Show simple item record

dc.contributor.authorBoschloo DJ
dc.contributor.authorStolk AP
dc.date.accessioned2017-02-20T08:10:47
dc.date.issued2002-10-16
dc.identifier723101041
dc.descriptionAlleen digitaal verschenen<br>herziene versie van rapport 723101041 (1999)<br>nl
dc.description.abstractIn dit rapport worden de meetresultaten van de stads- en straatstations van het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit in alle regio's in samengevatte vorm gepresenteerd. De rapportage betreft het kalenderjaar 1996, de zomer van 1996, de winter van 1995-1996 en de periode van 1 april 1995 t/m 31 maart 1996 (meteorologisch jaar: EU-referentieperiode). Er wordt gerapporteerd over de componenten fijn stof (PM10), CO, Ox (=NO2+O3), O3, NO2, NO, NOx (=NO2+NO), zwarte rook (= zwevende deeltjes gemeten volgens de zwarte-rookmethode) en SO2. De meetresultaten van fijn stof (PM10) zijn vermenigvuldigd met een factor 1,33 om de systematische onderschatting ten opzichte van de EU-referentiemethode voor PM10 te corrigeren.<br>
dc.description.abstractThis report presents the tabulated results of the city and street stations of the National Air Quality Monitoring Network in the whole of the Netherlands for the calendar year 1996, summer 1996, winter 1995-1996 and 1 April 1995 - 31 March 1996 (tropical year: EU reference period). The components measured were: fine dust (PM10), CO, oxidant (Ox, which is NO2+O3), O3, NO2, NO, NOx (=NO2+NO), black smoke (which is suspended matter measured by the black smoke method) and SO2. The fine dust (PM10) measurement data are multiplied by a factor 1.33 to correct the systematic underestimation when compared to the EU reference method for PM10.<br>
dc.description.sponsorshipDGM
dc.formatapplication/pdf
dc.format.extent140 p
dc.format.extent959 kb
dc.language.isonl
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 723101041
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/723101041.html
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/723101041.pdf
dc.subject07nl
dc.subjectluchtkwaliteitnl
dc.subjectmeetnettennl
dc.subjectmeetgegevensnl
dc.subjectprovinciesnl
dc.subjectnederlandnl
dc.subjectair qualityen
dc.subjectmonitoring networksen
dc.subjectmeasurementsen
dc.subjectcountiesen
dc.subjectnetherlandsen
dc.titleLandelijk Meetnet Luchtkwaliteit. Meetresultaten 1996. Deel 4. Stadsstations, Straatstationsnl
dc.title.alternativeNational Air Quality Monitoring Network. 1996 results. Part 4. Citymonitoring stations, Streetmonitoring stationsen
dc.typeReport
dc.contributor.departmentLLO
dc.date.updated2017-02-20T07:10:47Z
html.description.abstractIn dit rapport worden de meetresultaten van de stads- en straatstations van het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit in alle regio&apos;s in samengevatte vorm gepresenteerd. De rapportage betreft het kalenderjaar 1996, de zomer van 1996, de winter van 1995-1996 en de periode van 1 april 1995 t/m 31 maart 1996 (meteorologisch jaar: EU-referentieperiode). Er wordt gerapporteerd over de componenten fijn stof (PM10), CO, Ox (=NO2+O3), O3, NO2, NO, NOx (=NO2+NO), zwarte rook (= zwevende deeltjes gemeten volgens de zwarte-rookmethode) en SO2. De meetresultaten van fijn stof (PM10) zijn vermenigvuldigd met een factor 1,33 om de systematische onderschatting ten opzichte van de EU-referentiemethode voor PM10 te corrigeren.&lt;br&gt;
html.description.abstractThis report presents the tabulated results of the city and street stations of the National Air Quality Monitoring Network in the whole of the Netherlands for the calendar year 1996, summer 1996, winter 1995-1996 and 1 April 1995 - 31 March 1996 (tropical year: EU reference period). The components measured were: fine dust (PM10), CO, oxidant (Ox, which is NO2+O3), O3, NO2, NO, NOx (=NO2+NO), black smoke (which is suspended matter measured by the black smoke method) and SO2. The fine dust (PM10) measurement data are multiplied by a factor 1.33 to correct the systematic underestimation when compared to the EU reference method for PM10.&lt;br&gt;


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record