Show simple item record

dc.contributor.authorKnol-de Vos T
dc.contributor.authorFortezza F
dc.contributor.authorJanssen PJCM
dc.contributor.authorKliest JJG
dc.date.accessioned2017-02-20T07:31:27
dc.date.issued1998-10-26
dc.identifier609021014
dc.description.abstractTijdens een bodemsanering in het centrum van Deil zijn metingen uitgevoerd naar piekblootstellingen en semichronische blootstellingen aan verontreinigingscomponenten in de directe omgeving van de saneringslocatie. Uit het onderzoek is gebleken dat piekblootstellingen slechts optraden bij beroering van de verontreinigde grond, en de concentraties verontreinigingen in de lucht snel afnamen met de afstand tot de saneringslocatie. Gedurende het onderzoek zijn de vooraf vastgestelde grenswaarden voor de verontreinigingscomponenten in de lucht niet overschreden. Een algemeen beoordelingskader voor blootstelling aan combinaties van componenten is nog niet ontwikkeld.<br>
dc.description.abstractAir measurements during a soil remediation of a gasoline-polluted site in the town centre of Deil. During a soil remediation in the town centre of Deil (in the Netherlands) measurements were performed for peak and semi-chronic exposure to pollution compounds in the immediate vicinity of the soil remediation site. From the investigation peak exposures were shown to occur only during the treatment of polluted soil. Concentrations of the pollution compounds in the air showed a rapid decrease as the distance to the soil sanitation site increased. The pre-set limit values for the concentration of the polluting compounds in the air were not exceeded during the investigation. A general framework for assessing exposure to combinations of compounds has not yet been developed.<br>
dc.description.sponsorshipInspectie Milieuhygiene Oost
dc.formatapplication/pdf
dc.format.extent22 p
dc.format.extent1005 kb
dc.language.isonl
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
dc.relation.ispartofRIVM rapport 609021014
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/609021014.html
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/609021014.pdf
dc.subject04nl
dc.subjectbodemsaneringnl
dc.subjectbodemverontreinigingnl
dc.subjectbenzinenl
dc.subjectmeetmethodennl
dc.subjectluchtkwaliteitnl
dc.subjectblootstellingnl
dc.subjectluchtmetingennl
dc.subjectsoil remediationen
dc.subjectsoil pollutionen
dc.subjectpetrolen
dc.subjectmeasuring methodsen
dc.subjectair qualityen
dc.subjectexposureen
dc.subjectair measurementsen
dc.titleLuchtonderzoek tijdens een bodemsanering van een benzineverontreiniging in het centrum van Deilnl
dc.title.alternativeAir measurements during a soil sanitation of a gasoline polluted site in the citycentre of Deilen
dc.typeReport
dc.contributor.departmentIEM
dc.contributor.departmentCSR
dc.date.updated2017-02-20T06:31:28Z
html.description.abstractTijdens een bodemsanering in het centrum van Deil zijn metingen uitgevoerd naar piekblootstellingen en semichronische blootstellingen aan verontreinigingscomponenten in de directe omgeving van de saneringslocatie. Uit het onderzoek is gebleken dat piekblootstellingen slechts optraden bij beroering van de verontreinigde grond, en de concentraties verontreinigingen in de lucht snel afnamen met de afstand tot de saneringslocatie. Gedurende het onderzoek zijn de vooraf vastgestelde grenswaarden voor de verontreinigingscomponenten in de lucht niet overschreden. Een algemeen beoordelingskader voor blootstelling aan combinaties van componenten is nog niet ontwikkeld.&lt;br&gt;
html.description.abstractAir measurements during a soil remediation of a gasoline-polluted site in the town centre of Deil. During a soil remediation in the town centre of Deil (in the Netherlands) measurements were performed for peak and semi-chronic exposure to pollution compounds in the immediate vicinity of the soil remediation site. From the investigation peak exposures were shown to occur only during the treatment of polluted soil. Concentrations of the pollution compounds in the air showed a rapid decrease as the distance to the soil sanitation site increased. The pre-set limit values for the concentration of the polluting compounds in the air were not exceeded during the investigation. A general framework for assessing exposure to combinations of compounds has not yet been developed.&lt;br&gt;


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record