Show simple item record

dc.contributor.authorMaas J
dc.contributor.authorTermorshuizen F
dc.contributor.authorGeskus RB
dc.contributor.authorCoutinho RA
dc.contributor.authorvan Loveren H
dc.date.accessioned2013-06-13T21:16:48
dc.date.issued2000-08-01
dc.identifier640300002
dc.description.abstractHet is nog onduidelijk of zonlicht, en in het bijzonder ultraviolet B, schadelijk is voor cellulaire immuniteit in personen die met HIV zijn geinfecteerd, leidend tot een versnelde progressie van AIDS. Wij hebben bij HIV+ homosexuele deelnemers in de "Amsterdam Cohort Study" de mate van UVB blootstelling vastgesteld gedurende de periode van 1995 tot 1997, door middel van een retrospectieve questionnaire. Een tweetal maten werd daarbij gehanteerd: een cumulatieve maat (het totaal aan UVB opgelopen gedurende de gehele periode) en een korte termijn maat (de blootstelling gedurende het aangegeven tijdvak). Gebruikmakend van de non-parametrische Mann-Whitney test en regressie analyse werd de associatie tussen de totale UVB blootstelling die werd opgelopen gedurende twee jaar en het verloop van de volgende immunologische parameters bestudeerd: CD4+ T cel aantallen, CD4/CD8 ratio, en T cel reactiviteit na stimulatie met anti-CD3 antilichamen. Voorts werd de korte termijn associatie tussen UVB blootstelling per periode en de immunologische parameters bestudeerd, gebruikmakend van een lineair mixed-effect model (LME). Met geen van beide benaderingen was het mogelijk een significant effect van blootstelling op deze parameters aan te tonen. In de benadering met de korte termijn blootstelling was een trendmatig effect te zien. Het is niet aannemelijk dat dit geringe effect klinische relevantie voor de individuen in het onderzoekscohort heeft, maar het geeft wel aan dat er mogelijk een effect van UV in een grotere onderzoeksgroep vastgesteld zou kunnen worden.<br>
dc.description.abstractWhether sunlight (especially ultraviolet B radiation: UVB) exposure is harmful to the cellular immunity of HIV infected individuals and whether it is associated with an accelerated progression toward AIDS is still under debate. Among HIV+ homosexual participants of the Amsterdam Cohort Study, the degree of exposure to UVB was assessed over a period from 1995 until 1997 by means of a retrospective questionnaire. Two UVB measures were calculated: a cumulative measure (the total amount of UVB exposure received over two years) and a short-term measure (the amount of UVB exposure per stated period). Using both the nonparametric Mann-Whitney test and robust regression, the association between the total amount of UVB received in the two-year interval and the slopes of the following immunological parameters were studied: CD4+ T cell count, CD4/CD8 ratio and T cell reactivity after stimulation with CD3 antibodies. Secondly, the short-term association between UVB exposure per period and the immunological parameters were studied with linear mixed-effect models (LME). In the study group with a median CD4+ T cell count of 480 x 106/l, no association could be established between UVB exposure, and the immunological parameters. Among HIV infected individuals, no indications could be found between the two year cumulative UVB exposure and markers of cellular immunity. Using the linear mixed effects model for longitudinal data, a slight trend in lower values of markers of cellular immunity after higher short term UVB-exposure was noted. It is quite unlikely that this small effect has clinical significance for the individuals of the study cohort, yet it may indicate that an effect of UV might have been established in a larger cohort.<br>
dc.description.sponsorshipVWS
dc.formatapplication/pdf
dc.format.extent16 p
dc.format.extent98 kb
dc.language.isoen
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
dc.publisherGG&amp;GD Amsterdam
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 640300002
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/640300002.html
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/640300002.pdf
dc.subject02nl
dc.subjectultraviolette stralingnl
dc.subjectcd4/cd8 rationl
dc.subjectimmuunsuppressienl
dc.titleNo indications for an ultraviolet B radiation induced decline of immunological parameters after sunlight exposure among HIV infected homosexual menen
dc.title.alternativeGeen aanwijzing voor een onderdrukking van immunologishce parameters door ultraviolette straling in HIV geinfecteerde homosexuele mannennl
dc.typeReport
dc.contributor.departmentLPI
dc.date.updated2013-06-13T19:16:51Z
html.description.abstractHet is nog onduidelijk of zonlicht, en in het bijzonder ultraviolet B, schadelijk is voor cellulaire immuniteit in personen die met HIV zijn geinfecteerd, leidend tot een versnelde progressie van AIDS. Wij hebben bij HIV+ homosexuele deelnemers in de &quot;Amsterdam Cohort Study&quot; de mate van UVB blootstelling vastgesteld gedurende de periode van 1995 tot 1997, door middel van een retrospectieve questionnaire. Een tweetal maten werd daarbij gehanteerd: een cumulatieve maat (het totaal aan UVB opgelopen gedurende de gehele periode) en een korte termijn maat (de blootstelling gedurende het aangegeven tijdvak). Gebruikmakend van de non-parametrische Mann-Whitney test en regressie analyse werd de associatie tussen de totale UVB blootstelling die werd opgelopen gedurende twee jaar en het verloop van de volgende immunologische parameters bestudeerd: CD4+ T cel aantallen, CD4/CD8 ratio, en T cel reactiviteit na stimulatie met anti-CD3 antilichamen. Voorts werd de korte termijn associatie tussen UVB blootstelling per periode en de immunologische parameters bestudeerd, gebruikmakend van een lineair mixed-effect model (LME). Met geen van beide benaderingen was het mogelijk een significant effect van blootstelling op deze parameters aan te tonen. In de benadering met de korte termijn blootstelling was een trendmatig effect te zien. Het is niet aannemelijk dat dit geringe effect klinische relevantie voor de individuen in het onderzoekscohort heeft, maar het geeft wel aan dat er mogelijk een effect van UV in een grotere onderzoeksgroep vastgesteld zou kunnen worden.&lt;br&gt;
html.description.abstractWhether sunlight (especially ultraviolet B radiation: UVB) exposure is harmful to the cellular immunity of HIV infected individuals and whether it is associated with an accelerated progression toward AIDS is still under debate. Among HIV+ homosexual participants of the Amsterdam Cohort Study, the degree of exposure to UVB was assessed over a period from 1995 until 1997 by means of a retrospective questionnaire. Two UVB measures were calculated: a cumulative measure (the total amount of UVB exposure received over two years) and a short-term measure (the amount of UVB exposure per stated period). Using both the nonparametric Mann-Whitney test and robust regression, the association between the total amount of UVB received in the two-year interval and the slopes of the following immunological parameters were studied: CD4+ T cell count, CD4/CD8 ratio and T cell reactivity after stimulation with CD3 antibodies. Secondly, the short-term association between UVB exposure per period and the immunological parameters were studied with linear mixed-effect models (LME). In the study group with a median CD4+ T cell count of 480 x 106/l, no association could be established between UVB exposure, and the immunological parameters. Among HIV infected individuals, no indications could be found between the two year cumulative UVB exposure and markers of cellular immunity. Using the linear mixed effects model for longitudinal data, a slight trend in lower values of markers of cellular immunity after higher short term UVB-exposure was noted. It is quite unlikely that this small effect has clinical significance for the individuals of the study cohort, yet it may indicate that an effect of UV might have been established in a larger cohort.&lt;br&gt;


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record