Show simple item record

dc.contributor.authorLaheij GMH
dc.contributor.authorvan Vliet AAC
dc.contributor.authorKooi ES
dc.date.accessioned2017-02-20T07:20:44
dc.date.issued2008-11-13
dc.identifier620121001
dc.descriptionAlleen digitaal verschenen<br>nl
dc.description.abstractIn Nederland ligt ongeveer 12.000 kilometer aan aardgasleidingen waardoor de Nederlandse Gasunie onder hoge druk aardgas transporteert. Naar aanleiding van nieuwe inzichten is een nieuwe methodiek voor deze transportleidingen ontwikkeld om de risico's ervan te analyseren. Hierbij is zowel de kans dat een leiding beschadigd raakt en breekt, als het effectmodel herzien. Het RIVM heeft het onderzoek in samenwerking met de Gasunie uitgevoerd. Onderwerpen van onderzoek waren de mate waarin bebouwde omgeving bijdraagt aan de ontstekingskans en de gevolgen van de zogeheten grondroerdersregeling. Deze wetgeving, die 1 juli 2008 in werking is getreden, stelt gravers verplicht de graafwerkzaamheden te melden en zorgvuldig te graven. Daarnaast stelt zij eisen aan de wijze waarop de leidingbeheerder de melding afhandelt. De wet moet de kans dat een leiding wordt geraakt, terugbrengen. Een van de consequenties van de nieuwe rekenmethode is dat de zoneringafstanden rondom de buisleidingen veranderen. Hierdoor zullen op circa honderd locaties woningen te dicht op een leiding staan. Er bestaan evenwel maatregelen die in zulke situaties toch kleinere zoneringafstanden toestaan. Voorbeelden zijn afspraken met grondeigenaren over het grondgebruik en het plaatsen van fysieke barrieres boven de leiding, zoals een hekwerk of paaltjes die de leiding beschermen. In het rapport wordt de effectiviteit van deze maatregelen geschat. Ook is gekeken hoe de invloed van corrosie op de kans op een ramp met meer dan tien slachtoffers kan worden beperkt.
dc.description.abstractIn the Netherlands, natural gas is transported by the N.V. Nederlandse Gasunie through 12,000 kilometres of high pressure pipelines. As a result of new insights, a new methodology has been developed to analyse the risks of these pipelines. Both the probability of damage to the pipeline, as the effect modelling have been revised. This research has been done by RIVM in cooperation with Gasunie. Research topics were the extent to which the build environment contributes to the ignition probability, and the consequences of the so-called 'Grondroerdersregeling' (excavation regulation). This regulation, which came into force on July 1, 2008, compels excavators to report digging activities. In addition, it regulates the handling of digging reports by pipeline owners. The law should result in a reduction of pipeline damages. One of the consequences of the new calculation methodology is that zoning distances around pipelines will change. This will lead to about 100 locations with dwellings too close to a pipeline. However, there are measures which, when taken, permit smaller zoning distances in such situations. Agreements with landowners about land utilization and a fence or bollards to protect the pipeline are examples of such measures. In this report the influence of these measures is estimated. Also it is investigated how to reduce the influence of corrosion on the societal risk.
dc.description.sponsorshipVROM-directie Risicobeleid
dc.formatapplication/pdf
dc.format.extent65 p
dc.format.extent412 kb
dc.language.isonl
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
dc.publisherGasunie
dc.relation.ispartofRIVM rapport 620121001
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/620121001.html
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/620121001.pdf
dc.subjectTECHNIEKnl
dc.subjectaardgasnl
dc.subjecttransportleidingennl
dc.subjectontstekingskansnl
dc.subjectmaatregelennl
dc.subjectexterne veiligheidnl
dc.subjectnatural gasen
dc.subjectpipelinesen
dc.subjectignition probabilityen
dc.subjectmeasuresen
dc.subjectexternal safetyen
dc.titleAchtergronden bij vervanging van de zoneringafstanden hoge druk aardgastransportleidingen van de N.V. Nederlandse Gasunienl
dc.title.alternativeBackground information on substitution of the safety distances of high pressure natural gas pipelines of N.V. Nederlandse Gasunieen
dc.typeReport
dc.contributor.departmentCEV
dc.contributor.departmentEMI
dc.date.updated2017-02-20T06:20:44Z
refterms.dateFOA2018-12-18T10:39:13Z
html.description.abstractIn Nederland ligt ongeveer 12.000 kilometer aan aardgasleidingen waardoor de Nederlandse Gasunie onder hoge druk aardgas transporteert. Naar aanleiding van nieuwe inzichten is een nieuwe methodiek voor deze transportleidingen ontwikkeld om de risico's ervan te analyseren. Hierbij is zowel de kans dat een leiding beschadigd raakt en breekt, als het effectmodel herzien. Het RIVM heeft het onderzoek in samenwerking met de Gasunie uitgevoerd.<br>Onderwerpen van onderzoek waren de mate waarin bebouwde omgeving bijdraagt aan de ontstekingskans en de gevolgen van de zogeheten grondroerdersregeling. Deze wetgeving, die 1 juli 2008 in werking is getreden, stelt gravers verplicht de graafwerkzaamheden te melden en zorgvuldig te graven. Daarnaast stelt zij eisen aan de wijze waarop de leidingbeheerder de melding afhandelt. De wet moet de kans dat een leiding wordt geraakt, terugbrengen.<br>Een van de consequenties van de nieuwe rekenmethode is dat de zoneringafstanden rondom de buisleidingen veranderen. Hierdoor zullen op circa honderd locaties woningen te dicht op een leiding staan. Er bestaan evenwel maatregelen die in zulke situaties toch kleinere zoneringafstanden toestaan. Voorbeelden zijn afspraken met grondeigenaren over het grondgebruik en het plaatsen van fysieke barrieres boven de leiding, zoals een hekwerk of paaltjes die de leiding beschermen. In het rapport wordt de effectiviteit van deze maatregelen geschat. Ook is gekeken hoe de invloed van corrosie op de kans op een ramp met meer dan tien slachtoffers kan worden beperkt.<br>
html.description.abstractIn the Netherlands, natural gas is transported by the N.V. Nederlandse Gasunie through 12,000 kilometres of high pressure pipelines. As a result of new insights, a new methodology has been developed to analyse the risks of these pipelines. Both the probability of damage to the pipeline, as the effect modelling have been revised. This research has been done by RIVM in cooperation with Gasunie.<br>Research topics were the extent to which the build environment contributes to the ignition probability, and the consequences of the so-called 'Grondroerdersregeling' (excavation regulation). This regulation, which came into force on July 1, 2008, compels excavators to report digging activities. In addition, it regulates the handling of digging reports by pipeline owners. The law should result in a reduction of pipeline damages.<br>One of the consequences of the new calculation methodology is that zoning distances around pipelines will change. This will lead to about 100 locations with dwellings too close to a pipeline. However, there are measures which, when taken, permit smaller zoning distances in such situations. Agreements with landowners about land utilization and a fence or bollards to protect the pipeline are examples of such measures. In this report the influence of these measures is estimated. Also it is investigated how to reduce the influence of corrosion on the societal risk.<br>


Files in this item

Thumbnail
Name:
620121001.pdf
Size:
411.4Kb
Format:
PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record