Show simple item record

dc.contributor.authorStaden JJ van
dc.contributor.authorCleven RFMJ
dc.contributor.authorBeld WA van den
dc.date.accessioned2012-12-12T14:49:50Z
dc.date.available2012-12-12T14:49:50Z
dc.date.issued1995-02-28
dc.identifier502501023
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10029/256909
dc.description.abstractOnderzoek werd uitgevoerd om de kwaliteitscontrole op de ruwe gegevens van de ionchromatografische analyse-systemen (IC-systemen) verregaand te automatiseren en het datatransport tussen het Laboratorium Informatie Management Systeem (LIMS) en de IC-systemen geheel electronisch te laten verlopen. Met de ontwikkelde applicatie-programmatuur is een consequente en ondubbelzinnige analytische kwaliteitscontrole van grote monsterstromen mogelijk en worden transcriptie-fouten van monster- en analysegegevens voorkomen. Voorts is de identificatie op grond van retentietijd aanzienlijk verbeterd door automatische correctie van de concentratie-afhankelijkheid. De programmatuur laat toe extra monsters toe te voegen tijdens de analyse-run. De applicatie-programmatuur werd gevalideerd.
dc.description.abstractAn investigation has been conducted to automate the quality control of ion chromatographic data and to establish the data transport between the Laboratory Information Management System (LIMS) and the ion chromatographic systems electronically. Applying the developed computer programs quality control on large numbers of samples appeared to be consistent and unequivocal. The electronic data transport prevents transcription errors. Moreover, peak identification based on retention has been improved considerably by automatic correction of its concentration dependence. The application programs allow for adding samples during the analysis run. The application programs have been validated.
dc.description.sponsorshipRIVM
dc.format.extent18 p
dc.language.isonl
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 502501023
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/502501023.html
dc.subject10nl
dc.subjectautomatiseringen
dc.subjectlimsen
dc.subjectionchromatografieen
dc.subjectkwaliteiten
dc.subjectanorganische ionenen
dc.titleOntwikkeling van applicatieprogramma's voor automatische kwaliteitscontrole en datatransport van en naar LIMS: 3. Ionchromatografische bepalingennl
dc.title.alternativeDevelopment of application programs for automatic quality control and transport of data into and from the LIMS: 3. Ion chromatographic analysisen
dc.typeReport
dc.contributor.departmentLAC
dc.date.updated2012-12-12T14:49:51Z
html.description.abstractOnderzoek werd uitgevoerd om de kwaliteitscontrole op de ruwe gegevens van de ionchromatografische analyse-systemen (IC-systemen) verregaand te automatiseren en het datatransport tussen het Laboratorium Informatie Management Systeem (LIMS) en de IC-systemen geheel electronisch te laten verlopen. Met de ontwikkelde applicatie-programmatuur is een consequente en ondubbelzinnige analytische kwaliteitscontrole van grote monsterstromen mogelijk en worden transcriptie-fouten van monster- en analysegegevens voorkomen. Voorts is de identificatie op grond van retentietijd aanzienlijk verbeterd door automatische correctie van de concentratie-afhankelijkheid. De programmatuur laat toe extra monsters toe te voegen tijdens de analyse-run. De applicatie-programmatuur werd gevalideerd.
html.description.abstractAn investigation has been conducted to automate the quality control of ion chromatographic data and to establish the data transport between the Laboratory Information Management System (LIMS) and the ion chromatographic systems electronically. Applying the developed computer programs quality control on large numbers of samples appeared to be consistent and unequivocal. The electronic data transport prevents transcription errors. Moreover, peak identification based on retention has been improved considerably by automatic correction of its concentration dependence. The application programs allow for adding samples during the analysis run. The application programs have been validated.


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record