Show simple item record

dc.contributor.authorBouwman ME
dc.date.accessioned2012-12-12T15:04:48Z
dc.date.available2012-12-12T15:04:48Z
dc.date.issued1996-03-31
dc.identifier773002004
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10029/257116
dc.description.abstractOnder mobiele werktuigen vallen zowel speciale voertuigen als overige mobiele bronnen. Speciale voertuigen zijn volgens de definitie van het CBS voor een specifieke functie verbouwde bestel- of vrachtwagens, zoals ambulances, vuilniswagens en betonmolens. Overige mobiele bronnen zijn werktuigen zonder kenteken, met een motor om zichzelf mee te kunnen verplaatsen. In dit rapport wordt een model beschreven waarmee energiegebruik en emissies van mobiele werktuigen voor de periode van 1990 tot 2020 berekend kunnen worden. In 1990 is het energiegebruik door mobiele werktuigen 28,6 PJ, hetgeen een aandeel vormt van 1,0% in het totale Nederlandse energiegebruik. De landbouwwerktuigen hebben daarin met 9 PJ het grootste aandeel, gevolgd door speciale voertuigen, graafmachines en heftrucks. Met het model worden de emissies van mobiele werktuigen berekend voor een groot aantal stoffen ; de belangrijkste hiervan zijn CO2, CO, VOS, NOx en Aerosolen. Voor het maken van prognoses met betrekking tot energiegebruik en emissies is in deze studie gebruik gemaakt van de CPB-scenario�s Global Shift en European Renaissance. Daarnaast zijn er een drietal beleidsvarianten verondersteld ; een pakket zonder beleid, een beleidspakket I, met de voorstellen voor emissienormeringen zoals die er op moment van schrijven liggen en een maatregelpakket II, met, aanvullend op de maatregelen ten opzichte van pakket I, in 2010 verdere aangescherpte emissienormeringen.
dc.description.abstractMobile machinery consists of 'special vehicles' as well as 'off-road vehicles'. According to the Dutch Central Bureau of Statistics (CBS) special vehicles are converted (pick-up) trucks for a specific function, like ambulances, garbage trucks and concrete mixers. Off-road vehicles do not have licence plates, but are self-propelling. In this report a model is described to calculate energy use of and emissions from mobile machinery 1990 - 2020. In 1990 the calculated energy use of off-road vehicles is 28.6 PJ, amounting to 1.0% of the total energy use in the Netherlands. Agricultural machinery (9 PJ) has the largest share in this use, followed by special vehicles, excavators and fork-lift trucks. Emissions from mobile machinery are calculated for a great diversity of compounds using the model ; the most important are CO2, CO, VOC, NOx and aerosols. The two CPB scenarios Global Shift and European Renaissance are used in order to make prognoses of energy use of and emissions from mobile machinery. Three policy options are explored: no policy, package I (with current proposals for emission regulations) and package II (with extra regulations in 2010, in addition to the regulations of package I).
dc.description.sponsorshipDGM/GV en LE
dc.formatapplication/pdf
dc.format.extent201 p
dc.format.extent9750 kb
dc.language.isonl
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 773002004
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/773002004.html
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/773002004.pdf
dc.subject09nl
dc.subjectverkeernl
dc.subjectvervoernl
dc.subjectemissienl
dc.subjectenergienl
dc.subjectmotorvoertuignl
dc.subjectrecreatievaartnl
dc.subjectprognosenl
dc.subjectscenarionl
dc.subjectmobiele werktuigennl
dc.subjecttrafficen
dc.subjecttransportationen
dc.subjectemissionen
dc.subjectenergyen
dc.subjectmotor vehiclesen
dc.subjectcruisingen
dc.subjectprognosisen
dc.subjectscenarioen
dc.subjectmobile machineryen
dc.titleMobiele werktuigen in Nederland ; prognoses tot 2020 ; Beschrijving en toepassing van het model PROMINnl
dc.title.alternativeMobile machinery in the Netherlands ; forecasts up to 2020; Description and use of the PROMIN modelen
dc.typeReport
dc.contributor.departmentMNV
dc.date.updated2012-12-12T15:04:49Z
html.description.abstractOnder mobiele werktuigen vallen zowel speciale voertuigen als overige mobiele bronnen. Speciale voertuigen zijn volgens de definitie van het CBS voor een specifieke functie verbouwde bestel- of vrachtwagens, zoals ambulances, vuilniswagens en betonmolens. Overige mobiele bronnen zijn werktuigen zonder kenteken, met een motor om zichzelf mee te kunnen verplaatsen. In dit rapport wordt een model beschreven waarmee energiegebruik en emissies van mobiele werktuigen voor de periode van 1990 tot 2020 berekend kunnen worden. In 1990 is het energiegebruik door mobiele werktuigen 28,6 PJ, hetgeen een aandeel vormt van 1,0% in het totale Nederlandse energiegebruik. De landbouwwerktuigen hebben daarin met 9 PJ het grootste aandeel, gevolgd door speciale voertuigen, graafmachines en heftrucks. Met het model worden de emissies van mobiele werktuigen berekend voor een groot aantal stoffen ; de belangrijkste hiervan zijn CO2, CO, VOS, NOx en Aerosolen. Voor het maken van prognoses met betrekking tot energiegebruik en emissies is in deze studie gebruik gemaakt van de CPB-scenario�s Global Shift en European Renaissance. Daarnaast zijn er een drietal beleidsvarianten verondersteld ; een pakket zonder beleid, een beleidspakket I, met de voorstellen voor emissienormeringen zoals die er op moment van schrijven liggen en een maatregelpakket II, met, aanvullend op de maatregelen ten opzichte van pakket I, in 2010 verdere aangescherpte emissienormeringen.
html.description.abstractMobile machinery consists of 'special vehicles' as well as 'off-road vehicles'. According to the Dutch Central Bureau of Statistics (CBS) special vehicles are converted (pick-up) trucks for a specific function, like ambulances, garbage trucks and concrete mixers. Off-road vehicles do not have licence plates, but are self-propelling. In this report a model is described to calculate energy use of and emissions from mobile machinery 1990 - 2020. In 1990 the calculated energy use of off-road vehicles is 28.6 PJ, amounting to 1.0% of the total energy use in the Netherlands. Agricultural machinery (9 PJ) has the largest share in this use, followed by special vehicles, excavators and fork-lift trucks. Emissions from mobile machinery are calculated for a great diversity of compounds using the model ; the most important are CO2, CO, VOC, NOx and aerosols. The two CPB scenarios Global Shift and European Renaissance are used in order to make prognoses of energy use of and emissions from mobile machinery. Three policy options are explored: no policy, package I (with current proposals for emission regulations) and package II (with extra regulations in 2010, in addition to the regulations of package I).


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record