Show simple item record

dc.contributor.authorFokkert L
dc.contributor.authorCleven RFMJ
dc.date.accessioned2012-12-12T15:01:07Z
dc.date.available2012-12-12T15:01:07Z
dc.date.issued1989-05-31
dc.identifier217702014
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10029/257048
dc.description.abstractVluchtige organohalogeenverbindingen komen thans in aantoonbare concentraties in het milieu voor. Voor een snelle screening van deze groep staat de bepaling van de somparameter vluchtige organohalogenen (VOX) in de belangstelling. De coulometrische bepaling van de halogeniden, die bij verbranding van VOX-verbindingen ontstaan, is een methode om deze parameter te meten. Omdat deze methode niet in voldoende mate is gestandaardiseerd werd een onderzoek verricht naar de optimale waarden voor een aantal experimentele variabelen. Voor de OX-bepaling aan een onbekend monster worden aanbevolen: een purgetijd van 18 min, een purgedebiet van 80 ml.min-1, een purgetemperatuur van 80 graden C en een desorptietemperatuur van 200 graden C. Met behulp van de verkregen resultaten werd, in samenhang met NEN 6401, een voorlopig voorschrift voor de coulometrische VOX-bepalingen opgesteld. Als onderste analysegrens wordt 0.001 mumol.l-1 aangehouden. Het rendement van de VOX-bepaling, uitgevoerd bij de uit dit onderzoek resulterende waarden van de experimentele variabelen, is > 80%.
dc.description.abstractAbstract not available
dc.description.sponsorshipRIVM
dc.formatapplication/pdf
dc.format.extent32 p
dc.format.extent720 kb
dc.language.isonl
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 217702014
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/217702014.html
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/217702014.pdf
dc.subjectcoulometrienl
dc.subjectdichloormethaannl
dc.titleOptimaliseren van de bepaling van vluchtige organohalogeenverbindingen (VOX)nl
dc.title.alternativeThe determination of volatile organic halogen (VOX)en
dc.typeReport
dc.date.updated2012-12-12T15:01:08Z
html.description.abstractVluchtige organohalogeenverbindingen komen thans in aantoonbare concentraties in het milieu voor. Voor een snelle screening van deze groep staat de bepaling van de somparameter vluchtige organohalogenen (VOX) in de belangstelling. De coulometrische bepaling van de halogeniden, die bij verbranding van VOX-verbindingen ontstaan, is een methode om deze parameter te meten. Omdat deze methode niet in voldoende mate is gestandaardiseerd werd een onderzoek verricht naar de optimale waarden voor een aantal experimentele variabelen. Voor de OX-bepaling aan een onbekend monster worden aanbevolen: een purgetijd van 18 min, een purgedebiet van 80 ml.min-1, een purgetemperatuur van 80 graden C en een desorptietemperatuur van 200 graden C. Met behulp van de verkregen resultaten werd, in samenhang met NEN 6401, een voorlopig voorschrift voor de coulometrische VOX-bepalingen opgesteld. Als onderste analysegrens wordt 0.001 mumol.l-1 aangehouden. Het rendement van de VOX-bepaling, uitgevoerd bij de uit dit onderzoek resulterende waarden van de experimentele variabelen, is > 80%.
html.description.abstractAbstract not available


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record