results revealed emission of the following compounds in relatively high amounts: particulate matter, respirable quartz, heavy metals (particularly chromium, copper, manganese, cobalt, nickel, lead and zinc), formaldehyde, isopropanol, benzene, toluene and other volatile organic compounds and sulphurous compounds such as hydrogen sulphide, carbonyl sulphide and sulphur dioxide. Most of these compounds could be related to the materials used in the manufacturing processes, chemical reactions during these processes or to the finishing of the products (e.g. polishing).<br>


Files in this item

Thumbnail
Name:
609021026.pdf
Size:
2.742Mb
Format:
PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record