Show simple item record

dc.contributor.authorSmeets WLM
dc.contributor.authorBrink RMM van den
dc.contributor.authorElzinga HE
dc.contributor.authorGijsen A
dc.contributor.authorHoek KW van der
dc.contributor.authorNijdam DS
dc.contributor.authorWeltevrede W
dc.date.accessioned2012-12-12T15:09:29Z
dc.date.available2012-12-12T15:09:29Z
dc.date.issued2004-12-01
dc.identifier725501008
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10029/257157
dc.descriptionDit rapport bevat een doorrekening van opties, uitgevoerd in 2002 ten behoeve van de Nederlandse NEC-rapportage 2002nl
dc.description.abstractIn december 2002 heeft de Nederlandse overheid de 'Rapportage emissieplafonds verzuring en grootschalige luchtverontreiniging 2002' gepubliceerd en conform de verplichtingen verstuurd naar de Europese Commissie. De Nederlandse overheid geeft in deze rapportage informatie over de verwachte emissies in 2010 uitgaande van het huidige geaccordeerde beleid. Daarnaast wordt verkend welke mogelijke extra maatregelen nog getroffen zouden kunnen worden. Voor deze rapportage heeft het Milieu- en Natuurplanbureau van het RIVM de emissieprognoses aangeleverd, alsmede zijn de gevolgen voor emissies becijferd van een pakket van twaalf voorgenomen beleidsopties. Het resultaat van deze berekeningen wordt in dit rapport beschreven. Deze berekeningen geven een inschatting van het technisch realiseerbaar potentieel in 2010 waaarbij dus geen rekening is gehouden met het maatschappelijk en politiek draagvlak voor voorgenomen maatregelen. De analyse toont aan dat Nederland met het voorgenomen maatregelpakket waarschijnlijk kan voldoen aan de EU-emissieplafonds voor de stoffen SO2, NOX en NH3. Het plafond voor NMVOS wordt maar net gerealiseerd met het voorziene pakket maatregelen. Om zeker te stellen dat Nederland aan het VOS-plafond kan voldoen zijn aanvullende maatregelen (bovenop de voorziene 12 maatregelen) nodig.
dc.description.abstractIn december 2002 the Dutch Government has provided a report to the European Commission detailing the national programme for the reduction of sulphur dioxide (SO2), nitrogen oxides (NOx), volatile organic compounds (NMVOC) and ammonia (NH3) with the aim of complying with the national emission ceilings (NEC) by 2010 at the latest. Here, information on the projected emissions in 2010 was reported, along with adopted and envisaged policies to further reduce emissions, and quantified estimates of the effect of such policies and measures. Emission calculations for this report have been done by the Netherlands Environmental Assessment Agency (RIVM/MNP). Results of these calculations are documented here. Emission reductions are calculated for a package of 12 policy options envisaged by the Dutch Government; however social and political support for these envisaged measures was not considered. Such social and political support has however been taken aboard in the official government report to the commission. The RIVM/MNP analysis shows the technically feasible reduction potential of the assessed package of measures for SO2, NOx and NH3 as being apparently sufficient for meeting the national EU emission obligations in 2010. The emission ceiling for NMVOC will only just be reached with the envisaged measures. Additional NMVOC measures should be explored if Dutch government is to be sure of reaching the NMVOC ceiling in 2010.
dc.description.sponsorshipVROM
dc.formatapplication/pdf
dc.format.extent46 p
dc.format.extent171 kb
dc.language.isonl
dc.relation.ispartofRIVM Rapport 725501008
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/725501008.html
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/725501008.pdf
dc.subject07nl
dc.subjectmilieubeleidnl
dc.subjectbeleidsplanningnl
dc.subjecteffectennl
dc.subjectkostennl
dc.subjectemissiesnl
dc.subjectverzuringnl
dc.subjectpm10nl
dc.subjectenvironmental policyen
dc.subjectpolicy makingen
dc.subjecteffectsen
dc.subjectcostsen
dc.subjectemissionen
dc.subjectacidificationen
dc.subjectpm10en
dc.titlePotentieel effect op emissies van SO2, NOx, NH3, NMVOS en PM10 en kosten van door VROM aangedragen beleidsoptiesnl
dc.title.alternativePotential effect on emissions of SO2, NOx, NMVOC, NH3 and PM10 and costs of envisaged policy options in the Netherlandsen
dc.typeReport
dc.contributor.departmentLED
dc.date.updated2012-12-12T15:09:30Z
refterms.dateFOA2018-12-18T10:42:56Z
html.description.abstractIn december 2002 heeft de Nederlandse overheid de 'Rapportage emissieplafonds verzuring en grootschalige luchtverontreiniging 2002' gepubliceerd en conform de verplichtingen verstuurd naar de Europese Commissie. De Nederlandse overheid geeft in deze rapportage informatie over de verwachte emissies in 2010 uitgaande van het huidige geaccordeerde beleid. Daarnaast wordt verkend welke mogelijke extra maatregelen nog getroffen zouden kunnen worden. Voor deze rapportage heeft het Milieu- en Natuurplanbureau van het RIVM de emissieprognoses aangeleverd, alsmede zijn de gevolgen voor emissies becijferd van een pakket van twaalf voorgenomen beleidsopties. Het resultaat van deze berekeningen wordt in dit rapport beschreven. Deze berekeningen geven een inschatting van het technisch realiseerbaar potentieel in 2010 waaarbij dus geen rekening is gehouden met het maatschappelijk en politiek draagvlak voor voorgenomen maatregelen. De analyse toont aan dat Nederland met het voorgenomen maatregelpakket waarschijnlijk kan voldoen aan de EU-emissieplafonds voor de stoffen SO2, NOX en NH3. Het plafond voor NMVOS wordt maar net gerealiseerd met het voorziene pakket maatregelen. Om zeker te stellen dat Nederland aan het VOS-plafond kan voldoen zijn aanvullende maatregelen (bovenop de voorziene 12 maatregelen) nodig.
html.description.abstractIn december 2002 the Dutch Government has provided a report to the European Commission detailing the national programme for the reduction of sulphur dioxide (SO2), nitrogen oxides (NOx), volatile organic compounds (NMVOC) and ammonia (NH3) with the aim of complying with the national emission ceilings (NEC) by 2010 at the latest. Here, information on the projected emissions in 2010 was reported, along with adopted and envisaged policies to further reduce emissions, and quantified estimates of the effect of such policies and measures. Emission calculations for this report have been done by the Netherlands Environmental Assessment Agency (RIVM/MNP). Results of these calculations are documented here. Emission reductions are calculated for a package of 12 policy options envisaged by the Dutch Government; however social and political support for these envisaged measures was not considered. Such social and political support has however been taken aboard in the official government report to the commission. The RIVM/MNP analysis shows the technically feasible reduction potential of the assessed package of measures for SO2, NOx and NH3 as being apparently sufficient for meeting the national EU emission obligations in 2010. The emission ceiling for NMVOC will only just be reached with the envisaged measures. Additional NMVOC measures should be explored if Dutch government is to be sure of reaching the NMVOC ceiling in 2010.


Files in this item

Thumbnail
Name:
725501008.pdf
Size:
167.0Kb
Format:
PDF

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record