Show simple item record

dc.contributor.authorFranssen EAM
dc.contributor.authorStaatsen BAM
dc.contributor.authorVrijkotte TGM
dc.contributor.authorLebret E
dc.date.accessioned2017-02-20T06:56:10
dc.date.issued1996-03-31
dc.identifier441520005
dc.description.abstractHet RIVM brengt op verzoek van de Commissie Geluidshinder Schiphol sinds een aantal jaren klachten over vliegtuiglawaai rond de luchthaven Schiphol in kaart. Vanwege externe belangstelling voor deze informatie zijn in dit rapport kaarten met klachten over vliegtuiglawaai rondom de luchthaven Schiphol voor 1993 en 1994 gebundeld en beschreven. Het absolute aantal klachten en klagers neemt toe in de tijd, parallel aan de toename van het vliegverkeer. De kaarten geven een beeld van de ruimtelijke spreiding van de mate van overlast door vliegtuiggeluid in relatie tot geluidsbelasting. Tezamen met de hoge correlatie tussen het aantal klachten per 4-cijferig postcodegebied van opeenvolgende jaren maakt dit de registratie van klachten potentieel bruikbaar als monitoringsinstrument. De klachten geven echter geen volledig beeld van de werkelijke overlast, uitgedrukt in de mate van hinder.<br>
dc.description.abstractIn this report complaints about aircraft noise caused by Schiphol Airport in 1993 and 1994 are presented using a Geographical Information System. Complaints are registered by the Environment Advisory Committee Schiphol. The results show an increase in the total number of complaints and complainers over the years corresponding with an increase of flights. Mapping procedures give insight in the spatial variation of complaints caused by aircraft noise. In addition, the correlation of complaints per postal code area between subsequent years is high. This makes the registration of complaints potentially suitable for monitoring purposes. Although registered complaints give an impression about aspects of annoyance, they are an inadequate indicator of the full extent of noise effects on a population.<br>
dc.description.sponsorshipDGM/GV
dc.formatapplication/pdf
dc.format.extent27 p
dc.format.extent1721 kb
dc.language.isonl
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 441520005
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/441520005.html
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/441520005.pdf
dc.subject11nl
dc.subjectluchtverkeernl
dc.subjectvliegveldnl
dc.subjecthindernl
dc.subjectklachtnl
dc.subjectgeluidnl
dc.subjectinventarisatienl
dc.subjectschipholnl
dc.subjectmonitoringnl
dc.subjectgeografisch informatiesysteemnl
dc.subjectairportsen
dc.subjectnuisanceen
dc.subjectcomplaintsen
dc.subjectnoiseen
dc.subjectinventoryen
dc.subjectschipholen
dc.subjectair trafficen
dc.subjectmonitoringen
dc.subjectgisen
dc.titleKlachten over vliegtuiglawaai in kaartnl
dc.title.alternativeMapping of complaints about aircraft noise around Schiphol Airporten
dc.typeReport
dc.contributor.departmentCCM
dc.date.updated2017-02-20T05:56:10Z
html.description.abstractHet RIVM brengt op verzoek van de Commissie Geluidshinder Schiphol sinds een aantal jaren klachten over vliegtuiglawaai rond de luchthaven Schiphol in kaart. Vanwege externe belangstelling voor deze informatie zijn in dit rapport kaarten met klachten over vliegtuiglawaai rondom de luchthaven Schiphol voor 1993 en 1994 gebundeld en beschreven. Het absolute aantal klachten en klagers neemt toe in de tijd, parallel aan de toename van het vliegverkeer. De kaarten geven een beeld van de ruimtelijke spreiding van de mate van overlast door vliegtuiggeluid in relatie tot geluidsbelasting. Tezamen met de hoge correlatie tussen het aantal klachten per 4-cijferig postcodegebied van opeenvolgende jaren maakt dit de registratie van klachten potentieel bruikbaar als monitoringsinstrument. De klachten geven echter geen volledig beeld van de werkelijke overlast, uitgedrukt in de mate van hinder.&lt;br&gt;
html.description.abstractIn this report complaints about aircraft noise caused by Schiphol Airport in 1993 and 1994 are presented using a Geographical Information System. Complaints are registered by the Environment Advisory Committee Schiphol. The results show an increase in the total number of complaints and complainers over the years corresponding with an increase of flights. Mapping procedures give insight in the spatial variation of complaints caused by aircraft noise. In addition, the correlation of complaints per postal code area between subsequent years is high. This makes the registration of complaints potentially suitable for monitoring purposes. Although registered complaints give an impression about aspects of annoyance, they are an inadequate indicator of the full extent of noise effects on a population.&lt;br&gt;


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record