Show simple item record

dc.contributor.authorSlooff W
dc.contributor.authorBont PFH
dc.contributor.authorHesse JM
dc.contributor.authorPoel P van der
dc.date.accessioned2012-12-12T14:58:36Z
dc.date.available2012-12-12T14:58:36Z
dc.date.issued1996-05-31
dc.identifier601503004
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10029/257035
dc.description.abstractDit document rapporteert gegevens over chloortoluenen betreffende richtlijnen, bronnen en emissies, blootstellings- en effectniveaus en risico's voor mens en ecosystemen. Op basis van beperkte informatie over blootstellings- en effectniveaus is voorlopig geconcludeerd dat n-chloortoluenen en ring-gechloreerde alpha-chloortoluenen geen significant risico lijken te vormen voor mens en ecosystemen in Nederland. Voorgesteld wordt om n-chloortoluenen en de ring-gechloreerde alpha-chloortoluenen af te voeren van de aandachtstoffenlijst. Alpha-chloortoluenen lijken geen risico te vormen voor ecosystemen. Bij mensen wordt naar verwachting de toxicologische advieswaarde voor orale blootstelling niet overschreden. Er zijn te weinig gegevens om de carcinogene risiso's van alpha-chloortoluenen in de binnenlucht in Nederland te evalueren. Blootstellingsniveau's kunnen binnenshuis (gedurende korte perioden) verhoogd zijn doordat alpha-chloortoluenen vrijkomen uit vinyl vloertegels en mogelijk ook andere producten waarin butyl benzyl ftalaat is verwerkt. In de nabije toekomst komt meer informatie beschikbaar over alpha-chloortoluenen, vanwege een aantal internationale ontwikkelingen. Om deze reden wordt aanbevolen de alpha-chloortoluenen niet van de aandachtstoffenlijst af te halen. Op dit moment wordt voor de alpha-chloortoluenen geen onderzoek voorgesteld ; mogelijke verdere studies of activiteiten hangen af van de resultaten van de OECD- en EU-studies.
dc.description.abstractThis document reports data on chlorotoluenes with regard to standards, sources and emissions, exposure levels, effect levels and risks for humans and ecosystems. On the basis of scanty information on exposure and effect levels, it is tentatively concluded that n-chlorotoluenes and ring chlorinated alpha-chlorotoluenes do not seem to present a significant risk to humans or ecosystems in the Netherlands. It is recommended to withdraw n-chlorotoluenes and ring chlorinated alpha-chlorotoluenes from the attention substances list. Alpha-chlorotoluenes do not seem to present a risk to ecosystems. With respect to humans, oral exposure to alpha-chlorotoluene is not expected to exceed the toxicological limit value. Data are lacking to evaluate the carcinogenic risks related to alpha-chlorotoluenes in indoor air in the Netherlands. Exposure levels could be increased (during short periods of time) due to evaporation of alpha-chlorotoluenes from vinyl floor tiles and maybe also from other materials containing butyl benzyl phthalate. In the near future more information on the alpha-chlorotoluenes may become available because of international developments. Because of this it is recommended not to withdraw these substances from the attention substances list. At the moment no studies are proposed on alpha-chlorotoluenes ; possible future studies or actions will depend on the outcome of the OECD and EU studies.
dc.description.sponsorshipDGM/SVS
dc.format.extent69 p
dc.language.isoen
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 601503004
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/601503004.html
dc.subject03nl
dc.subjectchlorotoluenesen
dc.subjectstandardsen
dc.subjectguidelinesen
dc.subjectapplicationsen
dc.subjectemissions; exposure; effectsen
dc.subjecthuman toxicityen
dc.subjectecotoxicityen
dc.subjectrisksen
dc.subjectattention substances; maximum permissible concentrationsen
dc.subjecttoxicological limit valuesen
dc.titleExploratory Report Chlorotoluenesen
dc.title.alternativeScopingrapport Chloortoluenennl
dc.typeReport
dc.contributor.departmentECO
dc.contributor.departmentACT
dc.contributor.departmentLAE
dc.contributor.departmentRPC Moret Ernst & Young
dc.date.updated2012-12-12T14:58:37Z
html.description.abstractDit document rapporteert gegevens over chloortoluenen betreffende richtlijnen, bronnen en emissies, blootstellings- en effectniveaus en risico's voor mens en ecosystemen. Op basis van beperkte informatie over blootstellings- en effectniveaus is voorlopig geconcludeerd dat n-chloortoluenen en ring-gechloreerde alpha-chloortoluenen geen significant risico lijken te vormen voor mens en ecosystemen in Nederland. Voorgesteld wordt om n-chloortoluenen en de ring-gechloreerde alpha-chloortoluenen af te voeren van de aandachtstoffenlijst. Alpha-chloortoluenen lijken geen risico te vormen voor ecosystemen. Bij mensen wordt naar verwachting de toxicologische advieswaarde voor orale blootstelling niet overschreden. Er zijn te weinig gegevens om de carcinogene risiso's van alpha-chloortoluenen in de binnenlucht in Nederland te evalueren. Blootstellingsniveau's kunnen binnenshuis (gedurende korte perioden) verhoogd zijn doordat alpha-chloortoluenen vrijkomen uit vinyl vloertegels en mogelijk ook andere producten waarin butyl benzyl ftalaat is verwerkt. In de nabije toekomst komt meer informatie beschikbaar over alpha-chloortoluenen, vanwege een aantal internationale ontwikkelingen. Om deze reden wordt aanbevolen de alpha-chloortoluenen niet van de aandachtstoffenlijst af te halen. Op dit moment wordt voor de alpha-chloortoluenen geen onderzoek voorgesteld ; mogelijke verdere studies of activiteiten hangen af van de resultaten van de OECD- en EU-studies.
html.description.abstractThis document reports data on chlorotoluenes with regard to standards, sources and emissions, exposure levels, effect levels and risks for humans and ecosystems. On the basis of scanty information on exposure and effect levels, it is tentatively concluded that n-chlorotoluenes and ring chlorinated alpha-chlorotoluenes do not seem to present a significant risk to humans or ecosystems in the Netherlands. It is recommended to withdraw n-chlorotoluenes and ring chlorinated alpha-chlorotoluenes from the attention substances list. Alpha-chlorotoluenes do not seem to present a risk to ecosystems. With respect to humans, oral exposure to alpha-chlorotoluene is not expected to exceed the toxicological limit value. Data are lacking to evaluate the carcinogenic risks related to alpha-chlorotoluenes in indoor air in the Netherlands. Exposure levels could be increased (during short periods of time) due to evaporation of alpha-chlorotoluenes from vinyl floor tiles and maybe also from other materials containing butyl benzyl phthalate. In the near future more information on the alpha-chlorotoluenes may become available because of international developments. Because of this it is recommended not to withdraw these substances from the attention substances list. At the moment no studies are proposed on alpha-chlorotoluenes ; possible future studies or actions will depend on the outcome of the OECD and EU studies.


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record