Show simple item record

dc.contributor.authorKoster
dc.contributor.authorP.K.
dc.contributor.authorRiewerts
dc.contributor.authorH.
dc.contributor.authorRee
dc.contributor.authorC.C.D.F.van*
dc.date.accessioned2012-12-12T14:59:37Z
dc.date.available2012-12-12T14:59:37Z
dc.date.issued1984-01-31
dc.identifier840709002
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10029/257052
dc.description.abstractHet voorliggende rapport is het 2e interimrapport van de RIVM- projectgroep Meerjarenplanning Bodemsanering en vormt als zodanig een vervolg op het 1e interimrapport van juli 1983. In het rapport wordt niet zozeer ingegaan op het simulatiemodel zelve, maar meer op de belangrijkste gegevens van de meerjarenplanning en op de resultaten die met het verbeterde model zijn verkregen. Deze opzet is in de hoofdstukindeling terug te vinden. Ten behoeve van de meerjarenplanning is een continu simulatiemodel ontwikkeld, geschreven in de simulatietaal DYNAMO. Het model is vooralsnog een landelijk simulatiemodel, d.w.z. het verzamelen van gegevens en het doorrekenen van varianten heeft betrekking op de bodemsanering voor Nederland als geheel. Ten opacihte van het 1e interimrapport is het simulatiemodel op enkele punten uitgebreid en verijfnd. Met name aan tijdelijke opslag en verwerking is ruime aandacht besteed. Gekoppeld aan de modellering hiervan is tevens de berekening van de kosten sterk verbeterd.
dc.description.abstractAbstract not available
dc.description.sponsorshipDGMH/BWS-S / Puthaar
dc.description.sponsorshipA.G.J.
dc.format.extent0 p
dc.language.isonl
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 840709002
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/840709002.html
dc.subjectbodemverontreinigingnl
dc.subjectreinigingsmethodennl
dc.subjectafgravennl
dc.subjectstortennl
dc.subjectopslag; verwerkingnl
dc.subjectomvangnl
dc.subjectrekenmodelnl
dc.subjectsimulatienl
dc.subjectgegevensnl
dc.subjectscenario's; kostennl
dc.subjectmh;nl
dc.titleMeerjarenplanning bodemsanering - 2e Interimrapportnl
dc.title.alternativeMulti year plan soil clean-up - 2nd Interim reporten
dc.typeReport
dc.date.updated2012-12-12T14:59:38Z
html.description.abstractHet voorliggende rapport is het 2e interimrapport van de RIVM- projectgroep Meerjarenplanning Bodemsanering en vormt als zodanig een vervolg op het 1e interimrapport van juli 1983. In het rapport wordt niet zozeer ingegaan op het simulatiemodel zelve, maar meer op de belangrijkste gegevens van de meerjarenplanning en op de resultaten die met het verbeterde model zijn verkregen. Deze opzet is in de hoofdstukindeling terug te vinden. Ten behoeve van de meerjarenplanning is een continu simulatiemodel ontwikkeld, geschreven in de simulatietaal DYNAMO. Het model is vooralsnog een landelijk simulatiemodel, d.w.z. het verzamelen van gegevens en het doorrekenen van varianten heeft betrekking op de bodemsanering voor Nederland als geheel. Ten opacihte van het 1e interimrapport is het simulatiemodel op enkele punten uitgebreid en verijfnd. Met name aan tijdelijke opslag en verwerking is ruime aandacht besteed. Gekoppeld aan de modellering hiervan is tevens de berekening van de kosten sterk verbeterd.
html.description.abstractAbstract not available


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record