Show simple item record

dc.contributor.authorSauter FJ
dc.contributor.authorHassanizadeh SM
dc.date.accessioned2013-06-13T22:34:41
dc.date.issued1989-05-31
dc.identifier728528001
dc.description.abstractIn dit rapport wordt verslag gedaan van de berekeningen van het METROPOL programma voor twee "test cases" van het HYDROCOIN level 1 onderzoek. Dit onderzoek is opgezet om verschillende numerieke codes op het gebied van grondwaterstroming met elkaar te vergelijken. Daartoe is met verschillende grondwaterstromingsprogramma's een aantal test cases doorgerekend. Vergelijkingen zijn gemaakt met analytische oplossingen of tussen numerieke resultaten onderling, eventueel in combinatie met gridverfijning om de numerieke nauwkeurigheid van een oplossing te controleren. In de eerste test case die in dit rapport behandeld wordt (level 1, case 1), worden numerieke oplossingen vergeleken met een analytische oplossing. Het probleem betreft instationaire grondwaterstroming uit een boorgat naar een inhomogeen poreus medium. De resultaten van de simulaties met METROPOL blijken goed overeen te stemmen met de analytische oplossing. In de tweede test case (level 1, case 2), worden numerieke resultaten van simulaties van stationaire stroming in een poreus medium met twee elkaar kruisende, zeer doorlatende zones onderling vergeleken. METROPOL resultaten blijken min of meer in het midden van de waarden verkregen met andere programma's te vallen.<br>
dc.description.sponsorshipDGM/S /Cornelissen A
dc.description.sponsorshipEZ/EEK /Korthof RM
dc.format.extent36 p
dc.language.isoen
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 728528001
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/728528001.html
dc.subjectmodelvalidatienl
dc.subjectradioactief afvalnl
dc.titleVerification of the Metropol code for groundwater flow in inhomogeneous porous media. Hydrocoin project, level 1, cases 1 and 2en
dc.title.alternativeVerificatie van de Metropol code voor grondwaterstroming in inhomogene poreuze media, Hydrocoin project, niveau 1, geval 1 en 2nl
dc.typeReport
dc.date.updated2013-06-13T20:34:42Z
html.description.abstractIn dit rapport wordt verslag gedaan van de berekeningen van het METROPOL programma voor twee &quot;test cases&quot; van het HYDROCOIN level 1 onderzoek. Dit onderzoek is opgezet om verschillende numerieke codes op het gebied van grondwaterstroming met elkaar te vergelijken. Daartoe is met verschillende grondwaterstromingsprogramma&apos;s een aantal test cases doorgerekend. Vergelijkingen zijn gemaakt met analytische oplossingen of tussen numerieke resultaten onderling, eventueel in combinatie met gridverfijning om de numerieke nauwkeurigheid van een oplossing te controleren. In de eerste test case die in dit rapport behandeld wordt (level 1, case 1), worden numerieke oplossingen vergeleken met een analytische oplossing. Het probleem betreft instationaire grondwaterstroming uit een boorgat naar een inhomogeen poreus medium. De resultaten van de simulaties met METROPOL blijken goed overeen te stemmen met de analytische oplossing. In de tweede test case (level 1, case 2), worden numerieke resultaten van simulaties van stationaire stroming in een poreus medium met twee elkaar kruisende, zeer doorlatende zones onderling vergeleken. METROPOL resultaten blijken min of meer in het midden van de waarden verkregen met andere programma&apos;s te vallen.&lt;br&gt;


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record