Show simple item record

dc.contributor.authorvan Kranen HJ
dc.date.accessioned2014-01-17T14:03:38
dc.date.issued1988-06-30
dc.identifier840140001
dc.description.abstractLegionella's werden geisoleerd uit warm watervoorzieningen, water van koeltorens, water van luchtbevochtigers en incidenteel uit drinkwater zelf. In 32% van de onderzochte objecten werden, uit water met een temperawtuur varierend van 6 graden C tot en met 59 graden C, legionella's geisoleerd overwegend (75%) in concentraties kleiner dan 10 c.f.u./ml. In deze objecten werden nergens gevallen van legionellose onderkend. De in dit onderzoek voor het eerst geconstateerde besmettingen van luchtbevochtigers met legionellae worden als ongewenst gekwalificeerd.<br>
dc.description.sponsorshipDGM/DWB-D /Trouwborst T
dc.format.extent361 p
dc.language.isonl
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 840140001
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/840140001.html
dc.subjectlegionellanl
dc.subjectdrinkwaternl
dc.subjectwarm waternl
dc.subjectluchtbevochtigingnl
dc.titleDe aanwezigheid van Legionella species in door drinkwater gevoede watersystemen in Nederland. Deel I. 48 pp. (ook los verkrijgbaar). Idem, Deel II (ADDENDUM) Chemische en bacteriologische analyse resultaten per onderzocht object. Technische informatie van de onderzochte systemen per object. (Alleen samen met deel I verkrijgbaar)nl
dc.title.alternativeThe presence of Legionella species in watersystems supplied with tapwater in the Netherlandsen
dc.typeReport
dc.date.updated2014-01-17T13:06:08Z
html.description.abstractLegionella&apos;s werden geisoleerd uit warm watervoorzieningen, water van koeltorens, water van luchtbevochtigers en incidenteel uit drinkwater zelf. In 32% van de onderzochte objecten werden, uit water met een temperawtuur varierend van 6 graden C tot en met 59 graden C, legionella&apos;s geisoleerd overwegend (75%) in concentraties kleiner dan 10 c.f.u./ml. In deze objecten werden nergens gevallen van legionellose onderkend. De in dit onderzoek voor het eerst geconstateerde besmettingen van luchtbevochtigers met legionellae worden als ongewenst gekwalificeerd.&lt;br&gt;


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record