Show simple item record

dc.contributor.authorVelders GJM
dc.contributor.authorvan der Meulen A
dc.contributor.authorvan Jaarsveld JA
dc.contributor.authorvan Pul WAJ
dc.contributor.authorDekkers ALM
dc.date.accessioned2017-02-20T07:26:15
dc.date.issued2002-12-09
dc.identifier722601006
dc.description.abstractVoor het verkrijgen van een ruimtelijke beeld van de ammoniakconcentratie in Nederland is van september 2000 t/m september 2001 op een grid van 15 x 15 km (159 locaties) met passieve samplers ammoniak gemeten. De hoogste ammoniakconcentraties gerepresenteerd door het grid komen in alle maanden voor in het oosten van Noord-Brabant en noorden van Limburg met een jaargemiddelde concentratie van 15 ug/m3. Verhoogde concentraties van tegen de 10 ug/m3 komen voor in de Gelderse Vallei, de Achterhoek en Twente en van ongeveer 7 ug/m3 in het midden van Overijssel en Friesland. De gemiddelde ammoniak concentratie per maand in Nederland varieerde van 4 ug/m3 in het najaar van 2000 tot 9,6 ug/m3 in mei 2001 met een jaargemiddelde van 6,6 ug/m3. Het jaargemiddelde van de 159 meetlocaties levert ook 6,6 ug/m3 op, terwijl het gemiddelde op de acht LML-locaties hoger is met 7,8 ug/m3.<br>
dc.description.abstractTo obtain a spatial distribution of the ammonia concentrations in the Netherlands measurements of ammonia have been performed on a grid of 15 x 15 km (159 locations) with passive samplers from September 2000 until September 2001. The highest ammonia concentrations represented by the grid are observed in all months in the East of Noord-Brabant and the North of Limburg with yearly average concentrations of 15 ug/m3. Elevated concentrations of about 10 ug/m3 are seen in the Gelderse Vallei, the Achterhoek and Twente and concentrations of about 7 ug/m3 are seen in central Overijssel and Friesland. De monthly ammonia concentrations averaged over the Netherlands varied from 4 ug/m3 in fall of 2000 to 9.6 ug/m3 in May 2001 with a yearly average of 6.6 ug/m3. The yearly average concentration calculated from the 159 measurement locations yields also 6.6 ug/m3, while the average on the eight LML-locations is higher with 7.8 ug/m3.<br>
dc.description.sponsorshipDirectie RIVM
dc.formatapplication/pdf
dc.format.extent34 p
dc.format.extent2530 kb
dc.language.isonl
dc.publisherRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RIVM
dc.relation.ispartofRIVM rapport 722601006
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/722601006.html
dc.relation.urlhttp://www.rivm.nl/bibliotheek/rapporten/722601006.pdf
dc.subject04nl
dc.subjectammoniaknl
dc.subjectemissiesnl
dc.subjectconcentratienl
dc.subjectmetennl
dc.subjectmeetgegevensnl
dc.subjectnederlandnl
dc.subjectammoniaen
dc.subjectemissionen
dc.subjectconcentrationen
dc.subjectmeasuringen
dc.subjectmeasurementsen
dc.subjectnetherlandsen
dc.subjectnh3en
dc.subjectkrigingen
dc.subjectvariogramen
dc.titleRuimtelijke verdeling van ammoniakconcentraties in Nederland gemeten met passieve samplersnl
dc.title.alternativeSpatial distribution of ammonia concentrations in the Netherlands measured with passive samplersen
dc.typeReport
dc.contributor.departmentLLO
dc.date.updated2017-02-20T06:26:15Z
html.description.abstractVoor het verkrijgen van een ruimtelijke beeld van de ammoniakconcentratie in Nederland is van september 2000 t/m september 2001 op een grid van 15 x 15 km (159 locaties) met passieve samplers ammoniak gemeten. De hoogste ammoniakconcentraties gerepresenteerd door het grid komen in alle maanden voor in het oosten van Noord-Brabant en noorden van Limburg met een jaargemiddelde concentratie van 15 ug/m3. Verhoogde concentraties van tegen de 10 ug/m3 komen voor in de Gelderse Vallei, de Achterhoek en Twente en van ongeveer 7 ug/m3 in het midden van Overijssel en Friesland. De gemiddelde ammoniak concentratie per maand in Nederland varieerde van 4 ug/m3 in het najaar van 2000 tot 9,6 ug/m3 in mei 2001 met een jaargemiddelde van 6,6 ug/m3. Het jaargemiddelde van de 159 meetlocaties levert ook 6,6 ug/m3 op, terwijl het gemiddelde op de acht LML-locaties hoger is met 7,8 ug/m3.&lt;br&gt;
html.description.abstractTo obtain a spatial distribution of the ammonia concentrations in the Netherlands measurements of ammonia have been performed on a grid of 15 x 15 km (159 locations) with passive samplers from September 2000 until September 2001. The highest ammonia concentrations represented by the grid are observed in all months in the East of Noord-Brabant and the North of Limburg with yearly average concentrations of 15 ug/m3. Elevated concentrations of about 10 ug/m3 are seen in the Gelderse Vallei, the Achterhoek and Twente and concentrations of about 7 ug/m3 are seen in central Overijssel and Friesland. De monthly ammonia concentrations averaged over the Netherlands varied from 4 ug/m3 in fall of 2000 to 9.6 ug/m3 in May 2001 with a yearly average of 6.6 ug/m3. The yearly average concentration calculated from the 159 measurement locations yields also 6.6 ug/m3, while the average on the eight LML-locations is higher with 7.8 ug/m3.&lt;br&gt;


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record