Show simple item record

dc.contributor.authorKroeze C
dc.date.accessioned2012-12-12T15:04:48Z
dc.date.available2012-12-12T15:04:48Z
dc.date.issued1995-02-28
dc.identifier773001007
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10029/257115
dc.description.abstractDit rapport geeft een overzicht van de huidige kennis over emissies van HFKs, PFKs, FIKs en SF6. De mate waarin deze stoffen voorzien in de behoefte aan CFK's, halonen en CH3CCl3 zoals deze zou zijn geweest zonder Montreal Protocol is geschat voor gebruik als drijfgas (9-11%), oplosmiddel (<5%), blaasmiddel voor open schuimen (1-2%), blaasmiddel voor gesloten schuimen (40-45%), stationaire koeling (>50%), auto-airconditioning (<75%), brandblusmiddel (45-50%) en overige (30%). In deze studie worden emissies gepresenteerd voor verschillende scenario's. Het referentiescenario gaat uit van de huidige situatie, waarin het gebruik van HFK's, PFK's, FIK's en SF6 niet gereguleerd is. De belangrijkste toepassing voor halogeenkoolwaterstoffen zijn in 2040 stationaire koeling (60%), het blazen van gesloten schuimen (19%) en oplosmiddel (8%). De meest gebruikte van de halogeenkoolwaterstoffen is HFK-134a (40%). Zonder additioneel HFK beleid bedraagt de emissie van HFK's, PFK's, FIK's en SF6 in 2040 8 - 14% van de werelwijde CO2 emissie in 1990. De benedengrens van de range is gebaseerd op maximale inzet op het gebied van better housekeeping, hergebruik en vernietiging van afgedankte halogeenkoolwaterstoffen, hetgeen niet waarschijnlijk is zonder additioneel beleid. In het scenario waarin gebruik van halogeenkoolwaterstoffen is beperkt tot stationaire koeling en het blazen van gesloten schuimen (toepassingen met de laagste jaarlijkse lek), is de emissie ongeveer 40 - 50% lager dan in het referentiescenario. Wanneer slechts stoffen met een lage GWP worden gebruikt, kunnen de CO2-equivalente emissies 90% lager dan in het referentiescenario.
dc.description.abstractThis study surveys current knowledge on emissions of HFCs, PFCs, FICs and SF6. It has been estimated to what extent HFCs, PFCs, FICs and SF6 replace the demand for CFCs, halons and CH3CCl3 as would have been the case without the Montreal Protocol. The most realistic substitution rates are estimated for aerosols (9-11%), cleaning (<5%), open-foam blowing (1-2%), closed-foam blowing (40-45%), stationary refrigeration (>50%), mobile airconditioning (<75%), fire extinguishers (45-50%) and other (30%). Emissions are presented for several scenarios. In the reference scenario, reflecting a situation without specific regulations for HFCs, PFCs, FICs and SF6, the most important applications are in 2040 stationary cooling (60%), closed foam (19%) and cleaning (8%). The most widely used halocarbon is HFC-134a (40%). The 2040 CO2-equivalent emissions of HFCs, PFCs, FICs and SF6 amount to 8 - 14% of the 1990 global CO2 emissions in the scenario without HFC policy. Restricting use to stationary cooling and closed-foam blowing, which are applications with the lowest annual loss rates, decrease halocarbon emissions by about 40 - 50% relative to the reference scenario. When only compounds with low global warming potentials are used, CO2-equivalent emissions will 90% lower than in the reference scenario.
dc.description.sponsorshipDGM/LE
dc.formatapplication/pdf
dc.format.extent112 p
dc.format.extent4717 kb
dc.language.isoen
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 773001007
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/773001007.html
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/773001007.pdf
dc.subject07nl
dc.subjectfluorocarbonsen
dc.subjectsf6en
dc.subjecthfcsen
dc.subjecthcfcsen
dc.subjectcfcsen
dc.subjecthalonsen
dc.subjectmontreal protocol; greenhouse effecten
dc.subjectemission inventoryen
dc.subjectclimate changeen
dc.subjectemission reductionen
dc.titleFluorocarbons and SF6. Global emission inventory and options for controlen
dc.title.alternativeHalogeenkoolwaterstoffen en SF6. Wereldwijde emissie inventarisatie en mogelijkheden om de uitstoot te beperkennl
dc.typeReport
dc.contributor.departmentE
dc.date.updated2012-12-12T15:04:48Z
html.description.abstractDit rapport geeft een overzicht van de huidige kennis over emissies van HFKs, PFKs, FIKs en SF6. De mate waarin deze stoffen voorzien in de behoefte aan CFK&apos;s, halonen en CH3CCl3 zoals deze zou zijn geweest zonder Montreal Protocol is geschat voor gebruik als drijfgas (9-11%), oplosmiddel (&lt;5%), blaasmiddel voor open schuimen (1-2%), blaasmiddel voor gesloten schuimen (40-45%), stationaire koeling (&gt;50%), auto-airconditioning (&lt;75%), brandblusmiddel (45-50%) en overige (30%). In deze studie worden emissies gepresenteerd voor verschillende scenario&apos;s. Het referentiescenario gaat uit van de huidige situatie, waarin het gebruik van HFK&apos;s, PFK&apos;s, FIK&apos;s en SF6 niet gereguleerd is. De belangrijkste toepassing voor halogeenkoolwaterstoffen zijn in 2040 stationaire koeling (60%), het blazen van gesloten schuimen (19%) en oplosmiddel (8%). De meest gebruikte van de halogeenkoolwaterstoffen is HFK-134a (40%). Zonder additioneel HFK beleid bedraagt de emissie van HFK&apos;s, PFK&apos;s, FIK&apos;s en SF6 in 2040 8 - 14% van de werelwijde CO2 emissie in 1990. De benedengrens van de range is gebaseerd op maximale inzet op het gebied van better housekeeping, hergebruik en vernietiging van afgedankte halogeenkoolwaterstoffen, hetgeen niet waarschijnlijk is zonder additioneel beleid. In het scenario waarin gebruik van halogeenkoolwaterstoffen is beperkt tot stationaire koeling en het blazen van gesloten schuimen (toepassingen met de laagste jaarlijkse lek), is de emissie ongeveer 40 - 50% lager dan in het referentiescenario. Wanneer slechts stoffen met een lage GWP worden gebruikt, kunnen de CO2-equivalente emissies 90% lager dan in het referentiescenario.
html.description.abstractThis study surveys current knowledge on emissions of HFCs, PFCs, FICs and SF6. It has been estimated to what extent HFCs, PFCs, FICs and SF6 replace the demand for CFCs, halons and CH3CCl3 as would have been the case without the Montreal Protocol. The most realistic substitution rates are estimated for aerosols (9-11%), cleaning (&lt;5%), open-foam blowing (1-2%), closed-foam blowing (40-45%), stationary refrigeration (&gt;50%), mobile airconditioning (&lt;75%), fire extinguishers (45-50%) and other (30%). Emissions are presented for several scenarios. In the reference scenario, reflecting a situation without specific regulations for HFCs, PFCs, FICs and SF6, the most important applications are in 2040 stationary cooling (60%), closed foam (19%) and cleaning (8%). The most widely used halocarbon is HFC-134a (40%). The 2040 CO2-equivalent emissions of HFCs, PFCs, FICs and SF6 amount to 8 - 14% of the 1990 global CO2 emissions in the scenario without HFC policy. Restricting use to stationary cooling and closed-foam blowing, which are applications with the lowest annual loss rates, decrease halocarbon emissions by about 40 - 50% relative to the reference scenario. When only compounds with low global warming potentials are used, CO2-equivalent emissions will 90% lower than in the reference scenario.


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record