Show simple item record

dc.contributor.authorvan der Laan JW
dc.contributor.authorDormans JAMA
dc.date.accessioned2017-02-20T07:35:14
dc.date.issued1985-03-31
dc.identifier318003001
dc.description.abstractDe betrokkenheid van het cerebellum bij de expressie van morfine- onthoudingsverschijnselen bij de rat is onderzocht. Elektrolytische lesies werden aangebracht in de kernen die de output verzorgen nl. de nuclei fastigius, interpositus en dentatus. Het effect op het quasi- morfine onthoudingsgedrag geiduceerd door natrium-dipropylacetaat is nagegaan in twee experimenten. De plaats en omvang van de lesies is histologisch onderzocht. Met betrekking tot de locomotorische activiteit en een totale abstinentiescore werden geen effecten waargenomen. In een van de twee experimenten werd er een toename van het "natte hond" syndroom waargenomen bij de fastigiuslesiegroep. De betekenis van dit effect wordt echter gering geacht.<br>
dc.description.sponsorshipRIVM
dc.language.isonl
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 318003001
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/318003001.html
dc.subjectmorfine-onthoudingsgedragnl
dc.subjectvgz;nl
dc.titleOver de rol van het cerebellum in een gedragsmodel voor morfine- onthoudingsverschijnselen in de ratnl
dc.title.alternativeThe role of the cerebellum in a model for morphine withdrawal behaviour in the raten
dc.typeReport
dc.date.updated2017-02-20T06:35:15Z
html.description.abstractDe betrokkenheid van het cerebellum bij de expressie van morfine- onthoudingsverschijnselen bij de rat is onderzocht. Elektrolytische lesies werden aangebracht in de kernen die de output verzorgen nl. de nuclei fastigius, interpositus en dentatus. Het effect op het quasi- morfine onthoudingsgedrag geiduceerd door natrium-dipropylacetaat is nagegaan in twee experimenten. De plaats en omvang van de lesies is histologisch onderzocht. Met betrekking tot de locomotorische activiteit en een totale abstinentiescore werden geen effecten waargenomen. In een van de twee experimenten werd er een toename van het &quot;natte hond&quot; syndroom waargenomen bij de fastigiuslesiegroep. De betekenis van dit effect wordt echter gering geacht.&lt;br&gt;


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record